Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. poprawy efektywności energetycznej 2022-06-28 07:35:46
ZARZĄDZENIE NR 90/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino w Gminie Wejherowo etap I" 2022-06-28 07:34:21
ZARZĄDZENIE NR 89/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2022-06-28 07:32:10
ZARZĄDZENIE NR 88/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-06-28 07:30:49
ZARZĄDZENIE NR 86/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminiy Wejherowo'. 2022-06-27 07:34:39
ZARZĄDZENIE NR 85/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-06-27 07:33:47
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 GMINY WEJHEROWO z dnia 9 czerwca 2022 r. Gminy Wejherowo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku 2022-06-13 15:31:11
ZARZĄDZENIE NR 83/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla koncepcji drogowych na terenie Gminy Wejherowo" 2022-06-13 15:30:28
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-06-09 07:30:53
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo 2022-06-07 07:33:20
ZARZĄDZENIE NR 80/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych, umożliwiający dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego/nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2024 r." 2022-06-07 07:31:34
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds.inżynierii środowiska 2022-06-07 07:30:24
ZARZĄDZENIE NR 78/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu 2022-06-07 07:30:08
ZARZĄDZENIE NR 77/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za 2021 r. 2022-06-02 13:37:46
ZARZĄDZENIE NR 76/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2022-06-02 13:37:19
ZARZĄDZENIE NR 75/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-06-02 13:37:12
ZARZĄDZENIE NR 74/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku. 2022-06-02 13:37:06
ZARZĄDZENIE NR 73/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-05-27 14:11:48
ZARZĄDZENIE NR 72/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Leśnego w Bolszewie 2022-05-23 15:53:30
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie 2022-05-23 15:51:47
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim 2022-05-23 15:49:04
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-05-23 15:45:49
ZARZĄDZENIE NR 66/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/965/2021, z dnia 15.12.2021r., dla zadania pn.: ?Przebudowa drogi gminnej w zakresie popray bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, znajdującym się na drodze gminnej ne 129011G ul. Leśna w Bolszewie? 2022-05-23 15:45:34
ZARZĄDZENIE NR 65/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wejherowo 2022-05-23 15:45:06
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo 2022-05-23 15:44:57
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zaprojektowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynków dla projektu Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo'. 2022-05-11 10:31:33
ZARZĄDZENIE NR 58/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Inspektora ds. podatków 2022-05-11 10:29:59
ZARZĄDZENIE NR 57/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Starszego inspektora ds. elektroenergetycznych 2022-05-11 10:27:31
ZARZĄDZENIE NR 56/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Utwardzenie płytami Iomb dróg na terenie Gminy Wejherowo'. 2022-05-06 13:25:53
ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2022-05-05 15:51:50
ZARZĄDZENIE NR 54/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-05-05 15:48:44
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia naborów na dofinansowanie przedsięwzięć służących środowisku 2022-04-28 13:48:48
ZARZĄDZENIE NR 52/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Orlu, dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim, dyrektora Przedszkola w Bolszewie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolszewie i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie. 2022-04-28 13:46:34
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-28 13:44:53
ZARZĄDZENIE NR 50/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Wejherowo. 2022-04-21 07:32:27
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-21 07:31:50
ZARZĄDZENIE NR 48/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie. 2022-04-12 07:53:09
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Wejherowo. 2022-04-12 07:51:25
ZARZĄDZENIE NR 45/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok 2022-04-12 07:49:25
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Podinspektora ds. środowiska 2022-03-29 15:31:23
ZARZĄDZENIE NR 42/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów gminnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wejherowo 2022-03-29 15:30:31
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-03-25 13:24:10
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami w miejscowosci Zbychowo w rejonie ul. Kaszubskiej, Spacerowej, Kamiennej 2022-03-24 11:35:31
Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2022 r.w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/966/2021, z dnia 18.11.2021r., dla zadania pn.: ?Rozbudowa ulicy Długiej w Bolszewie i ulicy Wejhera w Orlu 2022-03-24 11:28:01
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/843/2021, z dnia 18.11.2021r., dla zadania pn.: ?Budowa sieci kanalizacjio deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na działce 227 w Pętkowicach 2022-03-24 11:24:25
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy 2022-03-24 11:24:14
Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 marca 2022 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu oraz budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowościach Zbychowo i Góra 2022-03-24 11:15:37
ZARZĄDZENIE NR 35/22 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Wejherowo. 2022-03-18 11:23:39
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkaniowej 2022-03-17 15:42:48
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą: "Pomorskie Żagle Wiedzy "Partnerstwo Gminy Kosakowo" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Edukacja, Działanie 3.2: Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. 2022-03-17 15:42:22
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Wejherowo przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Wejherowo" 2022-03-17 15:40:52
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Wejherowo" - z podziałem na części 2022-03-17 15:39:04
Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Inspektora ds. komunikacji i mediów społecznościowych 2022-03-08 12:42:30
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Inspektora Ochrony Danych Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2022-03-08 12:38:48
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Wejherowo'. 2022-03-02 14:40:25
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. opłat planistycznych i adiacenckich 2022-03-02 14:38:51
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naborów na dofinansowanie przedsięwzięć służących środowisku 2022-03-02 14:38:12
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-03-02 14:37:19
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-02-17 16:22:12
