Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR XLIII/522/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 2022-06-30 09:39:15
UCHWAŁA NR XLIII/521/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok 2022-06-30 09:38:20
UCHWAŁA NR XLIII/520/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 29 czerwca 2022 r. o zmianie załącznika nr 2 do Uchwały Nr XLI/497/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu 2022-06-30 09:37:29
UCHWAŁA NR XLIII/519/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-06-30 09:36:04
UCHWAŁA RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. NR XLII/517/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2021 rok 2022-06-22 14:22:20
UCHWAŁA NR XLII/516/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wejherowo wotum zaufania 2022-06-22 14:21:09
UCHWAŁA NR XLII/515/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 2022-06-22 14:19:54
UCHWAŁA NR XLII/513/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu korzystania z przystani kajakowych w Gminie Wejherowo 2022-06-22 14:16:48
UCHWAŁA NR XLII/512/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Lewice" 2022-06-22 14:15:26
UCHWAŁA NR XLII/511/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Orle 2022-06-22 14:14:20
UCHWAŁA NR XLII/510/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2022-06-22 14:13:25
UCHWAŁA NR XLI/506/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo 2022-05-17 14:31:18
UCHWAŁA NR XLI/505/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 2022-05-17 14:30:01
UCHWAŁA NR XLI/504/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok 2022-05-17 14:29:07
UCHWAŁA NR XLI/503/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Wejherowo 2022-05-17 14:27:46
UCHWAŁA NR XLI/502/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-05-17 14:24:38
UCHWAŁA NR XLI/501/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu w Bolszewie 2022-05-17 14:22:50
UCHWAŁA NR XLI/500/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2022 roku 2022-05-17 14:21:40
UCHWAŁA NR XLI/499/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie z siedzibą 84-239 Bolszewo ul. Szkolna 13 2022-05-17 14:20:36
UCHWAŁA NR XLI/498/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wejherowo 2022-05-17 14:18:42
UCHWAŁA NR XLI/497/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu 2022-05-17 14:15:49
UCHWAŁA NR XLI/496/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - podłączanie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/273/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie 2022-05-17 14:14:07
UCHWAŁA NR XLI/495/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Łężyce 2022-05-17 14:12:56
UCHWAŁA NR XLI/494/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gowino 2022-05-17 14:11:48
UCHWAŁA NR XLI/493/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 2022-05-17 14:10:36
UCHWAŁA NR XLI/492/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zbychowo 2022-05-17 14:09:00
UCHWAŁA NR XLI/491/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zbychowo 2022-05-17 14:07:42
UCHWAŁA NR XLI/490/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat 2022-05-17 14:06:43
UCHWAŁA NR XLI/489/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres do 7 lat 2022-05-17 14:03:36
UCHWAŁA NR XLI/488/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2022-05-17 14:02:41
UCHWAŁA NR XLI/487/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Ustarbowo 2022-05-17 14:01:45
UCHWAŁA NR XL/486/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości 2022-04-07 16:31:38
UCHWAŁA NR XL/485/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości 2022-04-07 16:28:43
UCHWAŁA NR XL/484/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały o przystąpieniu Gminy Wejherowo do tworzonego Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych "Zdrowa Rodzina - zdrowa Gmina 2022-04-07 16:27:25
UCHWAŁA NR XL/483/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wejherowie 2022-04-07 16:24:22
UCHWAŁA NR XL/482/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Centrum Integracji Społecznej, prowadzonym przez Stowarzyszenie EDUQ 2022-04-07 16:23:15
Uchwała Nr XL/481/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na lata 2022-2025 2022-04-07 16:21:11
UCHWAŁA NR XL/480/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbychowo 2022-04-07 16:19:32
UCHWAŁA NR XL/479/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orle 2022-04-07 16:17:07
UCHWAŁA NR XL/478/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Kąpino 2022-04-07 16:15:45
UCHWAŁA NR XL/477/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2022-04-07 16:14:10
UCHWAŁA NR XL/476/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gowino 2022-04-07 16:12:58
Uchwała Nr XL/475/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w Gminie Wejherowo 2022-04-07 16:03:43
Uchwała Nr XL/474/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat 2022-04-07 16:01:40
Uchwała Nr XL/473/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Gałęźna Góra" 2022-04-07 16:00:24
Uchwała Nr XL/472/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2022 2022-04-07 15:57:25
UCHWAŁA NR XL/471/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 2022-04-07 15:56:09
Uchwała Nr XL/470/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok 2022-04-05 15:26:02
Uchwała Nr XL/469/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-05 15:24:58
Uchwała Nr XL/468/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2022-04-05 15:23:45
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków (...). 2022-03-17 13:33:32
Uchwała Nr XXXIX/467/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wejherowo na rok 2022 2022-03-16 15:35:07
Uchwała Nr XXXIX/463/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo na rok 2022 2022-03-16 15:30:28
Uchwała Nr XXXIX/462/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo na rok 2022 2022-03-16 15:29:12
Uchwała Nr XXXIX/461/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2022-03-16 15:28:12
Uchwała Nr XXXIX/460/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wejherowo w roku 2022 do realizacji programu osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 2022-03-16 15:18:12
Uchwała Nr XXXIX/457/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Ustarbowo 2022-03-16 15:10:59
UCHWAŁA NR XXXIX/456/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Łężyce 2022-03-16 15:09:51
Uchwała Nr XXXIX/455/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orle 2022-03-16 15:07:54
Uchwała Nr XXXIX/454/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino 2022-03-16 15:05:54
Uchwała Nr XXXIX/453/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody 2022-03-16 15:04:30
Uchwała Nr XXXIX/452/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wejherowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 2022-03-16 15:03:55
Uchwała Nr XXXIX/451/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok 2022-03-16 15:01:43
Uchwała Nr XXXVIII/449/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia numeru porządkowego Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2022-02-14 08:52:31
Uchwała Nr XXXVIII/448/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie z siedzibą 84-239 Bolszewo ul. Leśna 35. 2022-02-14 08:41:10
Uchwała Nr XXXVII/446/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2022-01-28 07:56:53
Uchwała Nr XXXVII/445/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie członkostwa Gminy Wejherowo w Lokalnej Grupie Działania "Dorzecze Łeby" 2022-01-28 07:55:41
