Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2017 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 214/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-12-29 13:32:22
Zarządzenie Nr 215/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. 2017-12-22 13:07:00
Zarządzenie Nr 213/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 2017-12-21 07:34:26
Zarządzenie Nr 212/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej". 2017-12-21 07:33:31
Zarządzenie Nr 211/2017 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 202/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w m.Góra - I etap.". 2017-12-22 13:03:43
Zarządzenie Nr 210/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo. 2017-12-21 15:26:01
Zarządzenie Nr 209/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z "Budową sieci wodociągowej na terenie działki 158 obręb Gowino na terenie Gminy Wejherowo. 2017-12-22 13:20:56
Zarządzenie nr 208/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino-zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody". 2017-12-22 13:18:48
Zarządzenie Nr 207/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gowinie oraz Nowym Dworze Wejherowskim. 2017-12-12 07:31:36
Zarządzenie Nr 206/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 95/2017 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 czerwca 2017 r. 2017-12-12 07:29:46
ZARZĄDZENIE NR 205/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-12-14 15:23:46
Zarządzenie Nr 204/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-12-21 15:27:18
Zarządzenie Nr 203/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złozonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulica Słoneczną w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16.10.2017 do 06.11.2017 r. 2017-12-12 07:28:23
Zarządzenie Nr 202/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w m.Góra - I etap.". 2017-12-11 07:26:47
Zarządzenie Nr 201/2017 zmieniające Zarządzenie 56/2017 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą: Nowe Horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych"( ...). 2017-12-05 07:32:22
Zarządzenie Nr 200/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo, 2017-12-01 07:34:49
ZARZĄDZENIE NR 199/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-12-12 07:26:02
Zarządzenie Nr 198/2017 o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na zadanie pn.:"Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych". 2017-11-30 15:30:28
Zarządzenie Nr 197/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-11-30 15:27:28
Zarządzenie Nr 196/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2017-11-28 07:32:48
Zarządzenie 195/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechhniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok. 2017-12-12 07:25:33
Zarządzenie Nr 194/2017 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia Umowy ZZP/137/2017 RIS z dnia 27.02.2017 r. z aneksem na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017-2017 sektor I (północny)". 2017-11-23 07:34:08
Zarządzenie Nr 193/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia stanowiacego mienia ruchome według stanu ilościowego oraz wartości niematerialnych i prawnych. 2017-11-23 07:32:20
Zarządzenie Nr 192/2017 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2017-11-24 07:31:06
Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechhniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok. 2017-11-17 12:16:46
Zarządzenie Nr 190/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia stanowiącego mienie ruchome według stanu ilościowego oraz wartości niematerialnych prawnych. 2017-11-20 15:21:43
Zarządzenie 189/2017 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. 2017-11-22 15:27:49
Zarządzenie Nr 188/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2017-11-16 15:27:05
Zarządzenie Nr 187/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/993/2017 Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego (...). 2017-11-16 15:26:00
ZARZĄDZENIE NR 186/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-12-12 07:22:52
Zarządzenie Nr 185/2017 w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii BE zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo, 2017-11-15 07:29:40
Zarządzenie Nr 184/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-11-15 07:28:13
Zarządzenie Nr 183/2015 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem 159/2017 (...) na zadanie pn."Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie". 2017-11-15 07:26:56
Zarządzenie Nr 182/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2017-11-03 08:15:49
Zarządzenie Nr 181/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo "Osiedle za rzeką" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. 2017-11-02 09:48:28
Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. 2017-11-02 09:46:32
Zarządzenie Nr 179/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru (...) "Rozbudowa ul.Jana Pawła II w Gościcinie". 2017-10-31 07:35:25
Zarządzenie Nr 178/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/918/2017 - Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach (...) 2017-10-26 15:22:35
Zarządzenie Nr 177/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-10-18 08:05:10
Zarządzenie Nr 176/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego nauczycieli. 2017-10-31 07:34:12
Zarządzenie Nr 175/2017 2017-10-16 16:07:06
Zarządzenie Nr 174/2017 2017-10-16 13:30:14
