Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2016 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie ofertowe:"Organizacja i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Wejherowo". 2016-12-14 07:30:29
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Wejherowo". 2016-12-08 12:52:01
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych" 2016-12-06 11:20:35
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Usługi kominiarskie w obiektach gminnych". 2016-12-06 11:16:42
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Podstawienie i wywóz pojemników na odpady stałe" 2016-12-06 11:15:46
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Zbieranie, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego - padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo". 2016-12-01 15:03:41
Zapytanie ofertowe:"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo i zapewnienie im opieki w schronisku". 2016-12-01 15:02:04
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wywóz odpadów komunalnych ze stacji zlewnej w Gościcinie". 2016-11-30 15:28:24
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Oczyszczanie osadnika, utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej na stacji zlewnej w Gościcinie przy ulicy Brzozowej". 2016-11-30 15:27:07
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Administracja, konserwacja automatyki i monitoringu stacji zlewnej w Gościcinie". 2016-11-30 15:26:02
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wycinka drzew oraz cięcia korekcyjno-sanitarne drzew na terenie Gminy Wejherowo. 2016-11-28 14:22:32
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie operatów wodno-prawnych dla Gminy Wejherowo". 2016-11-18 15:20:58
{PO TERMINIE} Zapytanie ofertowe: Dostawa środka dezodorującego 2016-11-18 15:17:33
[PO TERMINIE] Podział nieruchomości oznaczonej jako działka numer 643/1 położona w miejscowości Bolszewo". 2016-11-15 09:15:06
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wycena działek na potrzeby określenia opłaty adiacenckiej". 2016-11-04 09:25:51
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul.Fabrycznej i ul.Drzewiarza w Gościcinie wraz z urządzeniem parkingów w obrębie przystanku kolejowego Gościcino". 2016-10-28 10:38:53
{PO TERMINIE} Zapytanie ofertowe:"Ustalenie przebiegu granicy (ewentualnie rozgraniczenia) działki nr 709 w Gościcinie". 2016-10-25 12:13:15
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Utwardzenie płytami IOMB ul.Ogrodniczej w Orlu". 2016-10-20 15:26:16
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Inwentaryzacja budynków w Kąpinie". Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 28.10.2016 r. 2016-10-20 15:24:38
{PO TERMINIE} Zapytanie ofertowe:"Mapa i podział działki nr 77/ 2 w Gościcinie". 2016-10-20 09:52:26
{PO TERMINIE} Zapytanie ofertowe:"Podział nieruchomości w Kąpinie". 2016-10-17 15:17:01
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Rozbiórka budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Wejherowskim". 2016-10-17 09:16:28
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wycena nieruchomości dla celu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki. 2016-10-12 09:36:58
{PO TERMINIE} Zapytanie ofertowe: "Wycena nieruchomości dla celów sprzedaży". 2016-10-11 14:44:04
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Projekt adaptacji budynku szkoły podstawowej w Bolszewie na przedszkole". 2016-10-10 15:36:35
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Wykonanie, dostarczenie i montaż 3 wiat autobusowych". 2016-10-10 15:35:04
Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2016-09-28 12:36:04
[PO TERMINIE] Projekt adaptacji budynku szkoły podstawowej w Bolszewie na przedszkole 2016-09-23 14:27:13
[PO TERMINIE} Rozbiórkę budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Wejherowskim 2016-09-23 12:22:23
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie inwentaryzacji budynku w Kąpinie". 2016-09-13 14:41:19
{PO TERMINIE} Zapytanie ofertowe: "Odszukanie znaku granicznego w Gowinie". 2016-09-07 12:12:43
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Podział działki nr 285 w Gniewowie". 2016-09-06 07:35:53
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Projekt odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo. 2016-09-02 11:06:30
Zapytanie ofertowe: " Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, i innych akcesoriów do ich świadczenia na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo". 2016-08-31 10:47:12
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 171/5 w Bieszkowicach". 2016-08-31 08:32:33
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Projekt odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo. 2016-08-23 14:58:56
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 171/5 w Bieszkowicach". 2016-08-23 13:03:50
{PO TERMINIE} Zapytanie ofertowe:"Podział działki nr 389/25 w Gościcinie". 2016-08-17 15:30:04
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Oczyszczenie rowów na terenie Gminy Wejherowo". 2016-08-17 15:28:47
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 23/10 w miejscowości Gniewowo". 2016-08-10 07:29:59
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo". 2016-08-09 14:48:23
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Nowej i Ogrodowej w Bolszewie". 2016-08-09 14:44:41
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Klimka i ul.Równej w Gościcinie". 2016-08-09 07:57:15
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 171/5 w Bieszkowicach". 2016-08-08 14:51:48
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: " Wycena gruntu i lokalu w Kąpinie na potrzeby sprzedaży najemcy. 2016-07-29 15:08:43
PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wejherowo" 2016-07-26 10:36:39
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Dostarczenie i montaż szaf sterujących pomp głębinowych". 2016-07-13 09:30:35
Zapytanie ofertowe: "Podział działki nr 177/1 w Orlu". 2016-07-12 12:30:28
[PO TERMINIE, UWAGA ZMIANY] Zapytanie ofertowe: "Remont nawierzchni przy szkolnym placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim". 2016-07-05 11:03:46
Zapytanie ofertowe: "Wykonanie prac budowlanych i geologicznych polegających na likwidacji studni" 2016-07-01 15:02:14
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Projekt i budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego Bolszewo, ul.Bukowa". 2016-07-01 14:57:50
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Adaptacja lokalu socjalnego w Warszkowie". - (artykuł stracił ważność) 2016-06-28 14:33:59
[Unieważnienie] Remont nawierzchni przy szkolnym placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim 2016-06-24 14:35:51
{PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Remont nawierzchni przy szkolnym placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim 2016-06-24 14:29:56
[PO TERMINIE - UNIEWAŻNIENIE] Zapytanie ofertowe: "Projekt i budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego Bolszewo, ul.Bukowa". 2016-06-23 15:19:52
[PO TERMINIE] Adaptacja lokalu socjalnego w Warszkowie 2016-06-22 07:59:21
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg w Gowinie na terenie Gminy Wejherowo". 2016-06-02 10:38:35
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe pn.:"Podział działki nr ewid. 746 w Bolszewie.". 2016-06-01 11:46:27
Zapytanie ofertowe:"Remont nawierzchni przy szkolnym placu zabaw przy SSP w Nowym Dworze Wejherowskim". 2016-05-25 15:29:46
[Unieważnienie] Zapytanie ofertowe:"Adaptacja lokalu socjalnego w Warszkowie". - (artykuł stracił ważność) 2016-05-25 15:04:12
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie inwentaryzacji lokalu w Kąpinie, składników na nieruchomościach w Gościcinie i Bieszkowicach". 2016-05-23 13:48:08
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo". 2016-05-19 10:51:47
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie inwentaryzacji lokalu w Kąpinie, składników na nieruchomościach w Gościcinie i Bieszkowicach oraz wycena wartości dla celów przetargowych nieruchomości w Gniewowie". 2016-05-12 12:10:59
[PO TERMINIE} Zapytanie ofertowe:"Prace ziemne i wycinkowe przy drogach gminnych w Gminie Wejherowo". 2016-05-11 15:11:00
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Cylkowskiego w Bolszewie". 2016-05-09 15:29:50
[UWAGA - MODYFIKACJA PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo". 2016-05-09 15:28:16
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gościcinie przy ul.Fabryczna 3". 2016-05-09 15:27:18
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia-Koleczkowo w obrębie ulicy Jeżynowej-Jarzębinowej w Łężycach". 2016-04-28 11:04:42
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gościcinie przy ul.Fabryczna 3". 2016-04-28 11:01:33
[ PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo". 2016-04-26 07:23:52
[PO TERMINIE UWAGA MODYFIKACJA] Zapytanie ofertowe:"Wykonanie projektu budowy ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie". 2016-04-25 13:03:17
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Projekt strefy rekreacyjno-sportowej na działce 124/64 w Górze". 2016-04-20 12:23:54
[PO TERMINIE] Zapytania ofertowe:"Organizacja i prowadzenie Sezonowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych na terenie Gminy Wejherowo" 2016-04-20 12:19:47
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Remont nawierzchni przy szkolnym placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim". 2016-04-19 10:38:04
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Podział działek w Bolszewie". 2016-04-18 11:28:14
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo". 2016-04-15 15:22:12
[PO TERMINIE; UWAGA AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA] Zapytanie ofertowe:" Wykonanie nasadzeń drzew oraz pielęgnacja". 2016-04-13 15:18:13
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Remont mostu drogowego nad rzeką Redą w ciągu ul.Jeziornej w Górze". 2016-04-08 10:11:46
Materiały techniczne dotyczące audytów energetycznych. 2016-04-08 08:48:03
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości w Warszkowie". 2016-04-05 12:01:28
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Dostawa środka dezodoryzującego". 2016-03-31 12:49:00
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wykonanie projektu budowy ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie". 2016-03-30 15:28:30
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej (...) w miejscowości Łężyce.". 2016-03-30 15:06:30
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Podział działki 360/6 w Kąpinie". 2016-03-18 07:27:29
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na lokale socjalne w Bolszewie przy ul.Bukowej 27". 2016-03-10 09:57:16
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wycinka drzew w pasie ul.Południowej w Gościcinie". 2016-03-08 15:07:02
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Projekt strefy rekreacyjno-sportowej na działce 122/5 w Zbychowie". 2016-03-08 13:14:36
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Dostawa środka dezodoryzującego". 2016-03-04 12:56:31
[ UNIEWAŻNIENIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie 3 - pompowego zestawu podnoszenia ciśnienia". - (artykuł stracił ważność) 2016-03-02 15:12:23
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Podział nieruchomości w Górze". 2016-03-02 10:42:06
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania szlaku wodnego". 2016-02-26 15:32:39
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Oczyszczenie i odtworzenie rowów przy drogach w Gminie Wejherowo". 2016-02-25 15:08:55
[PO TERMINIE] [UWAGA SPROSTOWANIE] Zapytanie ofertowe:"Aktualizację kosztorysów dla inwestycji drogowych". 2016-02-24 15:12:53
[PO TERMINIE] [UWAGA SPROSTOWANIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo". 2016-02-24 15:08:39
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg zapytania". 2016-02-22 15:17:08
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Podział działki 77 w Gościcinie". 2016-02-17 11:53:36
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Odpiaszczanie jezdni i chodników dróg na terenie Gminy Wejherowo". 2016-02-16 14:58:20
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Podział nieruchomości w Gowinie". 2016-02-16 08:36:02
Zapytanie ofertowe: "Projekt świetlicy gminnej, z parkingiem i małą architekturą na działce nr 461/2 w Kąpinie". 2016-02-09 14:31:13
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na lokale socjalne w Bolszewie przy ul.Bukowej 27". 2016-02-09 11:12:11
Zapytanie ofertowe: "Projekt rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzysząca w Gowinie 2016-02-08 15:12:44
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Odnowienie oznakowanie poziomego, cienkowarstwowego dróg w Gminie Wejherowo. 2016-02-08 14:06:21
[PO TERMINIE UWAGA ZMIANY - ZAPYTANIE PONOWNIE ZMODYFIKOWANE - ZMIANA TERMINU] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Gowino, Gościcino, Gniewowo, Góra, Bieszkowice, Bolszewo i Orle. 2016-02-08 12:57:48
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Dostawa środków czystości na potrzeby sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Wejherowo. - (artykuł stracił ważność) 2016-02-05 12:09:04
[PO TERMINIE] [UWAGA ZMIANY} Zapytanie ofertowe, pn.:"Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na lokale socjalne w Bolszewie przy ul.Bukowej 27". - (artykuł stracił ważność) 2016-01-29 13:35:14
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wycinka drzew w pasie ul.Brzozowej w Gowinie oraz ul.Gowińskiej i Łąkowej w Ustarbowie. - (artykuł stracił ważność) 2016-01-21 08:32:38
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Sporządzenie operatu wodnoprawnego na pobór wód (...) w miejscowości Reszki".. - (artykuł stracił ważność) 2016-01-11 14:09:38
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku". - (artykuł stracił ważność) 2016-01-07 14:37:16
zapytanie ofertowe: Obsługa serwisowa samochodów ciężarowych, dostawczych i autobusów - z podziałem na 2 części - (artykuł stracił ważność) 2016-01-07 11:34:12
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Gminie Wejherowo w roku 2016". - (artykuł stracił ważność) 2016-01-05 15:14:23
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wycinka drzew w pasie ul.Jeziornej w Zbychowie". - (artykuł stracił ważność) 2016-01-05 15:13:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
05 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
05 sty 2016, godz. 12:33

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-