Uchwała Nr XXXVII/444/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie członkostwa Gminy Wejherowo w Stowarzyszeniu "Bursztynowy Pasaż" - Lokalnej Grupie Działania 2022-01-28 07:53:29
Uchwała Nr XXXVII/443/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok 2022-01-28 07:52:15
Uchwała Nr XXXVII/442/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały o przystąpieniu Gminy Wejherowo do tworzonego Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych "Zdrowa Rodzina - zdrowa Gmina" 2022-01-28 07:50:49
Uchwała Nr XXXVII/441/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2022-01-28 07:49:30
Uchwała Nr XXXVII/440/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PEWiK Gdynia Sp. z o.o. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2022-01-28 07:48:10
Uchwała Nr XXXVII/439/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Reszki 2022-01-28 07:46:47
Uchwała Nr XXXVII/438/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Kąpino 2022-01-28 07:38:45
Uchwała Nr XXXVII/437/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Gościcino i Góra-Paradyż 2022-01-28 07:37:42
Uchwała Nr XXXVII/436/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bolszewo 2022-01-28 07:35:50
Uchwała Nr XXXVII/435/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w Gościcinie 2022-01-28 07:34:43
Uchwała Nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2022 2022-01-05 15:29:14
Uchwała Nr XXXVI/433/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 2022-01-05 15:27:55
UCHWAŁA NR XXXVI/432/2021 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji Powiatowo - Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Kaszubia" w Bolszewie 2022-01-05 15:26:49
UCHWAŁA NR XXXVI/431/2021 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2022-01-05 15:25:31
Uchwała Nr XXXVI/430/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie polegającego na zmianie obowodu Szkoły oraz nadanie numeru porządkowego Szkole. 2022-01-05 15:24:05
Uchwała Nr XXXVI/429/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie organizacji wypłaty świadczenia dobry start z rządowego programu ?Dobry start? w roku 2020 oraz udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolne i zasiłki szkolne) w roku 2020 2022-01-05 15:21:21
Uchwała Nr XXXVI/428/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli działalności Urzędu Gminy Wejherowo w zakresie sprzedaży usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za lata 2018, 2019, 2020 2022-01-05 15:20:09
Uchwała Nr XXXVI/427/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-01-05 15:17:54
Uchwała Nr XXXVI/426/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła na przyjazne środowisku (uwaga - RIO orzekło nieważność §3 ust. 2 i §9 ust. 6) 2022-01-05 15:16:00
Uchwała Nr XXXVI/425/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo 2022-01-05 15:13:34
Uchwała Nr XXXVI/424/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Powiatu Wejherowskiego 2022-01-05 15:10:43
Uchwała Nr XXXVI/423/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Łężyce 2022-01-05 15:09:17
Uchwała Nr XXXVI/422/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres do 10 lat 2022-01-05 15:07:59
Uchwała Nr XXXVI/421/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/409/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2022-01-05 15:00:35
UCHWAŁA NR XXXVI/420/2021 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2022-01-05 14:59:03
UCHWAŁA NR XXXVI/417/2021 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu wspierania rodziny w Gminie Wejherowo na lata 2022 - 2024 2022-01-05 14:51:12
Uchwała Nr XXXV/415/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 2021-12-08 15:52:06
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-12-08 15:46:50
Uchwała Nr XXXIV/413/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-12-02 07:39:10
Uchwała Nr XXXIV/412/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie "Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Wejherowo" 2021-12-02 07:37:46
Uchwała Nr XXXIV/411/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego z EKO DOLINĄ Sp. z o.o. w Łężycach w dniu 21 lutego 2000 r. 2021-12-02 07:35:54
Uchwała Nr XXXIV/410/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres do 10 lat 2021-12-02 07:33:56
Uchwała Nr XXXIV/409/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2021-12-02 07:32:02
Uchwała Nr XXXIV/408/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację, a niestanowiących publicznych dróg gminnych 2021-12-01 15:43:16
Uchwała Nr XXXIV/407/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wejherowo na lata 2021-2036. 2021-12-01 15:41:50
Uchwała Nr XXXIV/406/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wejherowo 2021-12-01 15:40:37
Uchwała Nr XXXIV/405/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo 2021-12-01 15:35:11
Uchwała Nr XXXIV/404/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok 2021-12-01 15:33:13
Uchwała Nr XXXIV/403/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo 2021-12-01 15:31:15
Uchwała Nr XXXIV/402/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Gminy Wejherowo 2021-12-01 15:26:07
Uchwała Nr XXXIV/401/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Wejherowo 2021-12-01 15:21:25
Uchwała Nr XXXIV/400/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 2021-12-01 15:04:01
Uchwała Nr XXXIV/399/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-12-01 15:02:41
Uchwała Nr XXXIII/398/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbychowo 2021-11-04 07:55:15
Uchwała Nr XXXIII/397/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną 2021-11-04 07:54:01
Uchwała Nr XXXIII/396/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w gminie Wejherowo, na obszarze działek o nr 89/1, 89/2, 89/3. 2021-11-04 07:52:38
Uchwała Nr XXXIII/395/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Łężyce 2021-11-04 07:51:15
Uchwała Nr XXXIII/394/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2021-11-04 07:49:40
Uchwała Nr XXXIII/393/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 2021-11-04 07:47:42
Uchwała Nr XXXIII/392/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-11-04 07:46:13
Uchwała Nr XXXII/390/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-10-04 14:02:18
Uchwała Nr XXXII/389/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - UWAGA Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność tej uchwały 2021-10-04 13:56:40
Uchwała Nr XXXII/388/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w obrębie użytków ekologicznych 2021-10-04 13:55:27
Uchwała Nr XXXII/387/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra - Paradyż w Gminie Wejherowo 2021-10-04 13:54:06
Uchwała Nr XXXII/386/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo 2021-10-04 13:52:36
Uchwała Nr XXXII/384/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino 2021-10-04 13:47:41
Uchwała Nr XXXII/383/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski 2021-10-04 13:45:00
Uchwała Nr XXXII/382/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Orle 2021-10-04 13:43:31
Uchwała Nr XXXII/381/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2021-10-04 13:41:53
Uchwała Nr XXXII/380/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-10-04 13:39:34
UCHWAŁA NR XXXII/379/2021 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 2021-10-04 13:38:14
Uchwała Nr XXXI/378/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-09-07 13:45:17