Zarządzenie Nr 173/2017 2017-10-13 14:34:38
Zarządzenie Nr 172/2017 2017-10-13 14:34:12
ZARZĄDZENIE NR 171/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-10-25 07:37:55
Zarządzenie Nr 170/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie. 2017-10-13 07:32:19
Zarządzenie Nr 169/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Interwencyjne odśnieżanie (...) Gminy Wejherowo. 2017-10-11 07:30:05
Zarządzenie Nr 168/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/386/2017 - Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowegopołączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo odcinek III Gowino-Gościcino". 2017-10-31 15:25:45
Zarządzenie Nr 167/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-10-06 07:36:16
Zarządzenie Nr 166/2017 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia Umowy ZZP/90/2017 RIS z dnia 7.02.2017 r. na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017-2017 sektor II". 2017-10-05 07:31:37
ZARZĄDZENIE NR 165/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-10-31 07:32:43
Zarządzenie Nr 164/2017 w sprawie ustalenia warunków korzystania, cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz oświatowo-edukacyjnej przy sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2017-09-29 15:19:00
Zarządzenie Nr 163/2017 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2017-10-03 07:30:36
Zarządzenie Nr 162/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru (...) "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie etap II". 2017-10-31 07:32:07
Zarządzenie Nr 161/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru ...) "Budowa ul.Sienkiewicza i części ul.Orzeszkowej w Bolszewie". 2017-10-31 07:30:54
Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych obsad Stałego Dyżuru oraz nabywania przez osoby szkolone umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych. 2017-09-27 15:40:08
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. 2017-10-11 10:29:40
Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie". 2017-09-29 07:25:27
ZARZĄDZENIE NR 157/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-10-31 07:28:17
Zarządzenie Nr 156/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn."Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo. 2017-09-26 15:24:02
Zarządzenie nr 155/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2017-09-22 08:32:36
Zarządzenie nr 154/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. organizacyjnych i obsługo sekretariatu w Urzędzie Gminy Wejherowo". 2017-09-22 07:31:03
Zarządzenie Nr 153/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn."Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo.". 2017-09-22 07:28:11
Zarządzenie Nr 152/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na niefinansowanie planowanego deficytu budżetu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 6354522,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych". 2017-09-21 15:22:04
ZARZĄDZENIE NR 151/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-10-31 07:27:00
Zarządzenie Nr 150/2017 w sprawie przejęcia składników aktywów i pasywów szkół w związku z reforma oświaty. 2017-09-21 15:14:41
ZARZĄDZENIE NR 149/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-10-31 07:26:29
Zarządzenie Nr 148/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". 2017-09-07 15:22:20
Zarządzenie Nr 147/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2017-09-07 07:29:59
Zarządzenie Nr 146/2017 w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoza oddziaływania na środowiska. 2017-09-07 07:28:44
Zarządzenie Nr 145/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2017-09-01 10:08:56
Zarządzenie Nr 144/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.por.Jana Penconka w Gowinie. 2017-09-01 10:08:08
Zarządzenie Nr 143/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim 2017-09-01 10:06:36
Zarządzenie Nr 142/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Brzechwy w Orlu. 2017-09-01 10:04:56
Zarządzenie Nr 141/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Gościcinie. 2017-09-01 09:51:59
ZARZĄDZENIE NR 140/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-10-31 15:22:50
Zarządzenie Nr 139/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminy kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. budownictwa i remontów w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-08-28 14:43:45
Zarządzenie Nr 138/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-08-28 14:40:47
Zarządzenie Nr 137/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-08-28 14:38:46
Zarządzenie Nr 136/2017 w sprawie zmiany regulaminu gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś" w 2017 r. 2017-08-22 15:01:09
Zarządzenie Nr 135/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2017-08-18 09:32:45
Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-08-18 07:32:27
Zarządzenie nr 132/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2018. 2017-10-31 15:21:42
Zarządzenie Nr 133/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-08-18 09:29:06
Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo "Osiedla nad rzeką" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. 2017-08-09 14:23:26
Zarządzenie Nr 130/2017 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, zmieniające Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Wejherowo 2017-08-04 14:27:33
Zarządzenie Nr 129/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. 2017-08-09 14:21:08
Zarządzenie Nr 128/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 100/2017 z dnia 09.06.2017r do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo". 2017-08-02 14:52:57
Zarządzenie Nr 127/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo 2017-08-02 12:52:29
Zarządzenie Nr 126/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/413/2017 pn.: "Budowa ulicy polnej w Bolszewie - etap III" 2017-08-02 12:50:54
Zarządzenie Nr 125/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dierżawę 2017-08-01 14:00:44
Zarządzenie Nr 124/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową (...) dla zadania pn.:"Wykonanie chodnika przy siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo przy ul.Transportowej 1 w Wejherowie. 2017-07-28 14:46:12
Zarządzenie Nr 123/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok. 2017-08-16 15:16:27
Zarządzenie Nr 122/2017 w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Wejherowo w sprawie udzielenia upoważnień do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 2017-07-25 15:16:39
Zarządzenie Nr 121/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (...) zadania pn. "Dostawa i montaż wyposażenia - mebli biurowych w budynku Urzędu Gminy Wejherowo przy ul.Transportowej 1 w Wejherowie". 2017-08-17 15:10:33
Zarządzenie Nr 120/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (...) zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kąpinie w rejonie ul.Stefana Batorego na terenie Gminy Wejherowo". 2017-08-17 15:12:21
Zarządzenie Nr 119/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania (...) pn."Nowe horyzonty - zachecenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcie studiów technicznych. 2017-07-19 15:38:27
ZARZĄDZENIE NR 118/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-07-18 15:12:29
Zarządzenie Nr 117/2017 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej. 2017-07-19 15:35:47
Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie zatwierdzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i Przedszkola Samorządowego w Gościcinie i nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gowinie. 2017-07-12 15:47:04
Zarządzenie Nr 115/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-07-12 15:44:35
Zarządzenie Nr 114/2017 w sprawie powołania Komisjio przetargowej ...0 na zadanie "Utwardzanie dróg gminnych w Gminie Wejherowo płytami IOMB, kostka betonową oraz płytami MEBA". 2017-08-17 08:35:02
Zarządzenie Nr 113/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych. 2017-07-12 15:42:48
Zarządzenie Nr 112/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2017-07-07 08:35:30
Zarządzenie Nr 111/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/171/2017 z dnia 06.04.2017 dla zadania pn.:"Wykonanie robót na terenie rozbudowywanej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie zgodnie z zakresem umowy". 2017-07-05 10:23:19
ZARZĄDZENIE NR 110/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wejherowo. 2017-07-05 10:26:13
Zarządzenie Nr 109/2017 w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2017-07-05 10:25:16
Zarządzenie Nr 108/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Budowa chodnika wzdłuż ulicy kaszubskiej w Zbychowie - etap II". 2017-06-28 07:33:03
Zarządzenie nr 107/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/500/2017 pn.:"Przebudowa odcinka ulicy Klonowej w Bolszewie". 2017-06-28 07:28:42
Zarządzenie nr 106/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. drogowych i budownictwa w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-06-28 07:27:05
Zarządzenie Nr 105/2017 w spawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku. 2017-06-23 10:07:29
Zarzadzenie Nr 104/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2017-06-23 10:05:25
Zarządzenie 103/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo (...) w projekcie Polska Cyfrowa (...). 2017-06-22 07:27:05
Zarządzenie Nr 102/2017 zmieniające Zarządzenie nr 95/2012 2017-06-23 07:39:24
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn.:"Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Gowinie".. 2017-06-23 07:37:58
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn.:"Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo". 2017-06-23 07:36:40
Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn.:"Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo". 2017-06-23 07:35:08
ZARZĄDZENIE NR 98/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2017-06-22 07:23:39
Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Wejherowo. 2017-06-09 11:58:32
Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 139/2015 z dnia 30.10.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-06-14 15:37:40
Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 205 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wejherowo. 2017-06-09 11:39:20
Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (...) Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie (...) i wyposażeniem całego obiektu." 2017-06-23 07:33:32
Zarządzenie 93/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbednego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 2017-06-23 07:31:35
Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Wejherowo w zakresie letniego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r. 2017-05-30 15:15:42
Zarządzenie nr 91/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac zwiazanych z "Rozbudową i przewbudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo". 2017-05-29 07:46:12
Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku. 2017-05-25 15:04:05
ZARZĄDZENIE NR 89/2017 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-06-05 07:33:16
ZARZĄDZENIE NR 88/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-05-30 07:24:17
Zarządzenie 87/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn.:"Część I Rozbudowa ul.Jana Pawła II w Gościcinie, cześć 2 - Budowa ul.Ks.Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim etap B". 2017-06-23 07:29:49
Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową (...) "przebudowa piętra budynku biurowego - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo. 2017-05-15 15:14:33
Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie powołania Komisji naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu Gminy Wejherowo. 2017-05-15 15:12:34
Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie zasad powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynnosci zwiazanych z przeprowwadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kąpinie. 2017-05-15 15:11:03
Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali gimnastycznej, sal lekcyjnych przy Samorzadowej Szkole Podstawowej im.Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim. 2017-05-11 07:32:18
ZARZĄDZENIE NR 82/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-05-16 07:36:17
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2017-05-12 08:20:34
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2017-05-12 08:19:41
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie rozpatrzenie uwag złozonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 13 marca 2017 r. do 3 kwietnia 2017 r. 2017-05-05 15:41:57
Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisku urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-05-05 07:35:07
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś" w 2017 r. 2017-05-05 07:33:26
Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2017". 2017-05-05 07:32:04
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy 2017-05-08 07:20:38
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo. 2017-05-05 07:30:13
Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie Regulaminu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2017-05-05 15:36:27
Zarządzenie nr 71/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. 2017-05-05 15:35:11
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach (...) zadania pn."Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie". 2017-05-05 15:30:58
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Wejherowo. 2017-05-05 15:32:44
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-04-18 07:36:30
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie: "Dostawa i montaż wyposażenia - mebli biurowych w budynku Urzędu Gminy Wejherowo przy ul.Transportowej 1 w Wejherowie". 2017-04-18 07:33:41
Zarządzenie Nr 66/20174 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Część 1 - Budowa ul.Sienkiewicza i części ul.Orzeszkowej w Bolszewie, cześć 2 - Przebudowa odcinka ul.Kolonowej w Bolszewie". 2017-04-11 07:33:18
Zarządzenie 65/2017 w sprawie zakończenia pracy zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą: Radość triumfu (...) na lata 2014-2020. 2017-04-07 15:27:21
Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2017-04-07 07:42:14
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie "- Etap III 2017-04-07 07:32:55
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 ( ...) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2017-05-15 15:07:32
ZARZĄDZENIE NR 61/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-04-10 07:24:37
Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie wprowadzenia oznakowania składników majątku objętego ewidencją ilościową i ilościowo-wartościową dla Urzędu Gminy Wejherowo. 2017-03-31 07:33:53
Zarządzenie Nr 58/2017 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r. 2017-03-29 07:31:12
Zarządzenie nr 57/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2017-03-31 07:35:47
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą: Nowe Horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych"( ...). 2017-03-27 16:04:14
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wejherowo oraz jej jednostkach budżetowych 2017-05-15 15:05:33
ZARZĄDZENIE NR 54/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-03-30 07:29:25
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo. 2017-03-23 12:32:33
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2017-03-23 12:29:11
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjecie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo. 2017-03-23 12:26:19
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2017 r. 2017-03-17 15:21:59
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. 2017-03-21 15:30:18
Zarządzenie 48/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia 41/2017 (...). 2017-03-17 15:20:20
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowa SSP w Gowinie". 2017-03-16 15:32:38
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-03-16 15:25:02
Zarządzenie Nr 45 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-03-15 07:31:34
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-03-15 07:33:00
Zarządzenie 43/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia 37/2017 (...). 2017-03-17 15:19:19
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo - etap II". 2017-03-13 07:33:57
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Budowa ulicy Polnej w Bolszewie - etap III". 2017-03-13 07:31:53
ZARZĄDZENIE NR 40/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-03-16 15:33:57
Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic wynikających z wejścia w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2017-03-09 07:44:56
Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-03-09 07:44:41
Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (...) Aktywizacji Społeczno Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-02-21 15:38:14
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (...) Aktywizacji Społeczno Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-02-21 15:37:27
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-02-27 08:12:38
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-02-21 15:34:55
ZARZĄDZENIE NR 32/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-02-27 07:25:54
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Miasto Wejherowo - odcinek III Gowino-Gościcino". 2017-02-20 07:28:34
Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie powołania KKomisji Zakładowej Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. 2017-02-20 07:27:11
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie. 2017-02-16 15:34:55
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2017 w sprawie warunków korzystania, ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im.Jana Penconka w Gowinie. 2017-02-16 15:33:27
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2017 w sprawie warunków korzystania, ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im.Jakuba Wejhera w Górze. 2017-02-16 15:31:32
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie zmiany zarządzenia 4/2016 w sprawie warunków korzystania, ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie hali widowiskowo-sportowej przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie im.Jana Pawła II. 2017-02-16 15:31:04
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali gimnastycznej oraz lodowiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2017-02-15 07:47:08
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędy Gminy Wejherowo. 2017-02-15 07:44:14
Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r. 2017-02-15 07:42:35
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadania pn.:"Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo". 2017-02-15 07:40:32
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-02-06 16:27:14
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds.podatków w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-01-31 07:30:26
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie selekcji księgozbioru Biblioteki Publicznej w Bolszewie na ulicy Leśnej 35, będącej w strukturze Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 2017-02-15 07:38:20
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo". 2017-02-15 07:35:08
ZARZĄDZENIE NR 17/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-01-31 07:31:55
Zarzadzenie Nr 16/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-01-27 08:39:06
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu (...) Radość triumfu oponowania i władania wśród przedszkolaków z terenu Gminy Wejherowo (...) na lata 20147-2020. 2017-02-13 15:31:27
Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2017-01-19 15:19:35
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2017-01-19 07:41:43
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisku urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-01-19 07:38:45
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Miasto Wejherowo - odcinek III Gowino-Gościcino". 2017-01-19 07:37:23
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2016 z dnia 2.12.2016 r. o powołaniu Komisji Przetargowej (...) 2017-01-19 07:34:38
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie zmiany w składzie osobowym zespołu (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-01-26 15:35:29
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2017-01-11 15:30:55
Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie warunków korzystania, ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im.Jana Penconka w Gowinie. 2017-01-02 15:27:45
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie warunków korzystania, ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im.Jakuba Wejhera w Górze. 2017-01-02 15:25:32
Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie warunków korzystania, ustalenie cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie hali widowiskowo-sportowej przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie im.Jana Pawła II. 2017-01-02 15:24:36
Zarządzenie NR 3/2017 w sprawie ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali gimnastycznej oraz lodowiska przy Samorzadowej Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2017-01-02 15:22:19
Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. w 2017 r. 2017-01-02 15:20:44
Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadze4nia procedury naboru na wolne stanowisku urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2017-01-03 15:09:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
02 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
02 sty 2017, godz. 07:32

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-