Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2016 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 189/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 2017-01-19 07:32:17
Zarządzenie 185A/2016 w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wejherowo oraz jej jednostkach budżetowych. 2017-01-03 08:14:00
Zarządzenie Nr 188/2016 w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Gościcinie. 2016-12-30 14:24:24
Zarządzenie Nr 187/2016 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie 2016-12-30 14:22:44
Zarządzenie Nr 186/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru zadania o nazwie "Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej na terenie obiektu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu". 2016-12-30 07:41:42
Zarzadzenie Nr 185/2016 w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wejherowo oraz jej jednostkach budżetowych. 2016-12-30 07:38:48
Zarządzenie Nr 184/2016 w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-12-30 07:36:50
Zarządzenie Nr 183/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo". 2016-12-30 07:35:26
Zarządzenie Nr 182/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru zadania "rozbudowa monitoringu wizyjnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Kąpinie". 2016-12-30 07:33:50
Zarządzenie Nr 181/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017-2019" 2016-12-30 07:31:31
ZARZĄDZENIE NR 180/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-12-22 15:28:22
Zarządzenie Nr 179/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Nataszy Sobczak - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie. 2016-12-16 07:46:05
Zarządzenie Nr 178/2016 w sprawie Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/344/2016 z dn, 15.04.2016 r. dla zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Wejherowo - ul.Słowińskiej w Górze". 2016-12-16 07:44:31
Zarządzenie Nr 177/2016 w sprawie Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/887/2016 z dn, 04.08.2016 r. dla zadania pm.:"Budowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pożarnej w Górze gmina Wejherowo na działkach nr 22, 22/1". 2016-12-16 07:42:27
Zarządzenie Nr 176/2016 w sprawie Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP 1093/2016 z dn. 03.10.2016 r. dla zadania pn.: "Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.Drzewiarza w Gościcinie - etap II". 2016-12-16 07:40:05
Zarządzenie Nr 175/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (...) do rozpoczęcia studiów technicznych". 2016-12-16 07:36:32
Zarządzenie Nr 174/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego praz związanych z umową ZZP/1181/2016 z dn. 28.10.2016 r. uspokojenia ruchu w ciągu ulicy Południowej w Gościcinie. 2016-12-12 07:41:52
Zarządzenie Nr 173/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (...) do rozpoczęcia studiów technicznych". 2016-12-12 07:40:00
Zarządzenie 172/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 2016-12-08 07:36:35
Zarządzenie Nr 171/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultuty fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok. 2016-12-05 07:51:39
Zarządzenie Nr 169/2016 w sprawie wprowadzania Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzedu Gminy Wejherowo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. 2016-12-02 07:40:45
Zarządzenie Nr 168/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-12-02 07:38:06
ZARZĄDZENIE NR 166/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-12-02 07:36:53
Zarządzenie Nr 167/2016 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. 2016-12-02 07:35:36
Zarządzenie Nr 165/2016 w sprawie wprowadzenia "Zasad udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138 lit. "o" w Urzędzie Gminy Wejherowo". 2016-12-01 07:50:43
Zarządzenie Nr 164/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Świadczenie usług ochrony na rzecz Gminy Wejherowo". 2016-12-01 07:45:05
Zarządzenie Nr 163/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/898/2016 z dn. 2.08.2016 r. dla zadania pn.:"przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 256 w Warszkowie, gm.Wejherowo obejmująca adaptację lokalu mieszkalnego znajdującego się na parterze z przeznaczeniem na dwa mieszkania". 2016-12-01 07:43:13
Zarządzenie Nr 161/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-11-18 10:57:04
Zarzadzenie Nr 157/2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-11-18 10:55:42
ZARZĄDZENIE NR 158/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-11-17 07:43:07
Zarządzenie Nr 160/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/488/2016 z dn. 20.05.2016 r. zadania pn.:"Budowa budynku zamieszkania zbiorowego wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul.Wesołej". 2016-11-15 07:38:19
Zarządzenie 159/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo na styczeń i luty 2017". 2016-11-15 07:35:55
Zarządzenie Nr 156/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/955/2016 z dn. 16.08.2016 r. zadania pn.:"Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie". 2016-11-10 07:37:04
Zarządzenie Nr 155/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/893/2016 z dn. 27.07.2016 r. zamówienia uzupełniającego do zadania pn.:"Budowa drogi gminnej pomiedzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Miasto Wejherowo". 2016-11-10 07:34:53
Zarządzenie Nr 154/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/388/2016 z dn. 10.05.2016 r. zadania pn.:"Budowa drogi gminnej pomiedzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Miasto Wejherowo". 2016-11-10 07:33:42
Zarządzenie Nr 153/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/895/2016 z dn. 27.07.2016 r. zamówienia uzupełniającego do zadania pn.:"Budowa drogi gminnej pomiedzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Miasto Wejherowo". 2016-11-09 07:36:27
Zarządzenie Nr 152/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/615/2016 z dn. 17.06.2015 r. pn.:"Rozbiórka i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo". 2016-11-08 07:39:59
Zarządzenie Nr 151/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Kąpinie. 2016-11-08 07:37:13
Zarządzenie Nr 150/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia 41/2011 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej (...) Gminy Wejherowo. 2016-10-28 07:29:22
ZARZĄDZENIE NR 149/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-10-27 07:34:07
Zarządzenie Nr 148/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. 2016-10-25 15:34:49
Zarządzenie Nr 146/2016 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo. 2016-10-25 15:31:10
ZARZĄDZENIE NR 145/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-10-25 12:25:51
Zarządzenie Nr 144/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu grup roboczych przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Wejherowie. 2016-10-24 07:32:37
Zarządzenie Nr 143/2016 w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2016-10-21 15:30:27
Zarządzenie Nr 142/2016 3 sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie. 2016-10-21 15:29:12
Zarządzenie Nr 141/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo, 2016-10-12 07:32:53
Zarządzenie Nr 140/2016 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą "Nowe horyzonty - zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych" współfinansowanego za środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020. 2016-10-10 09:35:14
Zarządzenie 139/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wejherowo". 2016-10-07 07:28:55
Zarządzenie Nr 138/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/1506/2016 (...) Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.Drzewiarza w Gościcinie". 2016-10-06 08:07:30
Zarządzenie nr 137/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2016-10-07 07:34:51
Zarządzenie Nr 136/2016 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gniewowie. 2016-10-06 08:03:28
Zarządzenie Nr 135/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania (...)pn."Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Wejherowo w wysokości 9.634.120,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych. 2016-10-06 07:45:20
ZARZĄDZENIE NR 134/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-09-29 07:25:51
Zarządzenie Nr 133/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:Przebudowa budynku biurowo-usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo - ETAP II - Piętro". 2016-10-03 07:38:25
Zarządzenie nr 132/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/602/2016 (...) Przebudowa ul.Łąkowej w Orlu". 2016-10-03 07:35:03
Zarządzenie nr 131/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Wejherowo. 2016-09-22 14:53:03
Zarządzenie nr 130/2016 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2016 r. 2016-09-19 07:27:36
Zarządzenie Nr 129/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-09-19 07:29:01
Zarządzenie Nr 128/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wejherowo oraz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2016-09-06 15:15:10
Zarządzenie nr 126/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentu wsi Zbychowo i Gniewowo w celu ustalenia przebiegu drogi do miejscowosci Reda wraz z urzadzeniami infrastruktury towarzyszącej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-09-02 07:32:16
Zarzadzenie Nr 125/2016 w sprawie powołania Komisji odbiorowej do przeprowadzenie odbioru końcowego praz związanych z umowami (...) 2016-09-01 07:29:34
Zarządzenie Nr 124/2016 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok. 2016-09-01 07:28:05
Zarządzenie Nr 123/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo oraz podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji zadania publicznego określonego w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne formy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020 pn. "Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie 2016-08-31 07:35:16
Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo oraz podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji zadania publicznego określonego w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne formy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020 pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w śro 2016-08-31 07:33:10
Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 2016-09-02 15:12:53
Zarządzenie Nr 120/2016 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2016-08-24 14:52:32
Zarządzenie Nr 119/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-08-24 14:51:05
Zarządzenie nr 118/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 2016-08-24 14:49:58
Zarządzenie Nr 117/2016 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące, bez wpisu do rejestru, czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. 2016-08-19 07:26:55
Zarządzenie Nr 116/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z petycjami składanymi do Wójta Gminy Wejherowo. 2016-08-18 07:29:42
Zarządzenie nr 115/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo. 2016-08-18 07:27:52
ZARZĄDZENIE NR 114/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-08-17 15:32:12
ZARZĄDZENIE Nr 113/2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2017 2016-08-19 07:29:02
Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-08-12 08:28:15
Zarządzenie Nr 111/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-08-12 08:27:00
Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-08-04 07:31:49
ZARZĄDZENIE NR 108/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-08-04 07:26:49
Zarządzenie Nr 109/2016 w sprawie powołania Komisji przetargowej (...) nieruchomości położonej w Kąpinie". 2016-08-02 15:15:34
Zarządzenie Nr 107/2016 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w dniu 15 lipca 2016 r. (...) w Gościcinie. 2016-07-29 15:35:36
Zarządzenie 106/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie uzupełniającego zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Budowa drogi gminnej pomiedzy Spopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Masto Wejherowo ". 2016-07-26 14:30:51
Zarządzenie 105/2016 w sprawie i wyceny środków trwałych i wyposażenia, będących na stanie Urzędu Gminy Wejherowo. 2016-07-26 14:27:19
Zarządzenie 104/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulucznego i oswietlenia innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo". 2016-07-26 14:26:12
Zarządzenie 103/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie". 2016-07-26 14:23:50
Zarządzenie Nr 101/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Kąpino działka 360/2 2016-07-21 15:18:55
Zarządzenie Nr 99/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia uzupełniającego zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalajacego Miasto Wejherowo" 2016-07-20 10:03:08
Zarządzenie Nr 98/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie - etap II". 2016-07-14 12:17:33
Zarządzenie Nr 97/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze". 2016-07-11 13:09:51
Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/555/2016 (...) Przebudowa nawierzchni asfaltowych (...) obejmująca ulicę Szeroką w Górze". 2016-07-11 07:24:10
Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/554/2016 (...) Przebudowa nawierzchni asfaltowych (...) obejmująca ulicę Starowiejską w Gowinie.". 2016-07-11 07:21:26
Zarządzenie Nr 94/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino "Przy granicy" w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-06 11:29:36
Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Orle i Góra w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym po południowo-wschodniej stronie jeziora Orle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-06 11:28:15
Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Kniewo i Zamostne w Gminie Wejherowo, na obszarze ograniczonym linia kolejową, Aleją Lipową i terenem za rzeką Redą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-06 11:25:09
Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-07-01 15:05:46
Zarządzenie 90/2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2016-07-01 07:52:23
Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie przyjęcia dokument: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kniewo i Góra, na obszarze położonym po północno-zachodniej stronie jeziora Orle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-06-30 15:13:15
Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul.Długiej, Sosnowej i Leśnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-06-30 15:11:14
ZARZĄDZENIE NR 87/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-07-01 14:59:09
Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie przyjęcia dokument: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino (Gowino IV) wraz prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-06-30 15:07:28
Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie przyjęcia dokument: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-06-27 14:33:10
Zarządzenie Nr 84/2016 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego w budynku Urzędu Gminy Wejherowo na Os. Przyjaźni 6. 2016-06-27 14:31:02
Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru (...) "Przebudowa budynku biurowo-usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo Etap I - parter". 2016-06-23 15:26:15
Zarządzenie 80/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo". 2016-06-15 07:32:55
Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania o nazwie "Dostawa i montaż wyposażenia mebli biurowych w budynku Urzędu Gminy Wejherowo przy ul.Transportowej 1 w Wejherowie." 2016-06-13 15:02:53
Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie powołania zespołu powypadkowego.. 2016-06-13 15:00:44
ZARZĄDZENIE NR 77/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-06-15 07:34:07
Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych. 2016-06-13 14:59:17
Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (...) Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie (...) 2016-06-13 14:57:11
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2016 roku. 2016-06-02 15:26:06
Zarządzenie 73/2016 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówioenia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z drogami dojazdowymi". 2016-06-02 07:28:30
Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie powołania Komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/183/ z dn. 09.03.2016 r. pn.:"Budowa ul.Broniewskiego w Bolszewie". 2016-05-30 15:11:35
Zarządzenie 71/2016 w sprawie powolania Komisji przetargowej do wykonywania czynności zwiazanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w Kąpinie. 2016-05-30 15:09:10
Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniujacej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2016. 2016-05-30 15:06:09
ZARZĄDZENIE NR 69/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-06-01 07:30:15
Zarządzenie 67/2016 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2016-05-18 15:33:40
Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie powołania Komisji naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu Gminy Wejherowo. 2016-05-17 15:28:22
Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-05-16 07:50:01
ZARZĄDZENIE NR 64/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-05-18 15:32:24
Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-05-09 11:05:21
Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r. 2016-05-05 15:27:47
ZARZĄDZENIE NR 61/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-05-04 15:20:03
Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu "Piękna wieś 2016 ". 2016-04-22 15:33:04
Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu "Piękna wieś 20165". 2016-04-22 15:31:34
Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży". 2016-04-22 11:03:54
Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo oraz do podejmowania wszelkich czynności, w tym złożenia wniosku, a w p[przypadku jego pozytywnej oceny, do zawarcia stosownej umowy, zatwierdzania sprawozdań i realizacji zadania publicznego określonego w Programie Osłonowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Wspie 2016-04-22 15:26:25
Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo". 2016-04-20 15:31:05
ZARZĄDZENIE NR 55/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok.. 2016-04-26 15:39:49
Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenis postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa nawierzchni asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo". 2016-04-18 16:04:02
Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo płytami IOMB". 2016-04-18 16:02:20
Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Dostawa wody za pomocą sieci wodociagowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z terenu Gminy Wejherowo przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 2016-04-18 16:00:29
Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wejherowo". 2016-04-18 15:56:40
Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Dostawa i montaż wyposażenia - mebli biurowych w budynku Urzędu Gminy Wejherowo przy ul.Transportowej 1 w Wejherowie.". 2016-04-14 13:24:53
Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Samorządowego Przedszkola w Gminie Wejherowo przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu "Radość triumfu, opanowania i władania wśród przedszkolaków z terenu Gminy Wejherowo". 2016-04-14 13:22:55
Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-14 13:19:40
Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie projektu budowy węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z drogami dojazdowymi". 2016-04-14 13:18:40
ZARZĄDZENIE NR 46/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-04-07 07:25:33
Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego. 2016-04-08 07:59:40
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo oraz podejmowania wszelkich czynności, w tym złożenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnej oceny, do zawarcia stosownej umowy, (...)p.n."Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska" edycja 2016". 2016-04-08 07:43:05
Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo oraz podejmowania wszelkich czynności, w tym złożenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnej oceny, do zawarcia stosownej umowy, (...)p.n."Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" edy 2016-04-08 07:40:34
Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Budowa drogi gminnej pomiedzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo". 2016-03-31 07:29:13
ZARZĄDZENIE NR 41/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-03-30 07:25:59
Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2016 r. 2016-03-16 15:02:10
Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul.Wesołej". 2016-03-15 11:02:05
Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kniewie. 2016-03-11 07:24:54
Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-03-15 13:26:29
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-03-09 13:08:03
Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami w Gminie Wejherowo za prawidłową segregację. 2016-03-09 13:07:01
Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu "Mistrz segregacji" - edycja zimowa, segregacja popiołu. 2016-03-09 13:05:30
Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenmie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Przewóz wraz z opieką dzieci zamieszkałych w miejscowosci Gniewowo na terenie Gminy Wejherowo do/z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie". 2016-03-08 15:09:44
ZARZĄDZENIE NR 31/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-03-11 07:30:14
Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2016-03-01 13:56:04
Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenis postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla Orla, Paradyża (obręb Góra) oraz Bolszewa na obszarze ul.Św. Huberta, Piastów, Jegiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zaomostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul.Św.Huberta". przetargu 2016-03-01 13:34:49
Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo". 2016-03-01 13:31:33
Zarządzenie Nr 27/2016 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo Nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 2016-03-15 13:24:54
Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Wejherowo przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu "Na fali biznesu". 2016-02-16 15:09:28
Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania w Gminie Wejherowo. 2016-02-16 15:07:17
Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2016-02-10 13:13:01
Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2016-02-05 13:58:25
Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. 2016-02-05 12:18:31
Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo". 2016-02-05 12:17:06
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/1661/2015 - Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowości Bolszewo, ul.Polna i ul. przyległe - zamówienie uzupełniające. 2016-02-05 12:15:14
ZARZĄDZENIE NR 19/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-02-05 15:26:27
Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie. 2016-02-01 14:34:00
Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo. 2016-01-29 11:27:53
Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych. 2016-01-29 11:30:28
Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa ul. Broniewskiego w Bolszewie" 2016-01-27 13:41:29
Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych będących w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wejherowo. 2016-01-22 14:26:33
Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn."Budowa ulicy Polnej w Bolszewie". 2016-01-22 14:24:31
Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2016-01-21 07:38:57
Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia (spis z natury) będących na stanie w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie przy ul.Leśnej. 2016-01-21 07:34:43
Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych bedacych na stanie w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie. 2016-01-21 07:32:17
Zarządzenie Nr 9/2016 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r. 2016-01-21 07:30:25
Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-01-20 07:31:46
Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy szkół Gminy Wejherowo przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych". 2016-01-20 07:27:19
Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2016 roku. 2016-01-18 07:33:17
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. 2016-01-11 13:21:36
Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie warunków korzystania, ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im.Jakuba Wejhera w Górze. 2016-01-15 07:37:21
Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie warunków korzystania, ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie hali widowiskowo - sportowej przy Samorządowej Gimnazjum w Bolszewie im.Jana Pawła II. 2016-01-15 07:36:08
Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie warunków korzystania, ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im.por. Jana Penconka w Gowinie. 2016-01-11 14:46:21
Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo. 2016-01-08 08:02:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
05 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
05 sty 2016, godz. 12:34

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-