Uchwała Nr XXX/377/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wejherowo 2021-09-01 07:40:28
Uchwała Nr XXX/376/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbychowo 2021-09-01 07:38:04
Uchwała Nr XXX/374/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Góra 2021-09-01 07:35:12
Uchwała Nr XXX/373/2021 Rady Gminy Wejherowo w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gowino 2021-09-01 07:34:03
Uchwała Nr XXX/372/2021 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino 2021-09-01 07:32:40
UCHWAŁA NR XXX/371/2021 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsiach: Bolszewo i Gościcino i uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gościcino 2021-09-01 07:31:10
Uchwała Nr XXX/370/2021 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Orle 2021-08-31 15:42:17
Uchwała Nr XXX/369/2021 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski 2021-08-31 15:37:52
Uchwała Nr XXX/368/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Góra w Gminie Wejherowo 2021-08-31 15:36:30
Uchwała Nr XXX/367/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo 2021-08-31 15:35:08
Uchwała Nr XXX/366/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2021-08-31 15:32:51
Uchwała Nr XXX/365/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Orle 2021-08-31 13:55:15
Uchwała Nr XXX/364/2021 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2021 2021-08-31 13:53:16
Uchwała Nr XXX/363/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 2021-08-31 13:51:06
UCHWAŁA NR XXX/362/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-08-31 13:47:15
UCHWAŁA NR XXX/361/2021 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Wejherowo 2021-08-31 13:45:53
UCHWAŁA NR XXX/360/2021 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Wejherowo 2021-08-31 13:43:53
UCHWAŁA NR XXX/357/2021 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Wejherowo oraz określenia przedmiotu ich działania 2021-08-30 15:37:26
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Orle 2021-08-30 15:24:50
Uchwała Nr XXIX/356/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2021-07-05 15:15:49
Uchwała Nr XXVIII/355/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 2020 2021-06-25 08:04:43
Uchwała Nr XXVIII/354/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2020 rok 2021-06-25 08:02:37
Uchwała Nr XXVIII/353/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wejherowo wotum zaufania 2021-06-25 08:00:14
Uchwała Nr XXVIII/352/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-06-25 07:57:56
Uchwała Nr XXVIII/351/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino 2021-06-25 07:55:28
Uchwała Nr XXVIII/350/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo 2021-06-25 07:53:06
Uchwała Nr XXVIII/349/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno 2021-06-25 07:50:49
Uchwała Nr XXVIII/348/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieszkowice 2021-06-25 07:48:31
Uchwała Nr XXVIII/347/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustarbowo 2021-06-24 15:14:56
UCHWAŁA NR XXVI/345/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 2021-05-27 15:10:45
UCHWAŁA NR XXVI/344/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022 - 2030" 2021-05-27 15:09:10
UCHWAŁA NR XXVI/343/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-05-27 14:47:35
UCHWAŁA NR XXVI/342/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 2021-05-27 14:46:21
UCHWAŁA NR XXVI/341/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wejherowo na rok szkolny 2021/2022 2021-05-27 14:44:50
UCHWAŁA NR XXVI/340/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo 2021-05-27 14:43:47
UCHWAŁA NR XXVI/339/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2021-05-27 14:42:34
UCHWAŁA NR XXVI/338/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orle 2021-05-27 14:41:10
UCHWAŁA NR XXV/337/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2021-05-06 08:07:16
UCHWAŁA NR XXV/336/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat 2021-05-06 08:06:13
UCHWAŁA NR XXV/335/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-05-06 08:05:00
UCHWAŁA NR XXV/334/2021 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni 2021-05-06 08:03:54
UCHWAŁA NR XXV/333/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni 2021-05-06 08:01:50
UCHWAŁA NR XXV/332/2021 w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo 2021-05-06 08:00:40
UCHWAŁA NR XXV/331/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo 2021-05-06 07:59:31
UCHWAŁA NR XXV/330/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo 2021-04-29 15:38:31
UCHWAŁA NR XXV/329/2021 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe odwołanie darowizny nieruchomości położonej w Bolszewie 2021-04-29 15:37:35
UCHWAŁA NR XXIV/328/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2021-04-02 11:29:16
UCHWAŁA NR XXIV/327/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo 2021-04-02 11:28:13
UCHWAŁA NR XXIV/326/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2021-04-02 11:26:03
UCHWAŁA NR XXIV/324/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Teresę Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego-Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 2021-04-02 11:22:02
UCHWAŁA NR XXIV/323/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji/listu otwartego "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!". 2021-04-02 11:20:40
UCHWAŁA NR XXIV/322/2021 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wejherowo 2021-04-02 11:19:07
UCHWAŁA NR XXIV/321/2021 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wejherowo 2021-04-02 11:17:26
UCHWAŁA NR XXIV/320/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wejherowo za rok 2021 2021-04-02 11:15:39
UCHWAŁA NR XXIV/319/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 2021-04-02 11:14:29
UCHWAŁA NR XXIV/318/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-04-02 11:06:52
UCHWAŁA NR XXIV/317/2021 w sprawie częściowego odwołania darowizny nieruchomości położonej w Bolszewie 2021-04-02 11:05:27
UCHWAŁA NR XXIV/316/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Gościcino, Gowino i Orle oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino 2021-04-02 10:56:59
UCHWAŁA NR XXIV/315/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino 2021-04-02 10:53:10
UCHWAŁA NR XXIII/314/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2021-02-22 09:11:38
UCHWAŁA NR XXIII/313/2021 w sprawie powołania członka do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wejherowo 2021-02-22 09:10:30
UCHWAŁA NR XXIII/312/2021 w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wejherowo 2021-02-22 09:09:27
UCHWAŁA NR XXIII/311/2021 w sprawie podjęcia współpracy w zakresie wspólnej realizacji inwestycji PN. ?Metropolitalny Pakiet Drogowy w formule Partnerstwa Publiczno ? Prywatnego? 2021-02-22 09:07:54
UCHWAŁA NR XXIII/310/2021 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo 2021-02-22 09:06:24
UCHWAŁA NR XXIII/309/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/278/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2021-2023 ?Pomoc rzeczowa dla potrzebujących? 2021-02-22 09:04:25
UCHWAŁA NR XXIII/308/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni 2021-02-22 09:02:54
UCHWAŁA NR XXIII/307/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w gminie Wejherowo 2021-02-22 09:01:44
UCHWAŁA NR XXIII/305/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 2021-02-22 08:55:23
