Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2017 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Całodobowa opieka weterynaryjna. 2017-12-27 14:07:24
Zapytanie ofertowe: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z opieką w schronisku. 2017-12-27 14:06:47
Zapytanie ofertowe: Organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wejherowo. 2017-12-23 15:30:13
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i utylizacja produktów pochodzenia zewnętrznego - padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo. 2017-12-22 13:42:59
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Przeglądy, konserwacje i naprawy urzadzeń zainstalowanych w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Kąpino, Sopieszyno, Sopieszyno SPC (stacja podnoszenia ciśnienia) , Reszki, Pętkowice, Góra i Łężyce. 2017-12-22 13:11:53
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo. 2017-12-21 13:49:34
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową - badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody (...). 2017-12-20 15:11:49
Zapytanie ofertowe: Podstawienie kontenerów dla zbiórki odpadów w ramach usuwania dzikich wysypisk na terenie Gminy Wejherowo. 2017-12-14 15:22:37
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Podstawienie i wywóz pojemników na odpady stałe zmieszane. 2017-12-12 15:21:11
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wynajem i serwis kabin sanitarnych. 2017-12-12 15:19:35
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Usługi kominiarskie na obiektach gminnych. 2017-12-12 15:18:38
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski. 2017-12-12 15:17:08
[zmiana/roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina. 2017-12-01 14:06:14
Zakup i dostarczenie płyt IOMB. 2017-11-29 07:29:06
[unieważnione] Zakup i dostarczenie płyt IOMB. 2017-11-22 11:09:46
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej dla strefy rekreacyjnej na działce nr 829/8 w Gościcinie. 2017-11-21 15:05:35
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Projekt budowy ulicy Pszenicznej i ulicy Jęczmiennej wraz z odwodnieniem w Gościcinie. 2017-11-15 09:23:07
[zakończone, nieroztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie budynku garażowego dla przewoźnego agregatu prądotwórczego. 2017-11-14 07:36:29
[unieważnione] Zapytanie ofertowe "Wykonanie dokumentacji projektowej dla strefy rekreacyjnej na terenie Gminy Wejherowo" 2017-11-13 13:04:08
Zapytanie ofertowe: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie, w rejonie ulicy Wąskiej. 2017-11-07 11:02:37
(ZAKOŃCZONE) zapytanie powtórne_Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części 2017-11-03 07:44:15
Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. 2017-10-30 12:36:01
(unieważnione) zapytanie_Zimowe utrzymanie dróg i chpdników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części 2017-10-27 15:08:38
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie odwodnienia ul. Leśnej w Orlu" 2017-10-19 09:34:50
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. 2017-10-09 14:58:56
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Czynności utrzymaniowe i eksploatacyjne wylotów kanalizacji deszczowej. 2017-10-06 13:21:26
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: Wykonanie nasadzeń na terenie Gminy Wejherowo. 2017-10-05 13:36:13
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Wycena nieruchomości, składników budowlanych i nasadzeń na nieruchomościach w Bolszewie - 5 zadań. 2017-09-29 15:20:55
Zapytanie ofertowe: Wycinka drzew i krzaków na terenie Gminy Wejherowo. 2017-09-26 15:21:24
Zapytanie ofertowe (powtórka) Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ?Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych? 2017-09-25 14:35:20
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Dostarczenie i montaż zestawu zabawowego na publiczny plac zabaw w miejscowości Gniewowo". 2017-09-22 14:44:51
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. 2017-09-22 14:41:05
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Rozbudowa sieci wodociągowej - Warszkowo rejon ul.Bukowej i Gościcino rejon ulicy Wąskiej. 2017-09-20 08:28:43
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Wykonanie budynku garażowego dla przewoźnego agregatu prądotwórczego. 2017-09-20 08:26:21
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie pasa drogowego w Gowinie. 2017-09-18 15:26:42
Zapytanie ofertowe: Wykonanie opracowania łączącego częściową inwentaryzację budynku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 317/15 w Wejherowie, na osiedlu Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo i wyceny wartości nieruchomości, w związku z koniecznością oddania w trwały zarząd udziału w tej nieruchomości. 2017-09-14 07:40:01
ZAKOŃCZONE zapytanie ofertowe_Świadczenie usług dostępu do internetu dla 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wejherowo 2017-09-12 08:16:36
[Roztrzygnięte - UWAGA Modyfikacja] Zapytanie ofertowe: Wykonanie umocnień i utwardzeń dróg w Gminie Wejherowo. 2017-09-11 10:04:23
Zapytanie ofertowe: Zaprojektowanie i wybudowanie sieć wodociągowej w Gowinie i Zbychowie 2017-09-08 14:37:13
Zapytanie ofertowe: Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Warszkowie i kanalizacji sanitarnej w Gościcinie 2017-09-08 14:33:39
ZAKOŃCZONE zapytanie ofertowe_Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ?Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych? 2017-09-07 13:09:10
Zapytanie ofertowe: Wykonanie budynku garażowego dla przewoźnego agregatu prądotwórczego. 2017-09-06 11:44:07
ZAPYTANIE OFERTOWE - [ zestawienie ofert / unieważnienie części / zawiadomienie o wyborze]Wykonanie umocnień i utwardzeń dróg w Gminie Wejherowo 2017-08-25 07:54:43
{roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Naprawa drewnianego budynku gospodarczego położonego przy ul. Drzewiarza w Gościcinie 2017-08-11 10:21:49
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na wykonanie robót, polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego do obiektu administracyjnego wraz z przepompownią ścieków w Wejherowie przy ul. Transportowej 1 2017-08-10 14:46:59
[po terminie] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie z działki nr 396/4 w miejscowości Kąpino drogi dojazdowej do przepompowni usytuowanej na działce 396/3 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 i 2 (na podstawie MPZ) 2017-08-07 14:58:33
Zapytanie ofertowe: Wycena wartości nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 77/1, 92/62, 117, 37 2017-08-01 14:03:37
zapytanie ofertowe: Dostawa urządzenia STORMSHIELD SN510 z opcją Premium UTM Security Pack 2017-07-27 13:22:55
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wycena działki 89/2 w Sopieszynie. 2017-07-19 12:19:30
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: Budowa ulicy Dworskiej w Gościcinie. 2017-07-18 15:14:05
Zapytanie ofertowe: "Wydzielenie drogi Zbychowo-Reda" 2017-07-14 15:28:55
[brak ofert} Zapytanie ofertowe: Wycena działki 89/2 w Sopieszynie. 2017-07-11 14:13:18
Zapytanie ofertowe: Odszukanie kamieni lub rozgraniczenie - ul.Leszczynowa w Gowinie. 2017-07-07 15:03:54
Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac budowlanych - przyłącze kanalizacyjne do obiektu administracyjnego wraz z przepompownią ścieków w Wejherowie przy ul.Transportowej 1. 2017-07-07 15:02:31
[po terminie] Zapytanie ofertowe: "Ustalenie linii brzegowej rzeki Reda w Bolszewie". 2017-07-07 07:35:27
[rozstrzygnięte]Zapytanie ofertowe:"Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP. 2017-07-06 15:04:15
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: Budowa ulicy Dworskiej w Gościcinie. 2017-07-06 07:34:49
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gniewowie". 2017-07-04 15:30:55
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia na terenie Gminy Wejherowo. 2017-06-30 15:23:35
[po terminie] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac budowlanych - przyłącze kanalizacyjne do obiektu administracyjnego wraz z przepompownią ścieków w Wejherowie przy ul.Transportowej 1. 2017-06-28 15:01:31
[zakończony] Zapytanie ofertowe: "Odszukanie kamieni granicznych lub rozgraniczenie - ul.Wolności w Bieszkowicach". 2017-06-28 11:30:11
[zakończony] Zapytanie ofertowe: "Wydzielenie dróg dojazdowych do przepompowni". 2017-06-28 11:28:54
[zakończony] Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo - 2 zadania. 2017-06-27 10:46:35
(zakończony) Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych 2017-06-26 13:45:45
[zakończony] Zapytanie ofertowe: Sprawdzenie warunków widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A linii 202 km 48,457 w m.Gościcino na ul.Drzewiarza oraz wypełnienie metryki przejazdu. 2017-06-20 08:19:03
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Wykonanie chodnika przy siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo przy ul.Transportowej w Wejherowie 2017-06-19 09:00:41
[unieważniony] Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo - 2 zadania. 2017-06-16 12:44:28
[rozstrzygnięty] Zapytanie ofertowe: Organizacja i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Wejherowo. 2017-06-13 15:32:43
[zakończone] Zapytanie ofertowe - oczyszczenie rowów znajdujących się przy drogach Gminy Wejherowo 2017-06-09 15:15:14
[po terminie] Zapytanie ofertowe: "Uaktualnienie koncepcji odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z południowo-zachodniej części Gminy Wejherowo (...)". 2017-05-30 14:35:55
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci wz terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczecia studiów technicznych 2017-05-18 13:59:40
Zapytanie ofertowe: "Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego w Wejherowie, przy ul.Transportowej 1 2017-05-17 13:31:45
[po terminie] Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/305/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r.). 2017-04-28 09:14:32
[po terminie] Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXIX/344/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 kwietnia 2017 r.). 2017-04-28 09:13:44
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Koncepcji urbanistycznej zagospodarowania obszaru działki nr 655 we wsi Kąpino w Gminie Wejherowo. 2017-04-28 09:01:36
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r.). 2017-04-28 09:00:40
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci wz terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczecia studiów technicznych 2017-04-27 10:54:18
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego na modernizację punktów oświetleniowych w ramach projektu: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej" 2017-04-21 15:17:44
[zakończone] Zapytanie ofertowe: "Oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo". 2017-04-19 07:50:59
[po terminie] Zapytanie ofertowe: "Organizacja i prowadzenie Sezonowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów ZIelonych. 2017-04-18 14:39:22
[zakończone, uwaga - modyfikacja zestawienie ofert - sprostowanie] Zapytanie ofertowe "Wykonanie kotroli pięcioletnich placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wejherowo" 2017-04-14 13:12:25
[po terminie] Zapytanie ofertowe:"Wykonanie wycen nieruchomości". 2017-04-13 14:16:23
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego na modernizację punktów oświetleniowych w ramach projektu: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej" 2017-04-07 11:13:55
Zapytanie ofertowe:"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Szkolnej w Gowinie". 2017-04-06 12:31:34
Zapytanie ofertowe: Projekt przyłącza kanalizacyjnego dla budynku biurowego w Wejherowie przy ul.Transportowej. 2017-04-04 15:19:20
[po terminie] Zapytanie ofertowe - budowa muru oporowego w Bieszkowicach 2017-04-03 15:29:47
[po terminie] Zapytanie ofertowe: "Podstawienie kontenerów dla zbiórki odpadów". 2017-03-27 09:05:32
[po terminie] Zapytanie ofertowe - odnowienie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo 2017-03-23 12:38:50
[po terminie] Zapytanie ofertowe: Dostawa środka dezodorującego 2017-03-21 11:20:18
[po terminie, uwaga - modyfikacja] Zapytanie ofertowe - wycinka drzew i krzaków na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-10 14:45:43
Zapytanie ofertowe:"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zabudowy przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego dla ujęć wody i SUW e miejscowości Łężyce i Sopieszyno. 2017-03-07 15:02:36
[unieważnione] Zapytanie ofertowe - odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-06 12:29:48
[po terminie, odpowiedzi na pytania] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie operatów wodno-prawnych dla Gminy Wejherowo". UWAGA ZMIANY 2017-03-03 14:51:07
[po terminie] Zapytanie ofertowe:"Wycena nieruchomości w Gniewowie dla celów sprzedaży na uzupełnienie nieruchomości sąsiednej. 2017-03-02 11:09:01
[MODYFIKACJA, ZMIANA TERMINU ZADANIA 1 !!!] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie Gminy Wejherowo". 2017-03-01 12:46:45
[uwaga! modyfikacja, odpowiedzi na pytania, modyfikacja formularza ofertowego] zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej "Remont mostu nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo" 2017-02-27 13:50:17
[po terminie] Wydzielenie terenu na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu w miejscowości Gościcino 2017-02-23 08:12:43
[unieważnione] Zapytanie ofertowe - odnowienie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo 2017-02-22 11:11:25
[odpowiedzi na pytania] Zapytanie ofertowe - Utrzymanie oznakowania nazw ulic 2017 - UWAGA! ZMIANA TERMINU! 2017-02-22 09:19:48
Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo 2017-02-17 15:09:13
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji "Program funkcjonalno-użytkowy obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo" objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1 (efektywność energetyczna) RPO WP 2014-2020 dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT w trybie pozakonkursowym. 2017-02-14 14:42:28
Zapytanie ofertowe: "Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kosztorysu inwestorskiego - 5 zadań". 2017-02-14 09:59:43
Zapytanie ofertowe: Podział nieruchomości w Gościcinie i Orlu (3 zadania). 2017-02-10 15:29:17
[po terminie] Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji "Program funkcjonalno-użytkowy obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo" objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1 (efektywność energetyczna) RPO WP 2014-2020 dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT w trybie pozakonkursowym. 2017-02-07 15:34:15
[po terminie - uwaga zmiany] Zapytanie ofertowe: Wycinka drzew na ulicy Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim 2017-02-07 15:31:13
[po terminie] Zapytanie ofertowe:"Wycinka drzew i krzewów w ciągu ul.Kazimierza Grubby w Gowinie i Gościcinie". 2017-01-31 15:19:59
[po terminie] Zapytanie cenowe nr RGN/2/2017/ŁW dotyczące sporządzenia operatów szacunkowych - opłata planistyczna. Oferty należy składać do 09 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo (szczegóły w załączniku). 2017-01-30 15:35:53
[po terminie] Zapytanie cenowe nr RGN/1/2017/ŁW Opłata adiacencka. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wejherowo w terminie do 09 lutego 2017 r. (szczegóły w załączniku). 2017-01-30 15:33:45
[po terminie] Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia fragmentu ul.Leśnej w Orlu 2017-01-30 15:12:56
[po terminie] Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji "Program funkcjonalno-użytkowy obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo" objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1 (efektywność energetyczna) RPO WP 2014-2020 dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT w trybie pozakonkursowym. 2017-01-30 15:10:13
[po terminie] Zapytanie ofertowe: "Podział działek w Gościcinie i Łężycach - dwa zadania". 2017-01-26 15:33:05
[po terminie] Zapytanie ofertowe:"Wykonywanie prac remontowo-eksploatacyjnych (...) sieci wodociągowej na terenie Gminy Wejherowo (...)". 2017-01-25 07:30:24
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Odszukanie kamieni granicznych lub rozgraniczenie - 2 zadania Bieszkowice i Zbychowo". 2017-01-10 11:04:48
Zapytanie ofertowe_Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu "Nowe horyzonty - zachecenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy wejherowo do rozpoczęcia studów technicznych 2017-01-05 14:21:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
27 gru 2016

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
27 gru 2016, godz. 07:29

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-