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina "Przy granicy" w Gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Kochanowskiej wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko 2022-02-17 16:20:12
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2022-02-10 08:19:38
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8.02.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. 2022-02-10 08:18:22
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-02-10 08:15:24
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 2022-02-04 07:32:06
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Kochanowskiej 2022-02-03 16:48:22
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku 2022-02-01 15:00:56
Zarządzenie Nr 12 /2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo 2022-02-01 14:58:49
Zarządzenie Nr 11 /2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2022-02-01 14:53:13
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wygaszenia niektórych zarządzeń 2022-01-26 15:02:38
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wejherowo 2022-01-26 15:01:28
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wejherowo 2022-01-26 15:00:10
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. 2022-01-26 14:58:50
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich Gminy Wejherowo oraz wyznaczenia Gospodarzy Świetlic 2022-01-20 16:48:22
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. nieruchomości drogowych i gospodarki komunalnej 2022-01-20 16:45:40
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2022-01-13 17:02:09
Zarządzenie Nr 204/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Wejherowo? 2022-01-05 15:31:19
Zarządzenie Nr 203/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo" 2021-12-31 12:37:55
Zarządzenie Nr 202/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30.12. 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2022 rok. 2021-12-31 12:34:35
Zarządzenie Nr 200/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2021 r. 1) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac dla zadania pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo" w miejscowościach część 1: Góra, Orle, Kąpino wraz z opcjami: Opcja nr 4 ? Góra, ul. Piaskowa, Opcja nr 5 ? Góra, ul. Piaskowa, Opcja nr 6 ? Góra, ul. Pomorska, część 2: Gościcino, Gowino, część 3: Bieszkowice, Gniewowo, Zbychow 2021-12-28 15:08:28
Zarządzenie Nr 199/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wejherowo w 2022 roku 2021-12-28 15:06:06
Zarządzenie Nr 198/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-28 15:05:31
Zarządzenie Nr 197/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-21 07:44:11
Zarządzenie Nr 197/2021Wójta Gminy Wejherowoz dnia 16 grudnia 2021 r.w sprawie ustanowienia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-21 07:43:20
Zarządzenie Nr 196/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w 2022 r. oraz ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-21 07:41:41
Zarządzenie Nr 194/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za umieszczenie ogłoszeń i reklam w miesięczniku samorządowym ?Nasza Gmina? 2021-12-21 07:39:49
Zarządzenie Nr 193/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/814/2021 z dnia 09.11.2021r., dla zadań pn.: ?Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB, cz. 4- Utwardzenie rozbiórkowymi płytami IOMB powierzonymi przez zamawiającego ul. Jodłowej w Bolszewie, ul. Cisowej w Bolszewie i ul. Olchowej w Bolszewie? 2021-12-21 07:39:17
Zarządzenie Nr 192/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-12-14 07:43:40
Zarządzenie Nr 191/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-12-14 07:41:49
Zarządzenie Nr 189/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-12-10 14:59:16
Zarządzenie Nr 188/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-12-08 07:52:24
Zarządzenie Nr 187/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inżynierii środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-12-08 07:45:31
Zarządzenie Nr 186/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. administracyjnych i obsługi Rady Gminy 2021-12-03 07:54:49
Zarządzenie Nr 185/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ.271.607.2021 z dnia 10.09.2021r. dla zadania pn.: "Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Gościcinie przy ulicy Okrężnej". 2021-12-03 07:52:58
Zarządzenie Nr 184/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-12-03 07:51:00
Zarządzenie Nr 183/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2021-12-03 07:47:38
Zarządzenie Nr 182/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/816/2021, z dnia 10.11.2021r., dla zadań pn.: ?Utwardzenie płytami IOMB ulicy Brzozowej w Łężycach? 2021-12-03 07:45:35
Zarządzenie Nr 181/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/408/2021, z dnia 07.07.2021r., dla zadań pn.: ?Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB, część 2, tj. utwardzenie ul. Kwiatowej w Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Brzozowej w Bieszkowicach, ul. Akacjowej (odnogi) w Łężycach, ul. Fiołkowej w Łężycach, ul. Różanej w Zbychowie, ul. Źródlanej w 2021-12-03 07:43:39
Zarządzenie Nr 180/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/1039/2020 z dnia 28.12.2020r. dla zadania pn.: "Budowa drogi gminnej Nr 129167G ul. Jana Pawła II w Gościcinie - Etap II". 2021-12-03 07:41:02
Zarządzenie Nr 179/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia oznakowania składników majątku objętego ewidencją ilościową i ilościowo-wartościową dla Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-03 07:38:30
Zarządzenie Nr 178/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-12-03 07:36:20
ZARZĄDZENIE NR 177/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-11-24 15:32:20
Zarządzenie Nr 176/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Długiej w Bolszewie i ulicy Wejhera w Orlu" 2021-11-23 07:31:34
Zarządzenie Nr 175/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Bolszewo" 2021-11-23 07:28:07
Zarządzenie Nr 174/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Kochanowskiej 2021-11-22 11:09:29
Zarządzenie Nr 173/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie procedury dokonywania rozliczeń dotyczących odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów na terenie Gminy Wejherowo ze środków własnych. 2021-11-10 15:20:16
Zarządzenie Nr 171/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-11-10 15:18:22
Zarządzenie Nr 170/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wejherowo 2021-11-09 14:15:13
Zarządzenie Nr 169/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2021-11-09 14:13:01
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2021-11-09 14:11:10
Zarządzenie Nr 167/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-11-09 14:09:22
Zarządzenie Nr 166/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-11-09 14:01:13
ZARZĄDZENIE NR 165/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-11-09 13:59:41
Zarządzenie Nr 164 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/928/2020 z dnia 08.12.2020r. dla zadania pn.: "budowa ciągu dróg gminnych: Polnej 12901G i Ogrodowej w Bolszewie". 2021-11-03 15:39:27
Zarządzenie Nr 163/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych w m. Łężyce na terenie Gminy Wejherowo" 2021-11-03 15:37:58
Zarządzenie Nr 162/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. 2021-11-03 15:22:04
Zarządzenie Nr 161/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania mającego na celu weryfikację wniosków mieszkańców Gminy Wejherowo w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "GRANTY PPGR" 2021-11-03 15:20:19
Zarządzenie Nr 160/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny stanu technicznego budynku komunalnego ? remizy strażackiej Orle 2021-11-03 15:18:29
Zarządzenie Nr 159/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo" 2021-11-03 15:16:36
Zarządzenie Nr 158/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2021 r. w sprawie kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych oraz przeglądu dokumentów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy w Wejherowie. 2021-11-03 15:14:44
Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-10-27 07:33:48
Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 19 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wejherowo przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-20 15:10:46
Zarządzenie Nr 155/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2021-10-20 15:09:31
Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wejherowo 2021-10-20 15:07:50
Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-20 15:06:13
Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Utwardzenie płytami Iomb dróg na terenie Gminy Wejherowo" 2021-10-15 15:02:47
Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-10-15 15:01:17
Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2021-10-15 14:57:19
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 6 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-10-08 07:33:34
Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi 2021-10-06 15:04:41
Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wejherowo w latach 2022- 2023" 2021-10-06 15:02:40
Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-06 14:58:08
Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/460/2021, z dnia 29.07.2021r., dla zadania pn.: ?Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo polegająca na utwardzeniu ul. Wiejskiej w Gościcinie płytami IOMB? 2021-10-06 14:55:15
Zarządzenie Nr 140/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-10-01 15:02:46
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu ?Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030? 2021-10-01 15:00:54
Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na działce nr 227 w Pętkowicach" - etap I. 2021-09-29 07:39:01
Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia-ewakuacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w budynku Urzędu Gminy ul. Transportowa 1 2021-09-29 07:37:33
Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/410/2020, z dnia 07.07.2021r., dla zadań pn.: ?Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB, część 4, tj: utwardzenie ul. Poprzecznej w Gościcinie, ul. Polnej w Gościcinie, ul. Św. Huberta w Bolszewie, ul. Czereśniowej w Bolszewie, ul. Wierzbowej w Bolszewie, ul. Wrzosowej w Bolszewie, ul. Ogrodnicze 2021-09-29 07:35:18
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-09-29 07:32:50
Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Wejherowo" - z podziałem na części 2021-09-24 07:40:09
ZARZĄDZENIE NR 132/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2021-09-24 07:38:37
Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Bieszkowice" 2021-09-24 07:37:08
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-09-24 07:35:48
Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/421/2021 z dnia 09.07.2021r. dla zadania pn.: "wykonanie awaryjnego lokalnego odwodnienia ul. Leszczynowej w Bolszewie". 2021-09-24 07:35:27
Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu 2021-09-24 07:32:44
Zarządzenie Nr 127 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/151/2021 z dnia 08.04.2021r. dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej 129161G - Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie". 2021-09-13 07:52:25
Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie zarządzenia wyborów przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Urzędzie Gminy Wejherowo oraz powołania Komisji Wyborczej 2021-09-13 07:50:45
ZARZĄDZENIE NR 125/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-09-13 07:48:46
Zarządzenie Nr 124/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-09-13 07:44:30
Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo" 2021-09-03 15:50:34
Zarządzenie Nr 122/2021 w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 2021-09-03 15:49:05
Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Wejherowo w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-09-02 07:40:25
ZARZĄDZENIE NR 120/2021 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-30 15:22:13
Zarządzenie Nr 118/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łężycach". 2021-08-30 15:20:31
ZARZĄDZENIE NR 117/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat planistycznych i adiacenckich w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-30 15:20:21
Zarządzenie Nr 116/2021 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych 2021-08-30 15:18:33
ZARZĄDZENIE NR 115/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-23 15:52:51
ZARZĄDZENIE NR 114/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji i mediów społecznościowych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-23 15:50:40
Zarządzenie Nr 113/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-08-13 07:53:28
Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2021-08-13 07:51:14
Zarządzenie Nr 111/2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2022 2021-08-06 15:28:59
Zarządzenie Nr 109/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:26:07
Zarządzenie Nr 108/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:24:17
Zarządzenie Nr 107/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. poprawy efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:21:31
Zarządzenie Nr 106/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:19:35
Zarządzenie Nr 105/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. elektroenergetycznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:17:31
Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogowych i budownictwa w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:15:46
Zarządzenie Nr 103/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:13:38
Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:11:35
Zarządzenie Nr 101/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-08-06 15:08:20
100 w przygotowaniu 2021-08-06 15:07:41
Zarządzenie Nr 99/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2021-08-06 15:04:49
ZARZĄDZENIE NR 98/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo". 2021-08-06 15:02:19
Zarządzenie Nr 97/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-08-06 15:01:55
ZARZĄDZENIE NR 96/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Gościcinie przy ulicy Okrężnej" 2021-08-06 14:59:19
ZARZĄDZENIE NR 89/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie powołania komisji do sprzedaży samochodu strażackiego STAR 244 znajdującego się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Orle 2021-07-08 13:30:18
ZARZĄDZENIE NR 88/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie sprzedaży samochodu znajdującego się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Orle 2021-07-08 13:14:34
Zarządzenie Nr 87/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. nieruchomości drogowych i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-07-01 07:44:03
Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-07-01 07:40:40
Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 40/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wejherowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-07-01 07:32:11
Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2021-06-30 15:29:53
Zarządzenie Nr 83/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-06-30 15:26:16
Zarządzenie Nr 82/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. budownictwa i elektrycznych 2021-06-30 15:24:06
Zarządzenie Nr 81/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo, ul. Wiejska w Gościcinie" 2021-06-30 15:21:31
Zarządzenie Nr 80/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-06-30 15:19:32
Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-06-30 15:19:08
ZARZĄDZENIE NR 78/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. 2021-06-28 15:16:44
Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-06-25 14:25:38
ZARZĄDZENIE NR 75/021 w sprawie powołania Komisji naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu Gminy Wejherowo 2021-06-23 10:54:52
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B i BE zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2021-06-23 07:46:18
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2021-06-23 07:44:33
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2021-06-16 14:35:51
ZARZĄDZENIE NR 71/2021 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac zgodnie z Umową nr RZPiFZ/786/2020 z dnia 21.10.2020 r. § 7 ppkt 5 związaną z wykonaniem zbiornika retencyjnego wody wraz z rurociągami technologicznymi sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w Pętkowicach 2021-06-16 14:33:17
ZARZĄDZENIE NR 70/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu (II konkurs) w 2021 roku. 2021-06-16 14:29:34
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. poprawy efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-06-11 07:38:37
ZARZĄDZENIE NR 68/2021 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2021-06-11 07:35:38
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 zmieniające zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-06-11 07:33:53
ZARZĄDZENIE NR 66/2021 w sprawie dostosowania publikacji elektronicznych i materiałów multimedialnych do ustawy o dostępności cyfrowej 2021-06-07 15:29:08
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 zmieniające Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 27 maja 2021r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta gminy Wejherowo, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021r. 2021-06-07 15:27:04
ZARZĄDZENIE NR 64/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo'. 2021-06-07 15:25:32
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-31 14:40:44
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-05-31 14:39:12
ZARZĄDZENIE NR 61/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-05-28 12:51:26
ZARZĄDZENIE NR 60/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-05-28 12:50:42
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta gminy Wejherowo, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021r. 2021-05-28 12:49:37
ZARZĄDZENIE NR 58/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok. 2021-05-28 07:32:17
ZARZĄDZENIE NR 57/2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną 2021-05-28 07:29:46
ZARZĄDZENIE NR 56/2021 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy Wejherowo 2021-05-25 15:11:28
ZARZĄDZENIE NR 55/2021 w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w dniu 28 maja 2021 r. 2021-05-25 15:09:02
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-05-21 13:26:26
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Wejherowo, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r. 2021-05-11 15:24:45
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo" 2021-05-11 15:23:27
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-11 15:22:07
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-05-11 15:20:46
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-05-11 15:18:47
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do działania w imieniu Gminy Wejherowo we wszystkich czynnościach związanych z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 2021-05-11 15:18:30
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2021-04-23 10:28:10
ZARZĄDZENIE NR 45/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-04-23 10:26:19
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w roku 2021 2021-04-13 14:54:38
ZARZĄDZENIE NR 39/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. elektroenergetycznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-03-25 07:37:57
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-03-25 07:36:06
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogowych i budownictwa w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-03-25 07:30:59
Zarządzenie Nr 40 2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wejherowo 2021-03-24 15:51:28
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2021-03-19 09:32:49
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 25/2021 Wójta Gminy Wejherowo 2021-03-15 07:59:20
ZARZĄDZENIE NR 32/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-03-11 09:16:25
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2021-03-11 09:14:54
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-03-09 08:13:06
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. 2021-03-09 08:12:13
ZARZĄDZENIE NR 28/2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 129161G - Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie" 2021-03-09 08:11:43
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-03-09 08:07:55
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w najem 2021-02-19 10:22:23
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprostowaniem (Zarz. 33/2021) 2021-02-19 10:20:20
ZARZĄDZENIE NR 24/2021w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 w gminie Wejherowo wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-11 15:11:23
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. 2021-02-11 15:09:41
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-02-10 14:21:40
ZARZĄDZENIE NR 21/2021w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 120/2020 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy - Rzeka Reda - Gmina Wejherowo". 2021-02-03 12:00:35
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-02-03 09:56:36
ZARZĄDZENIE NR 19/2021w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogowych i budownictwa w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-02-03 09:54:13
ZARZĄDZENIE NR 18/2021w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wejherowo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2021-02-03 09:51:58
ZARZĄDZENIE NR 17/2021w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. 2021-02-03 09:50:34