UCHWAŁA NR XXIII/304/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2021-02-22 08:54:21
UCHWAŁA NR XXIII/303/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 2021-02-22 08:52:20
UCHWAŁA NR XXIII/302/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2021-02-22 08:51:05
UCHWAŁA NR XXIII/301/2021 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni 2021-02-22 08:49:54
UCHWAŁA NR XXIII/300/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, własności Skarbu Państwa 2021-02-22 08:47:28
UCHWAŁA NR XXIII/299/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski 2021-02-22 08:45:34
UCHWAŁA NR XXIII/298/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łężyce 2021-02-22 08:44:42
UCHWAŁA NR XXIII/297/2021 zmieniająca uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbychowo oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbychowo 2021-02-22 08:43:19
UCHWAŁA NR XXIII/296/2021 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów za rok 2019 2021-02-22 08:41:34
UCHWAŁA NR XXIII/295/2021 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji Projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej" w zakresie osiągnięcia celu w projekcie 2021-02-22 08:40:02
UCHWAŁA NR XXIII/294/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Adama Lotkowskiego, Marcina Szczepaniaka oraz Konrada Niżnika o pilnym podjęciu uchwały o określonej treści 2021-02-22 08:38:42
UCHWAŁA NR XXIII/293/2021 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo na rok 2021 2021-02-22 08:35:35
UCHWAŁA NR XXIII/292/2021 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarki na rok 2021 2021-02-22 08:34:14
UCHWAŁA NR XXIII/291/2021 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo na rok 2021 2021-02-22 08:32:09
UCHWAŁA NR XXIII/290/2021 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo na rok 2021 2021-02-22 08:30:45
UCHWAŁA NR XXIII/289/2021 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo na rok 2021 2021-02-22 08:28:56
UCHWAŁA NR XXIII/288/2021 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wejherowo na rok 2021 2021-02-22 08:26:09
UCHWAŁA NR XXII/287/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orle 2020-12-29 15:30:51
UCHWAŁA NR XXII/286/2020 w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2020-12-29 15:29:48
UCHWAŁA NR XXII/285/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 2020-12-29 15:28:42
UCHWAŁA NR XXII/284/2020 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2021 2020-12-29 15:27:29
UCHWAŁA NR XXII/283/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-12-29 15:23:55
UCHWAŁA NR XXII/282/2020 w sprawie uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Wejherowo na lata 2021-2026 2020-12-29 15:21:37
UCHWAŁA NR XXII/281/2020 w sprawie uchwalenia Programu senioralnego dla gminy Wejherowo na lata 2021-2024 2020-12-29 15:18:51
UCHWAŁA NR XXII/280/2020 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Gminie Wejherowo na lata 2021-2024 2020-12-29 15:17:52
UCHWAŁA NR XXII/279/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wejherowo na rok 2021 2020-12-29 15:16:25
UCHWAŁA NR XXII/278/2020 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2021-2023 ?Pomoc rzeczowa dla potrzebujących?. 2020-12-29 15:13:27
UCHWAŁA NR XXII/277/2020 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2021-2023 "Teleopieka dla potrzebujących". 2020-12-29 15:12:09
UCHWAŁA NR XXI/276/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-11-30 09:59:30
UCHWAŁA NR XXI/275/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo 2020-11-30 09:58:29
UCHWAŁA NR XXI/274/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości 2020-11-30 09:56:57
UCHWAŁA NR XXI/273/2020 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2020-11-30 09:55:11
UCHWAŁA NR XXI/272/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-11-30 09:53:52
UCHWAŁA NR XXI/271/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 2020-11-30 09:52:25
UCHWAŁA NR XXI/270/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Kochanowskiej 2020-11-30 09:50:58
UCHWAŁA NR XXI/269/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2020-11-30 09:50:00
UCHWAŁA NR XXI/268/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2020-11-30 09:48:22
UCHWAŁA NR XXI/267/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki 2020-11-30 09:47:08
UCHWAŁA NR XXI/266/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo 2020-11-30 09:45:54
UCHWAŁA NR XXI/265/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo 2020-11-30 09:44:29
UCHWAŁA NR XXI/264/2020 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2020-11-30 09:43:19
UCHWAŁA NR XXI/263/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i określenia przedmiotu ich działania 2020-11-30 09:42:01
UCHWAŁA NR XX/262/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Wejherowo do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora" 2020-11-05 15:13:32
UCHWAŁA NR XX/261/2020 o zmianie uchwały nr IV/21/2018 Rady Gminy Wejherowo z 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo 2020-11-05 15:12:29
UCHWAŁA NR XX/259/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028 2020-11-05 15:10:07
UCHWAŁA NR XX/258/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-11-05 15:09:08
UCHWAŁA NR XX/257/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wejherowo 2020-11-05 15:08:10
UCHWAŁA NR XX/255/2020 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2020-11-05 15:05:02
UCHWAŁA NR XX/254/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiad pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno 2020-11-05 15:03:30
UCHWAŁA NR XX/252/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Bukowej 2020-11-05 15:01:13
UCHWAŁA NR XX/251/2020 zmieniająca uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gowino oraz w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Gowino 2020-11-05 14:55:19
UCHWAŁA NR XX/250/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gościcino 2020-11-05 14:52:14
UCHWAŁA NR XX/249/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2020-11-05 14:51:05
UCHWAŁA NR XIX/248/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2020-09-22 07:30:29
UCHWAŁA NR XIX/247/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028 2020-09-22 07:29:21
UCHWAŁA NR XIX/246/2020 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2020-09-22 07:27:55
UCHWAŁA NR XIX/245/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-09-22 07:26:27
UCHWAŁA NR XIX/244/2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2020-09-22 07:25:05
UCHWAŁA NR XIX/243/2020 w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg gminnych 2020-09-22 07:23:08
UCHWAŁA NR XIX/242/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów 2020-09-21 15:33:42
UCHWAŁA NR XIX/241/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-21 15:31:52
UCHWAŁA NR XIX/240/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Wejherowo 2020-09-21 15:30:23
UCHWAŁA NR XIX/239/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Wejherowo 2020-09-21 15:29:00
UCHWAŁA NR XIX/238/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo 2020-09-18 15:23:56
UCHWAŁA NR XIX/237/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bolszewo 2020-09-18 15:22:31
UCHWAŁA NR XIX/236/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 2020-09-18 15:20:55
UCHWAŁA NR XIX/235/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo 2020-09-18 15:18:29
UCHWAŁA NR XIX/234/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino 2020-09-18 15:15:54
UCHWAŁA NR XIX/233/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolszewo 2020-09-18 15:12:56
UCHWAŁA NR XIX/232/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gniewowo 2020-09-18 14:57:42
UCHWAŁA NR XIX/231/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gościcino 2020-09-18 14:56:14
UCHWAŁA NR XIX/230/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gościcino 2020-09-18 14:55:03
UCHWAŁA NR XIX/229/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gościcino 2020-09-18 14:53:39
UCHWAŁA NR XIX/228/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gościcino 2020-09-18 14:52:38
UCHWAŁA NR XVIII/227/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 2019 2020-06-26 12:28:26
UCHWAŁA NR XVIII/226/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2019 rok 2020-06-26 12:27:23
UCHWAŁA NR XVIII/225/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wejherowo wotum zaufania 2020-06-26 12:25:51
UCHWAŁA NR XVIII/224/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-06-26 12:24:45
UCHWAŁA NR XVIII/223/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo 2020-06-26 12:21:49
UCHWAŁA NR XVIII/222/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wejherowo na rok szkolny 2020/2021 2020-06-26 12:20:32
UCHWAŁA NR XVIII/221/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolszewo 2020-06-26 12:19:05
UCHWAŁA NR XVIII/220/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolszewo 2020-06-26 12:17:41
UCHWAŁA NR XVII/219/2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-05-22 14:37:45
UCHWAŁA NR XVII/218/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-05-22 14:35:42
UCHWAŁA NR XVII/217/2020 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2020-05-22 14:34:01
UCHWAŁA NR XVII/216/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-05-22 14:32:24
UCHWAŁA NR XVII/215/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028 2020-05-22 14:30:43
UCHWAŁA NR XVII/214/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2020-05-22 14:28:56
UCHWAŁA NR XVII/213/2020 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2020 2020-05-22 14:27:53
UCHWAŁA NR XVII/212/2020 w sprawie ustalenia stawki podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2020-05-22 14:26:25
UCHWAŁA NR XVII/211/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2020-05-22 14:25:15
UCHWAŁA NR XVII/210/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Wejherowa 2020-05-22 14:24:06
UCHWAŁA NR XVII/208/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2020-05-22 14:20:50
UCHWAŁA NR XVII/207/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Gniewowo 2020-05-22 14:18:17
UCHWAŁA NR XVII/206/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2020-05-22 14:16:55
Uchwała Nr XVII 205 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w  Wejherowie i Nowym Dworze Wejherowskim 2020-05-22 14:15:32
UCHWAŁA NR XVII/204/2020 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 2020-05-22 14:14:11
110. ZMIANA MPZP GOŚCICINO CICHA - WIOSENNA - UCHWAŁA NR XV 178 2020 Z DNIA 29.01.2020 2020-04-20 07:41:37
Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) 2020-03-09 10:35:15
UCHWAŁA NR XVI/203/2020 w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie cen biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na terenie gminy Wejherowo 2020-03-09 10:34:01
UCHWAŁA NR XVI/202/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-09 10:33:22
UCHWAŁA NR XVI/201/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-09 10:32:31
UCHWAŁA NR XVI/199/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-09 10:31:12
UCHWAŁA NR XVI/198/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo 2020-03-09 10:30:26
UCHWAŁA NR XVI/197/2020 w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego zarządzenia zastępczego Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lutego 2020 r. stwierdzającego wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Wejherowo Pana Krzysztofa Seroczyńskiego 2020-03-09 10:29:38
UCHWAŁA NR XVI/196/2020 w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2020-03-09 10:28:48
UCHWAŁA NR XVI/195/2020 w sprawie zwiększenia w budżecie Gminy Wejherowo środków stanowiących fundusz sołecki 2020-03-09 10:27:39
UCHWAŁA NR XVI/194/2020 wsprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-03-09 10:22:57
UCHWAŁA NR XVI/193/2020 Plan pracy Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo na rok 2020 2020-03-09 10:22:03
UCHWAŁA NR XVI/192/2020 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo na rok 2020 2020-03-09 10:21:08
UCHWAŁA NR XVI/191/2020 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wejherowo na rok 2020 2020-03-09 10:20:21
UCHWAŁA NR XVI/190/2020 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo na rok 2020 2020-03-06 14:54:55
UCHWAŁA NR XVI/189/2020 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo na rok 2020 2020-03-06 14:52:52
UCHWAŁA NR XVI/188/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018- 2021 2020-03-06 14:52:03
UCHWAŁA NR XVI/187/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo 2020-03-06 14:51:23
UCHWAŁA NR XVI/186/2020 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gowino 2020-03-06 14:50:42
UCHWAŁA NR XVI/185/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2020-03-06 14:50:07
UCHWAŁA NR XVI/184/2020 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Łężyce 2020-03-06 14:49:27
UCHWAŁA NR XVI/183/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2020-03-06 14:48:45
UCHWAŁA NR XV/182/2020 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2020-01-31 12:59:09
UCHWAŁA NR XV/181/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-01-31 12:58:31
UCHWAŁA NR XV/180/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku 2020-01-31 12:57:06
UCHWAŁA NR XV/179/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wejherowo na rok szkolny 2019/2020 2020-01-31 12:56:26
UCHWAŁA NR XV/178/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej 2020-01-31 12:55:42
UCHWAŁA NR XV/177/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Wejherowo nieruchomości położonej w Gościcinie stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-01-31 12:54:31
UCHWAŁA NR XV/176/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2020-01-31 12:53:56
UCHWAŁA NR XV/175/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolszewo 2020-01-31 12:53:16
UCHWAŁA NR XV/174/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno 2020-01-31 12:52:24
3. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno 2020-01-31 12:31:54
UCHWAŁA NR XIV/173/2019 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej działalności placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wejherowo, w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za rok 2018 2019-12-20 11:49:50
UCHWAŁA NR XIV/172/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo 2019-12-20 11:49:13
UCHWAŁA NR XIV/171/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2019-12-20 11:48:36
UCHWAŁA NR XIV/170/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni 2019-12-20 11:47:58
UCHWAŁA NR XIV/169/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo 2019-12-20 11:46:53
UCHWAŁA NR XIV/168/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028 2019-12-20 11:46:10
UCHWAŁA NR XIV/167/2019 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2020 2019-12-20 11:45:29
UCHWAŁA NR XIV/166/2019 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie procedury rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w Przedszkolu w Gościcinie 2019-12-20 11:44:45
UCHWAŁA NR XIV/165/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2019-12-20 11:43:16
UCHWAŁA NR XIV/164/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-12-20 11:42:31
UCHWAŁA NR XIV/163/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gościcino 2019-12-20 11:40:51
UCHWAŁA NR XIV/162/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2019-12-20 11:40:13
UCHWAŁA NR XIV/161/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2020 2019-12-20 11:39:14
106. MPZP BIESZKOWICE SŁONECZNA SZKOLNA - UCHWAŁA NR XI 135 2019 Z DNIA 16.10.2019 2019-12-04 07:30:32
105. ZMIANA MPZP GOŚCICINIO PRZY GRANICY - UCHWAŁA NR XI 134 2019 Z DNIA 16.10.2019 2019-12-04 07:29:17
UCHWAŁA NR XIII/160/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo 2019-12-03 15:28:08
UCHWAŁA NR XIII/159/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2019-12-03 15:27:34
UCHWAŁA NR XIII/158/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 2019-12-03 15:26:52
UCHWAŁA NR XIII/157/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-03 15:26:09
UCHWAŁA NR XIII/156/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo 2019-12-03 15:25:23
UCHWAŁA NR XIII/155/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo 2019-12-03 15:24:42
UCHWAŁA NR XIII/154/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok 2019-12-03 15:23:55
UCHWAŁA NR XIII/153/2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2019-12-03 15:23:22
UCHWAŁA NR XIII/152/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 2019-12-03 15:22:37
UCHWAŁA NR XIII/151/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2 2019-12-03 15:21:59
UCHWAŁA NR XIII/150/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo na terenie Gminy Wejherowo 2019-12-03 15:21:21
UCHWAŁA NR XIII/149/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/560/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2019-12-03 15:20:45
UCHWAŁA NR XIII/148/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wejherowo na lata 2020- 2024 2019-12-03 15:19:50
UCHWAŁA NR XIII/147/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wejherowo 2019-12-03 07:35:45
UCHWAŁA NR XIII/146/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Bolszewo 2019-12-03 07:34:57
UCHWAŁA NR XIII/145/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2019-12-03 07:34:08
UCHWAŁA NR XIII/144/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Warszkowo 2019-12-03 07:33:28
UCHWAŁA NR XIII/143/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2019-12-03 07:32:47
UCHWAŁA NR XIII/142/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino 2019-12-03 07:32:04
UCHWAŁA NR XIII/141/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-12-03 07:31:22
UCHWAŁA NR XI/140/2019 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo 2019-10-22 07:36:40
UCHWAŁA NR XI/139/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wejherowo 2019-10-22 07:36:10
UCHWAŁA NR XI/138/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wejherowo 2019-10-22 07:35:42
UCHWAŁA NR XI/137/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-10-22 07:35:07
UCHWAŁA NR XI/136/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-10-22 07:34:37
UCHWAŁA NR XI/134/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w gminie Wejherowo na obszarze działek nr 683, 690/6 i 690/24 2019-10-22 07:25:39
UCHWAŁA NR XI/133/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo 2019-10-22 07:25:01
UCHWAŁA NR XI/132/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino 2019-10-22 07:24:21
UCHWAŁA NR XI/131/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąpino 2019-10-22 07:23:47
UCHWAŁA NR XI/130/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Ustarbowo 2019-10-22 07:23:17
UCHWAŁA NR XI/129/2019 w sprawie przyjęcia darowizn nieruchomości położonych w miejscowości Gowino 2019-10-22 07:22:45
UCHWAŁA NR XI/128/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Zbychowo 2019-10-22 07:22:07
UCHWAŁA NR XI/127/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Wejherowo do realizacji programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 2019-10-22 07:21:31
UCHWAŁA NR XI/126/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie na okres kadencji w latach 2020 - 2023 2019-10-22 07:20:50
UCHWAŁA NR X/125/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2019-09-11 17:56:57
UCHWAŁA NR X/124/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-09-11 17:56:20
UCHWAŁA NR X/123/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2019-09-11 17:55:42
UCHWAŁA NR X/122/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-09-11 17:55:06
UCHWAŁA NR X/121/2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2019-09-11 17:54:28
UCHWAŁA NR X/120/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino - Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-11 17:53:37
UCHWAŁA NR X/119/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo na obszarze działki nr 59/4 2019-09-11 17:52:55
UCHWAŁA NR X/118/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 2019-09-11 17:52:16
UCHWAŁA NR X/117/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo 2019-09-11 17:51:37
UCHWAŁA NR X/116/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2019-09-11 17:50:52
UCHWAŁA NR X/114/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów 2019-09-11 17:49:10
UCHWAŁA NR X/113/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom przez Wójta oraz Dyrektorów Szkół i Przedszkoli nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród. 2019-09-11 17:48:18
UCHWAŁA NR X/112/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 2019-09-11 17:47:32
UCHWAŁA NR X/111/2019 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 2019-09-11 17:46:47
UCHWAŁA NR X/110/2019 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu 2019-09-11 17:46:04
UCHWAŁA NR X/109/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 2019-09-11 17:45:22
UCHWAŁA NR IX/108/2019 w sprawie przekazania skargi Pana Piotra Machalskiego na uchwałę nr XXXVIII/454/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo 2019-06-27 13:31:13
UCHWAŁA NR IX/107/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat 2019-06-27 13:30:37
UCHWAŁA NR IX/106/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 2018 2019-06-27 13:29:59
UCHWAŁA NR IX/105/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2018 rok 2019-06-27 13:29:06
UCHWAŁA NR IX/104/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wejherowo wotum zaufania 2019-06-27 13:28:20
UCHWAŁA NR IX/103/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-06-27 13:27:39
UCHWAŁA NR IX/102/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-06-27 13:27:01
UCHWAŁA NR IX/101/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo 2019-06-27 13:26:08
UCHWAŁA NR IX/100/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 84/178 i 84/179 2019-06-27 13:25:24
UCHWAŁA NR IX/99/2019 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Wejherowo Nr VIII/82/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2019-06-27 13:22:05
UCHWAŁA NR IX/98/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski 2019-06-27 13:21:33
UCHWAŁA NR IX/97/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino. 2019-06-27 13:21:01
UCHWAŁA NR IX/96/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino 2019-06-27 13:20:25
UCHWAŁA NR VIII/95/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Łężyce z dnia 21.05.2019 r. 2019-05-24 15:41:28
UCHWAŁA NR VIII/94/2019 sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, w celu umorzenia 2019-05-24 15:40:46
UCHWAŁA NR VIII/93/2019 sprawie zmiany porozumienia zawartego z EKO DOLINĄ Sp. z o.o. w Łężycach w dniu 21 lutego 2000 r. 2019-05-24 15:40:04
UCHWAŁA NR VIII/92/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wejherowo. 2019-05-24 15:38:10
UCHWAŁA NR VIII/91/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wejherowo. 2019-05-24 15:37:12
UCHWAŁA NR VIII/90/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-05-24 15:30:56
UCHWAŁA NR VIII/89/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2019-05-24 15:30:17
UCHWAŁA NR VIII/88/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej 2019-05-24 15:29:39
UCHWAŁA NR VIII/87/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2019-05-24 15:28:57
UCHWAŁA NR VIII/86/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Wejherowo 2019-05-24 15:28:14
UCHWAŁA NR VIII/85/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-24 15:27:29
UCHWAŁA NR VIII/84/2019 w sprawie utworzenia filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo oraz w sprawie zmiany statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 2019-05-24 15:26:16
UCHWAŁA NR VIII/83/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Gowino 2019-05-24 15:25:36
UCHWAŁA NR VIII/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2019-05-24 15:22:31
UCHWAŁA NR VIII/81/2019 w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz udzielenia bonifikat od ceny nabycia komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wejherowo 2019-05-24 15:21:54
UCHWAŁA NR VIII/80/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 2019-05-24 15:21:20
UCHWAŁA NR VIII/79/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej 2019-05-24 15:10:54
UCHWAŁA NR VIII/78/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego 2019-05-24 15:09:00
UCHWAŁA NR VII/77/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo 2019-04-15 07:34:17
UCHWAŁA NR VII/76/2019 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia 2019-04-15 07:33:45
UCHWAŁA NR VII/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w roku 2019 długoterminowego kredytu bankowego 2019-04-15 07:33:08
UCHWAŁA NR VII/74/2019 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni 2019-04-15 07:32:34
UCHWAŁA NR VII/73/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 2019-04-15 07:32:02
UCHWAŁA NR VII/72/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-04-15 07:31:34
UCHWAŁA NR VII/71/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 2019-04-15 07:31:04
UCHWAŁA NR VII/70/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 2019-04-15 07:30:25
UCHWAŁA NR VII/69/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad obciążania nieruchomości nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Wejherowo 2019-04-15 07:29:47
UCHWAŁA NR VII/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Łężyce 2019-04-15 07:29:18
UCHWAŁA NR VII/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowych 2019-04-15 07:28:40
UCHWAŁA NR VII/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2019-04-15 07:28:11
UCHWAŁA NR VII/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2019-04-15 07:27:30
UCHWAŁA NR VII/64/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 2019-04-15 07:26:56
UCHWAŁA NR VII/63/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo 2019-04-15 07:26:23
UCHWAŁA NR VII/62/2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2019-04-15 07:25:51
UCHWAŁA NR VII/61/2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2019-04-15 07:25:20
UCHWAŁA NR VII/60/2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2019-04-15 07:24:46
UCHWAŁA NR VI/59/2019 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2019 2019-03-19 07:32:30
UCHWAŁA NR VI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Góra oraz uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 2019-03-19 07:31:48
UCHWAŁA NR VI/57/2019 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo na 2019 rok 2019-03-19 07:31:10
UCHWAŁA NR VI/56/2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wejherowo a Gminą Inowrocław 2019-03-19 07:30:33
UCHWAŁA NR VI/55/2019 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni 2019-03-19 07:29:58
UCHWAŁA NR VI/54/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 2019-03-19 07:29:19
UCHWAŁA NR VI/53/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-03-19 07:28:44
UCHWAŁA NR VI/52/2019 sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 roku 2019-03-19 07:28:12
UCHWAŁA NR VI/51/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Gościcinie poprzez zmianę siedziby 2019-03-19 07:27:40
UCHWAŁA NR VI/50/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów 2019-03-19 07:27:08
UCHWAŁA NR VI/49/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo 2019-03-19 07:26:28
UCHWAŁA NR VI/48/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo 2019-03-19 07:25:50
UCHWAŁA NR VI/47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo 2019-03-19 07:24:55
UCHWAŁA NR VI/46/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowych 2019-03-19 07:24:24
UCHWAŁA NR VI/45/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gowino 2019-03-19 07:23:35
UCHWAŁA NR VI/44/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gowino 2019-03-19 07:22:18
UCHWAŁA NR VI/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gowino 2019-03-19 07:21:22
UCHWAŁA NR V/42/2019 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących do dnia 31 grudnia 2018 r. własność Gminy Wejherowo 2019-02-04 15:39:23
UCHWAŁA NR V/41/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-02-04 15:38:40
UCHWAŁA NR V/40/2019 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia 2019-02-04 15:38:00
UCHWAŁA NR V/39/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni 2019-02-04 15:37:25
UCHWAŁA NR V/38/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Góra 2019-02-04 15:36:37
UCHWAŁA NR V/36/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty 2019-02-04 15:35:24
UCHWAŁA NR V/35/2019 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Orle. 2019-02-04 15:33:56
UCHWAŁA NR V/34/2019 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2019-02-04 15:33:00
UCHWAŁA NR V/33/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo 2019-02-04 15:32:16
UCHWAŁA NR V/32/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną 2019-02-04 15:31:09
UCHWAŁA NR V/31/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentu wsi Zbychowo i Gniewowo w celu ustalenia przebiegu drogi do miejscowości Reda wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej 2019-02-04 15:30:09
UCHWAŁA NR V/30/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo na terenie Gminy Wejherowo 2019-02-04 15:29:24
UCHWAŁA NR V/29/2019 w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego, w ciągu drogi powiatowej nr 1438G 2019-02-04 15:28:41
UCHWAŁA NR V/28/2019 w sprawie określenia wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 2019-02-04 15:27:59
UCHWAŁA NR V/27/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Gościcinie poprzez zmianę siedziby. 2019-02-04 15:27:11
UCHWAŁA NR IV/26/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2019-01-03 14:27:42
UCHWAŁA NR IV/25/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów 2019-01-03 14:26:37
UCHWAŁA NR IV/24/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:25:53
UCHWAŁA NR IV/23/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:18:26
UCHWAŁA NR IV/22/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:17:52
UCHWAŁA NR IV/21/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:17:14
UCHWAŁA NR IV/20/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-01-03 14:16:32
UCHWAŁA NR IV/19/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:15:52
UCHWAŁA NR IV/18/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:15:00
UCHWAŁA NR IV/17/2018 w sprawie powołania komisji stałych i określenia przedmiotu ich działania 2019-01-03 14:14:07
UCHWAŁA NR IV/16/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:13:05
UCHWAŁA NR IV/15/2018 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wejherowo na okres kadencji w latach 2018-2023 2019-01-03 14:10:22
UCHWAŁA NR IV/14/2018 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2019-01-03 14:08:32
UCHWAŁA NR IV/13/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 2019-01-03 14:07:59
UCHWAŁA NR IV/13/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 2019-01-03 14:07:17
UCHWAŁA NR IV/12/2018 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2019 (zmiany budżetowe w poszczególnych uchwałach i zarządzeniach) 2019-01-03 14:06:23
UCHWAŁA NR IV/12/2018 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2019 2019-01-03 14:04:12
UCHWAŁA NR IV/11/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-03 14:03:31
UCHWAŁA NR IV/10/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo 2019-01-03 14:02:52
UCHWAŁA NR IV/9/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Wejherowo w obrębie Bieszkowice 2019-01-03 14:02:06
UCHWAŁA NR IV/8/2018 w sprawie zasad zwrotu oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-03 14:01:23
UCHWAŁA NR IV/7/2018 w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Wejherowo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023. 2019-01-03 14:00:45
UCHWAŁA NR IV/6/2018 w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2019 2019-01-03 13:59:17
UCHWAŁA Nr IV/5/2018 w sprawie wprowadzenia Programu wspierania rodziny w gminie Wejherowo na lata 2019- 2021 2019-01-03 13:58:47
UCHWAŁA NR III/4/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 2018-12-31 13:55:51
UCHWAŁA NR III/4/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 2018-12-31 13:54:12
UCHWAŁA NR II/2/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2018-11-26 15:39:35
UCHWAŁA NR I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo 2018-11-26 15:38:45
UCHWAŁA NR XLIX/578/2018 w sprawie stwierdzenia nieważności § 31 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo 2018-11-16 15:02:10
UCHWAŁA NR XLIX/577/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok 2018-11-16 15:01:30
UCHWAŁA NR XLIX/576/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno. 2018-11-16 15:00:54
UCHWAŁA NR XLIX/575/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski 2018-11-16 15:00:14
UCHWAŁA NR XLIX/574/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok 2018-11-16 14:59:21
UCHWAŁA NR XLIX/573/2018 w sprawie wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w Gminie Wejherowo 2018-11-16 14:58:35
UCHWAŁA NR XLIX/572/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok 2018-11-16 14:57:57
UCHWAŁA NR XLIX/572/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok 2018-11-16 14:57:22
UCHWAŁA NR XLIX/571/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo 2018-11-16 14:56:28
UCHWAŁA NR XLIX/571/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo 2018-11-16 14:54:49
Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Rady Gminy ( z wyłączeniem Nr 558 spakowane .zip) 2018-10-25 07:20:35
UCHWAŁA NR XLVIII/569/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działki nr 59/4 2018-10-25 07:16:27
UCHWAŁA NR XLVIII/566/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku 2018-10-24 15:25:42
UCHWAŁA NR XLVIII/566/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku 2018-10-24 15:25:08
UCHWAŁA NR XLVIII/565/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2017 2018-10-24 15:24:23
UCHWAŁA NR XLVIII/565/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2017 2018-10-24 15:23:29
UCHWAŁA NR XLVIII/564/2018 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie oraz w sprawie zmiany uchwały o udzielenie dotacji 2018-10-24 15:22:33
UCHWAŁA NR XLVIII/563/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu 2018-10-24 15:21:39
UCHWAŁA NR XLVIII/562/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. 2018-10-24 15:20:57
UCHWAŁA NR XLVIII/561/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok 2018-10-24 15:20:17
UCHWAŁA NR XLVIII/560/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2018-10-24 15:16:35
UCHWAŁA NR XLVIII/559/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 683, 690/6 i 690/24 2018-10-24 15:15:30
UCHWAŁA NR XLVIII/558/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo 2018-10-24 15:14:37
UCHWAŁA NR XLVIII/557/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo 2018-10-24 15:13:10
UCHWAŁA NR XLVIII/556/2018 w sprawie sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2018-10-24 15:12:15
UCHWAŁA NR XLVIII/555/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo 2018-10-24 15:11:39
UCHWAŁA NR XLVIII/554/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 2018-10-24 15:11:02
UCHWAŁA NR XLVIII/553/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Ustarbowo 2018-10-24 15:10:26
UCHWAŁA NR XLVIII/552/2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo. 2018-10-24 15:09:46
UCHWAŁA NR XLVIII/551/2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2018-10-24 15:09:19
UCHWAŁA NR XLVII/550/2018 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo. 2018-10-16 07:28:02
UCHWAŁA NR XLVII/549/2018 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Bolszewo. 2018-10-16 07:27:28
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych 2018-10-01 16:35:17
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy rejestracji kandydata na radnego 2018-09-25 17:13:28
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie odmowy rejestracji kandydata 2018-09-24 12:21:46
Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie wezwania do usunięcia wady zgłoszenia 2018-09-24 11:00:05
uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wezwania do ich usunięcia 2018-09-20 15:23:58
uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wezwania do ich usunięcia 2018-09-20 15:23:09
UCHWAŁA NR XLVI/548/2018 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych Gościcinie 2018-09-06 14:55:18
UCHWAŁA NR XLVI/547/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2018-09-06 14:54:41
UCHWAŁA NR XLVI/546/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu 2018-09-06 14:54:06
UCHWAŁA NR XLVI/545/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bolszewie 2018-09-06 14:53:04
UCHWAŁA NR XLVI/544/2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gościcinie 2018-09-06 14:52:18
UCHWAŁA NR XLVI/543/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2018-09-06 14:51:32
UCHWAŁA NR XLVI/542/2018 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni 2018-09-06 14:50:27
UCHWAŁA NR XLVI/541/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. 2018-09-06 14:49:47
UCHWAŁA NR XLVI/540/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok 2018-09-06 14:49:09
UCHWAŁA NR XLVI/539/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-09-06 14:48:10
UCHWAŁA NR XLVI/538/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja 2018-09-06 14:47:24
UCHWAŁA NR XLVI/537/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2 2018-09-06 14:46:31
UCHWAŁA NR XLVI/536/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo