Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2018 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie ofertowe - powtórne_ Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo oraz zapewnieniu im opieki w schronisku 2018-12-18 13:04:46
Dostawa środków czystości na potrzeby sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Wejherowo 2018-12-14 14:26:54
Zapytanie ofertowe_Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo oraz zapewnieniu im opieki w schronisku 2018-12-07 15:32:47
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo (w podziale na 12 części) 2018-12-07 13:44:35
Wykonywanie usługi polegającej na zbieraniu, transporcie, utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego ? padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo 2018-11-30 13:12:02
Wykonywanie usługi polegającej na całodobowej opiece weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Wejherowo. 2018-11-30 13:10:21
Dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra 2018-11-27 12:07:47
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo - powtórzenie 2018-11-15 08:56:20
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo 2018-11-09 15:22:06
Zapytanie ofertowe_Zakup wraz z dostawą znaków drogowych 2018-10-31 14:49:02
Dostawa i montaż projektora wraz z ekranem dla Urzędu Gminy Wejherowo 2018-10-30 12:44:54
Ekspertyza stanu technicznego wraz z dokumentacją projektową muru oporowego w ciagu ul. Osoiedlowej w Gościcinie 2018-10-24 14:22:18
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części 2018-10-23 14:11:45
Zapytanie ofertowe oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo 2018-10-16 15:28:10
Utwardzenie płytami IOMB ul. Źródlanej w Zbychowie 2018-10-12 14:18:34
Powtórne zapytanie Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie. 2018-10-10 14:35:52
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz wprowadzenie organizacji ruchu 2018-10-04 12:17:21
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz wprowadzenie organizacji ruchu 2018-09-25 14:52:03
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej 2018-09-25 14:27:25
Wykonanie progów zwalniających oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na ul. Leśnej w Bolszewie i Szerokiej w Gościcinie 2018-09-11 10:33:49
Budowa odcinka kanalizacji w ul. Wąskiej w Gościcinie 2018-09-06 07:49:03
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz rowów płytami MEBA 2018-09-04 12:52:23
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie 2018-08-28 09:24:53
Powtórzenia zapytania_Budowa altany w miejscowości Gniewowo 2018-08-17 15:30:27
Dostawa i montaż zestawów komputerowych w SP Gowino (powtórzenie) 2018-08-07 13:16:04
Zapytanie ofertowe_Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2018-08-07 10:05:45
Dostawa i montaż zestawów komputerowych w SP Gowino 2018-08-02 13:09:32
Budowa altany w miejscowości Gniewowo 2018-08-01 13:03:16
Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowej ,,Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem" 2018-07-23 15:01:22
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowow oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo 2018-07-23 07:56:54
Zakup projektorów krótkoogniskowych w ramach projektu "Nowe horyzonty-zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych" 2018-07-18 13:29:47
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części 2018-07-17 14:55:33
Wykonanie cięć korekcyjno-sanitarnych drzew oraz wycinki krzaków 2018-07-17 09:35:33
[unieważnione] Zapytanie cenowe - wycena działek w Bolszewie przeznaczonych do sprzedaży. 2018-07-11 10:45:38
Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie - powtórzony 2018-07-09 13:50:37
Zapytanie ofertowe Rozbudowa sieci wodociągowej w Warszkowie 2018-07-05 12:04:19
Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 2018-07-03 12:07:52
Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 2018-07-03 12:05:51
Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie 2018-07-02 09:49:39
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych prowadzących do szkół, w ciągu ul. Głównej i Szkolnej w miejscowości Bolszewo 2018-06-29 08:59:34
Powtórzenie zapytania_Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo 2018-05-08 13:32:39
Oczyszczenie i odtworzenie rowów oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo 2018-04-30 11:03:10
Zapytanie ofertowe przeglądy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych 2018-04-27 13:36:09
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo 2018-04-23 08:16:08
Ekspertyza stanu technicznego muru oporowego w ciągu ul. Osiedlowej w Gościcinie 2018-04-19 10:55:06
Budowa odcinka kanalizacji w ul. Wąskiej w Gościcinie 2018-04-13 08:36:41
Organizacja i prowadzenie Sezonowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych na terenie Gminy Wejherowo 2018-04-12 12:44:35
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo 2018-03-30 12:01:01
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie 2018-03-23 14:05:54
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo 2018-03-15 11:30:39
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie 2018-03-09 08:10:15
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew powtórzone 2018-02-14 15:14:16
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew 2018-01-31 15:00:11
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Gminie Wejherowo w roku 2018 2018-01-30 14:54:04
Zapytanie ofertowe wycinka drzew 2018-01-29 15:27:08
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino 2018-01-29 12:29:20
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo 2018-01-29 12:29:17
[rozstrzygnięte] Wycena nieruchomości w Orlu i Zbychowie, dla celów określenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa. 2018-01-25 15:14:06
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie nieruchomości z działki nr 2/24 w Kąpinie. 2018-01-19 14:54:00
Budowa budynku garażowego w Sopieszynie 2018-01-18 09:19:56
[nierozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie przełącza kanalizacyjnego w Bolszewie. 2018-01-10 11:53:33
[rozstrzygnięte] Podział działki nr 6/2 w Łężycach. 2018-01-09 15:28:09
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo 2018-01-08 14:01:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
02 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
02 sty 2018, godz. 15:28

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-