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-02-03 09:49:06
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku 2021-01-26 07:53:44
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 6/2021 Wójta Gminy Wejherowo 2021-01-26 07:52:59
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Wejherowo prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 2021-01-26 07:52:49
ZARZĄDZENIE NR 12/2021w sprawie wprowadzenia szczegółowych kryteriów transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-01-26 07:52:37
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-01-20 14:54:10
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. 2021-01-15 07:53:17
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-01-15 07:51:15
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do użyczenia 2021-01-13 14:37:59
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wejherowo w 2021 roku 2021-01-13 14:33:59
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Usługa eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo " 2021-01-07 07:48:12
ZARZĄDZENIE NR 143/2020 w sprawie powołania Komisji Spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji paliw płynnych, które znajdują się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 2020-12-29 15:35:53
ZARZĄDZENIE NR 141/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-12-08 11:14:43
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 2020-11-27 08:20:40
ZARZĄDZENIE NR 138/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-11-27 08:17:26
ZARZĄDZENIE NR 137/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umowami nr RZPiFZ/353/2020, RZPiFZ/359/2020, RZPiFZ/360/2020, RZPiFZ/367/2020, z dnia 08.06.2020r., dla zadań pn.: "Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo" obejmującymi cz. 1- utwardzenie ul. Świerkowej w Bieszkowicach, cz 7- utwardzenie ul. Cedrowej w Łężycach, cz. 8- utwardzenie ul. Cyprysowej i Jeżynowej w Łężycach, cz. 15- utwardzen 2020-11-27 08:13:59
ZARZĄDZENIE NR 134/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-11-27 08:10:37
ZARZĄDZENIE NR 133/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo w latach 2021 ? 2022" 2020-11-27 07:42:43
ZARZĄDZENIE NR 132/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/841/2020 z dnia 05.11.2020 r. dla zadania pn.: "Budowa miejsca integracji mieszkańców przy przystani kajakowej w sołectwie Orle? 2020-11-27 07:40:49
ZARZĄDZENIE NR 131/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa drogi gminnej nr 129167G ul. Jana Pawła II w Goscicinie - etap II? 2020-11-26 15:17:36
ZARZĄDZENIE NR 130/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo 2020-11-12 13:09:47
ZARZĄDZENIE NR 129/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-11-12 08:41:20
ZARZĄDZENIE NR 128/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-11-09 11:16:17
Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo" 2020-11-09 11:15:19
ZARZĄDZENIE NR 124/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/379/2020 z dnia 18.06.2020r. dla zadania pn.: "Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: ulicy Klimka, Równej, Handlowej w Gościcinie" 2020-11-03 07:33:18
ZARZĄDZENIE NR 123/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-11-03 07:29:49
ZARZĄDZENIE NR 122/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 2020-10-23 15:17:56
ZARZĄDZENIE NR 121 /2020 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 2020-10-23 15:16:43
ZARZĄDZENIE NR 120/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy - Rzeka Reda - Gmina Wejherowo" 2020-10-16 07:55:10
ZARZĄDZENIE NR 119/2020 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo Nr 49/2017 z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie 2020-10-16 07:53:25
ZARZĄDZENIE NR 118/2020 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95/2012 z dnia 23 lipca 2012 r., w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie. 2020-10-16 07:51:50
Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Wejherowo 2020-10-15 15:20:31
ZARZĄDZENIE NR 115/2020 w sprawie zastępstwa podczas nieobecności Wójta Gminy Wejherowo oraz upoważnienia Zastępców Wójta Gminy Wejherowo do prowadzenia określonych spraw Gminy Wejherowo oraz Urzędu Gminy Wejherowo 2020-10-15 07:50:44
ZARZĄDZENIE NR 110/2020 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2020-10-01 14:08:06
ZARZĄDZENIE NR 109/2020 w sprawie powołania zastępców Wójta Gminy Wejherowo 2020-10-01 13:59:17
ZARZĄDZENIE NR 108/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-10-01 13:56:43
ZARZĄDZENIE NR 107/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo w latach 2021 ? 2022" 2020-10-01 12:10:45
ZARZĄDZENIE NR 106/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2020-10-01 12:09:06
ZARZĄDZENIE NR 105/2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu d/s dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-10-01 12:05:25
ZARZĄDZENIE NR 104/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/302/2020 z dnia 22.05.2020r. dla zadania pn.: "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo" 2020-10-01 12:02:39
ZARZĄDZENIE NR 103/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-10-01 12:02:27
ZARZĄDZENIE NR 102/2020 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2020-09-16 11:27:39
ZARZĄDZENIE NR 101/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej 2020-09-16 11:26:51
ZARZĄDZENIE NR 96/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo" 2020-09-03 07:33:05
ZARZĄDZENIE NR 95/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-09-01 15:11:03
ZARZĄDZENIE NR 94/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcinio w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną 2020-08-28 15:30:04
ZARZĄDZENIE NR 93/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2020-08-28 15:28:30
ZARZĄDZENIE NR 92/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2020-08-26 15:32:57
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-08-26 15:30:23
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-08-20 15:29:19
ZARZĄDZENIE NR 87/2020 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r., nr 10 2020-08-20 15:28:17
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wejherowo, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz jego najemcy 2020-08-17 08:20:44
ZARZĄDZENIE NR 85/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2020-08-17 08:19:40
ZARZĄDZENIE NR 84/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiad pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. 2020-08-04 07:30:14
ZARZĄDZENIE NR 77/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79, ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 23 marca 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. 2020-07-15 07:38:29
ZARZĄDZENIE NR 76/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-15 07:36:43
ZARZĄDZENIE NR 75/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo" 2020-07-15 07:34:01
ZARZĄDZENIE NR 74/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-15 07:30:54
ZARZĄDZENIE NR 73/2020 zmieniające Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych" 2020-07-03 14:13:04
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z podziałem na zadania" 2020-07-02 07:38:18
ZARZĄDZENIE NR 70/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-01 07:28:56
ZARZĄDZENIE NR 69/2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-25 07:38:03
ZARZĄDZENIE NR 68/2020 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2020-06-25 07:35:46
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2020-06-25 07:33:13
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-06-23 07:47:00
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-23 07:42:53
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 07:38:21
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-17 15:04:18
ZARZĄDZENIE NR 61/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-17 15:04:11
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? 2020-06-17 15:03:21
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych" 2020-06-12 15:24:31
ZARZĄDZENIE NR 58/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-06-12 15:23:57
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-06-04 07:37:49
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2020-05-29 12:21:27
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-26 15:22:20
ZARZĄDZENIE NR 53/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wejherowo nie będących drogami publicznymi 2020-05-26 15:20:25
ZARZĄDZENIE NR 51/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego 2020-05-15 15:01:02
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: ulicy Klimka, Równej, Handlowej w Gościcinie" 2020-05-15 14:59:56
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w Łężycach i Sopieszynie w Gminie Wejherowo" 2020-05-12 07:35:27
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r., nr 10 2020-05-12 07:34:25
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-04-24 07:38:56
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Utwardzenie plytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo" 2020-04-23 07:28:53
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 w sprawie odwołania wszystkich imprez kulturalnych oraz sportowych organizowanych przez Gminę Wejherowo, jednostki organizacyjne Gminy Wejherowo oraz przez samorządową instytucję kultury w Gminie Wejherowo 2020-04-23 07:26:19
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-04-22 07:41:13
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028. 2020-04-08 14:57:18
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-04-03 07:28:14
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do użyczenia 2020-04-03 07:28:06
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-03-27 15:29:54
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 036.KDW; A.9.MN,U; A.22.MN,ML,UT; A.50.MN,U; A.51.MN,U; A.56.R; A.62.MN,ML,UT,RM; B.2.MN,ML,UT; B.32.WS, B.35.R,RM; B.64.MN,ML 2020-03-16 07:35:09
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. elektroenergetycznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-03-16 07:33:51
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 28 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r. 2020-03-12 15:04:49
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w Przedsiębiorstwie Komunalnym Agora Sp. z o.o. z siedzibą w Kąpinie, realizującym zadania z zakresu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo 2020-03-12 15:04:17
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-12 15:04:09
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-12 15:04:01
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Wejherowo przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu ? Aktywna rodzina -aktywny senior ? 2020-03-10 07:31:24
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do użyczenia. 2020-03-05 14:14:55
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-02-28 13:59:06
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo 2020-02-21 15:31:19
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych 2020-02-21 15:30:45
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 zmieniające Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, na które przepisy szczególne nie przewidują odrębnego trybu zatrudniania 2020-02-21 15:30:35
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Kościelnej w Gowinie" 2020-02-21 15:30:27
20ZARZĄDZENIE NR 20/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2020-02-21 15:30:16
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim. 2020-02-21 15:30:08
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. 2020-02-21 15:29:59
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. 2020-02-21 15:29:51
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz lodowiska przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2020-02-21 15:29:41
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do użyczenia 2020-02-06 14:53:10
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-02-06 14:52:35
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Alarmowej ustalającej zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-02-03 07:29:22
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych na czas usprawiedliwionej nieobecności Inspektora Ochrony Danych ? Pani Olgi Reszke 2020-02-03 07:28:33
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 2020-01-30 12:21:14
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - Etap I" 2020-01-30 07:27:33
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-01-30 07:27:01
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2020-01-17 07:27:11
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r 2020-01-10 15:13:51
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-01-10 15:12:56
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej , odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo 2020-01-10 15:12:26
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2020 roku 2020-01-10 15:12:01
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo" 2020-01-10 15:11:32
ZARZĄDZENIE NR 188/2019 w sprawie powołania Komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji paliw płynnych, które znajdują się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-12-31 12:31:47
ZARZĄDZENIE NR 187/2019 w sprawie zasad rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw udzielanych przez Wójta Gminy Wejherowo 2019-12-31 12:31:05
ZARZĄDZENIE NR 186/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wejherowo nie będących drogami publicznymi 2019-12-30 14:38:11
ZARZĄDZENIE NR 185/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w najem 2019-12-24 12:05:14
ZARZĄDZENIE NR 184 /2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wejherowo 2019-12-24 12:04:06
ZARZĄDZENIE NR 182/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-12-24 12:02:50
ZARZĄDZENIE NR 181/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-12-24 12:02:09
ZARZĄDZENIE NR 180/2019 w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Wejherowo inwentaryzacji pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. 2019-12-24 12:00:30
ZARZĄDZENIE NR 179/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-12-20 10:02:09
ZARZĄDZENIE NR 178/2019 w sprawie ustanowienia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2019-12-19 07:28:12
ZARZĄDZENIE NR 177/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/930/2019 z dnia 03.10.2019r. dla zadania pn.: "Budowa odcinka ulicy Żeromskiego, ul. Asnyka i odcinka ul. Orzeszkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Bolszewie ". 2019-12-19 07:27:22
ZARZĄDZENIE NR 175/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2020 rok. 2019-12-10 07:37:03
ZARZĄDZENIE NR 174/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-12-04 15:17:38
ZARZĄDZENIE NR 173/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-12-04 15:17:05
ZARZĄDZENIE NR 172/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-12-04 15:16:37
ZARZĄDZENIE NR 171/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo- Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-11-28 10:08:23
ZARZĄDZENIE NR 170/2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2019-11-28 10:07:41
ZARZĄDZENIE NR 169/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-11-28 10:06:52
ZARZĄDZENIE NR 168/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-11-26 15:20:30
ZARZĄDZENIE NR 167/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2019-11-22 07:39:40
ZARZĄDZENIE NR 166/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/309/2019 z dnia 07 maja 2019r. na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo". 2019-11-22 07:39:03
ZARZĄDZENIE NR 165/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-11-22 07:38:28
ZARZĄDZENIE NR 164/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/992/2019 z dnia 17 października 2019r. na realizację zadania pn. 2019-11-15 15:20:23
Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego 2019-11-15 15:19:17
ZARZĄDZENIE NR 163/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz obsługi monitoringu wizyjnego na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Wejherowo 2019-11-15 15:16:20
ZARZĄDZENIE NR 162/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/340/2019 z dnia 24.04.2019r. dla zadania pn.: "Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie" 2019-11-15 15:15:25
ZARZĄDZENIE NR 161/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,zakup usług dystrybucji energii elektrycznej' 2019-11-15 15:13:35
ZARZĄDZENIE NR 160/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wejherowo przeznaczonych do sprzedaży 2019-11-04 15:17:56
ZARZĄDZENIE NR 159/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-11-04 08:18:39
ZARZĄDZENIE NR 158/2019 w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo 2019-10-29 15:12:17
ZARZĄDZENIE NR 157/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-25 12:49:51
ZARZĄDZENIE NR 155/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-10-24 15:26:00
ZARZĄDZENIE NR 154/2019 sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino ozanczonego jako 2019-10-17 15:32:51
ZARZĄDZENIE NR 153/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/147/2018 z dnia 21 lutego 2018r. na wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) RPO WP 2014- 2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytri 2019-10-17 15:32:20
ZARZĄDZENIE NR 152/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 2019-10-15 07:30:53
ZARZĄDZENIE NR 151/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną i ulicą Szkolną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-15 07:30:17
ZARZĄDZENIE NR 150/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 683, 690/6 i 690/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-15 07:29:43
ZARZĄDZENIE NR 149/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - etap I" 2019-10-15 07:29:03
ZARZĄDZENIE NR 148/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego wody wraz z rurociągami technologicznymi sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w Łężycach oraz budynku garażowego przeznaczonego do przechowywania przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego dla ujęcia wody w Łężycach. 2019-10-15 07:28:30
ZARZĄDZENIE NR 146/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-10-09 15:22:38
Zarządzenie 145/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny do PEWIK. 2019-09-26 15:27:55
ZARZĄDZENIE NR 138/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 2019-09-25 14:36:46
ZARZĄDZENIE NR 137/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 2019-09-25 14:35:50
ZARZĄDZENIE NR 136/2019 w sprawie w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze 2019-09-20 15:06:23
ZARZĄDZENIE NR 135/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia-ewakuacji z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w budynku Urzędu Gminy ul. Transportowa 1 2019-09-20 15:05:34
ZARZĄDZENIE NR 133/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:43:37
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska referenta ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:42:55
Zarządzenie 131 w sprawie powołania komisji odbiorowej (...) punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:42:02
Zarządzenie 130 w sprawie powołania komisji odbiorowej (...) punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:40:59
Zarządzenie 129 w sprawie powołania komisji odbiorowej (...) punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:39:07
ZARZĄDZENIE NR 128/2019 w sprawie sprzedaży pojazdów samochodowych marki AUTOSAN i IVECO 2019-09-05 15:11:15
ZARZĄDZENIE NR 126/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wejherowo w latach 2020-2021? 2019-09-05 15:10:26
ZARZĄDZENIE NR 125/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino ? Kolonia w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-09-03 15:29:48
ZARZĄDZENIE NR 124/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. 2019-09-03 15:29:13
ZARZĄDZENIE NR 123/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. 2019-09-03 15:28:37
ZARZĄDZENIE NR 122/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-08-30 15:31:37
ZARZĄDZENIE NR 121/2019 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-08-29 15:34:45
ZARZĄDZENIE NR 120/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino - Kolonia w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. 2019-08-27 07:31:01
ZARZĄDZENIE NR 119/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo 2019-08-27 07:29:55
ZARZĄDZENIE NR 118/2019 w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gościcinie 2019-08-27 07:26:59
ZARZĄDZENIE NR 117/2019 w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze 2019-08-27 07:26:00
ZARZĄDZENIE NR 116/2019 w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie 2019-08-27 07:25:13
ZARZĄDZENIE NR 115/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/352/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. na wykonanie zadania pod nazwą "Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo". 2019-08-27 07:22:28
ZARZĄDZENIE NR 114/2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2020 2019-08-27 07:21:31
ZARZĄDZENIE NR 113/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-08-26 15:32:20
ZARZĄDZENIE NR 112/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. 2019-08-20 15:27:17
ZARZĄDZENIE NR 111/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla miejscowości Gowino" 2019-08-20 15:25:17
ZARZĄDZENIE NR 110/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-14 07:31:03
ZARZĄDZENIE NR 109/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/148/2018 z dnia 02 marca 2018r. na wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) RPO WP 2014- 2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytria 2019-08-09 07:29:33
ZARZĄDZENIE NR 108/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do wykonania czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w Kniewie 2019-08-09 07:28:43
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 2019-08-09 07:27:39
ZARZĄDZENIE NR 106/2019 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2019-08-09 07:25:44
ZARZĄDZENIE NR 105/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-08-09 07:24:55
ZARZĄDZENIE NR 104/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-08-09 07:24:02
ZARZĄDZENIE NR 103/2019 w sprawie sprzedaży pojazdów samochodowych marki AUTOSAN i IVECO 2019-08-08 12:53:35
ZARZĄDZENIE NR 102/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do wykonania czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w Kniewie 2019-08-05 13:53:36
ZARZĄDZENIE NR 101/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa odcinka ul. Żeromskiego, ul. Asnyka i odcinka ul. Orzeszkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Bolszewie" 2019-08-05 13:52:34
ZARZĄDZENIE NR 97/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w najem 2019-07-11 15:35:27
ZARZĄDZENIE NR 96/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/145/2018 z dnia 02 marca 2018r. na wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) RPO WP 2014- 2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytrial 2019-07-09 07:26:44
ZARZĄDZENIE NR 95/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-07-09 07:25:18
ZARZĄDZENIE NR 94/2019 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo" 2019-07-09 07:24:34
ZARZĄDZENIE NR 93/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo 2019-07-09 07:23:44
ZARZĄDZENIE NR 92/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościcinie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Gowinie, oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze 2019-07-02 07:32:02
ZARZĄDZENIE NR 91/2019 w sprawie powołania członków Zespołu do prac nad utworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wejherowo na lata 2020-2026 2019-07-02 07:31:20
ZARZĄDZENIE NR 90/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-07-02 07:30:03
ZARZĄDZENIE NR 89/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-07-02 07:29:17
ZARZĄDZENIE NR 88/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/611/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. dla zadania pn.: "Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")". 2019-06-21 07:19:08
ZARZĄDZENIE NR 87/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? 2019-06-18 07:31:47
ZARZĄDZENIE NR 86/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-06-14 07:42:29
ZARZĄDZENIE NR 85/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Wejherowo 2019-06-14 07:41:32
ZARZĄDZENIE NR 84/2019 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. 2019-06-14 07:40:40
ZARZĄDZENIE NR 83/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-06-14 07:30:36
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-06-14 07:28:57
ZARZĄDZENIE NR 81/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-06-07 15:06:52
ZARZĄDZENIE NR 80/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo" 2019-06-05 07:35:57
ZARZĄDZENIE NR 79/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.994.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych" 2019-06-05 07:35:04
ZARZĄDZENIE NR 78/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino" 2019-06-05 07:34:15
ZARZĄDZENIE NR 77/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-06-05 07:33:29
ZARZĄDZENIE NR 76/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok. 2019-05-24 07:37:06
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 54/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-05-24 07:36:32
ZARZĄDZENIE NR 73/2019 w sprawie powołania Komisji naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na wyjazdy kolonijne finansowanie z budżetu Gminy Wejherowo 2019-05-24 07:34:35
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-22 07:34:49
ZARZĄDZENIE NR 70/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. wyborów oraz referendów 2019-05-22 07:32:49
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-22 07:31:43
ZARZĄDZENIE NR 68/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-22 07:30:05
ZARZĄDZENIE NR 67/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/146/2018 z dnia 02.03.2018r. dla zadania pn.: ?Zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ?objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) ? RPO WP 2014-2020 ? dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w trybie pozak 2019-05-22 07:29:16
ZARZĄDZENIE NR 66/2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-22 07:28:19
ZARZĄDZENIE NR 65/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/125/2019 z dnia 13.02.2019r. dla zadania pn.: "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie, polegąjace na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości ok 234,60 m wraz z wylotem do rzeki Bolszewki". 2019-05-22 07:27:32
ZARZĄDZENIE NR 64/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/168/2019 z dnia 07.03.2019r. dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie - etap I odcinka II, (od 0+011,85 km do 0+108,00 km) wraz z budową studni, wpustów i przykanalików z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej". 2019-05-22 07:26:38
ZARZĄDZENIE NR 63/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/97/2019 z dnia 08.02.2019r. dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej". 2019-05-22 07:25:18
ZARZĄDZENIE NR 61/2019 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2019-05-16 07:33:25
ZARZĄDZENIE NR 59/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-10 07:34:04
ZARZĄDZENIE NR 58/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: "Rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kąpinie - zadanie III na terenie Gminy Wejherowo" 2019-05-10 07:32:50
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu ? Piękna Wieś 2019 ? 2019-05-10 07:30:57
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-05-10 07:28:40
ZARZĄDZENIE NR 54/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-05-10 07:27:38
ZARZĄDZENIE NR 53/2019 w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019-04-24 07:33:12
ZARZĄDZENIE NR 52/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Utwardzenie plytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo oraz utwardzenie rowu płytami MEBA 2019-04-24 07:32:13
ZARZĄDZENIE NR 51/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-04-24 07:31:27
ZARZĄDZENIE NR 50/2019 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r., nr 102 2019-04-24 07:30:46
ZARZĄDZENIE NR 49/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa ulicy Polnej w Bolszewie wraz z odwodnieniem - etap VI" 2019-04-24 07:29:56
ZARZĄDZENIE NR 48/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2019-04-24 07:29:05
ZARZĄDZENIE NR 46/2019 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów i głównych księgowych gminnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wejherowo 2019-04-24 07:28:22
ZARZĄDZENIE NR 47/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 6 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. 2019-04-03 15:33:33
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz Wykrywania i Alarmowania (SWA). 2019-03-28 07:26:37
ZARZĄDZENIE NR 43/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie