Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2018 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 182/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie" 2019-01-15 07:26:20
ZARZĄDZENIE NR 181/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciagu ul. Polnej w miejscowosci Bolszewo 2019-01-15 07:25:18
ZARZĄDZENIE NR 180/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2019-01-11 07:43:09
ZARZĄDZENIE NR 179/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2019-01-04 07:26:46
ZARZĄDZENIE NR 178/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok. 2018-12-21 13:57:03
ZARZĄDZENIE NR 177/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo oraz do podejmowania wszelkich czynności, w tym złożenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnej oceny, do zawarcia stosownej umowy, zatwierdzania sprawozdań i realizacji zadania okreslonego w programie Osłonowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Wspieranie jednos 2018-12-21 13:56:29
ZARZĄDZENIE NR 176/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska archiwisty w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2018-12-21 13:55:51
ZARZĄDZENIE NR 175/2018 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2018-12-21 13:55:04
ZARZĄDZENIE NR 174/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-12-21 13:54:29
ZARZĄDZENIE NR 173/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment wsi Gowino w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-12-21 13:53:17
ZARZĄDZENIE NR 172/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-12-18 14:47:02
ZARZĄDZENIE NR 171/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z porozumieniem nr 11/2018 z dnia 14.09.2018r. dla zadania pn.: "budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie". 2018-12-18 14:46:26
ZARZĄDZENIE NR 170/2018 w sprawie powołania Komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji paliw płynnych, które znajdują się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sprzętu do realizacji zadań z obrony cywilnej 2018-12-17 15:24:19
ZARZĄDZENIE NR 169/2018 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-12-17 15:23:33
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/1279/2018 z dnia 19.11.2018r. dla zadania pn.: "utwardzenie płytami IOMB ul. Szerokiej w Kniewie na dz. nr 35". 2018-12-05 07:28:55
ZARZĄDZENIE NR 167/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/1/2018 z dnia 02.01.2018r. dla zadania pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 461/2 w Kąpinie, Gmina Wejherowo". 2018-12-05 07:28:10
ZARZĄDZENIE NR 166/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFE/1004/2018/RIS z dnia 02.10.2018r. dla zadania pn. ?Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na dz. nr 35 w zakresie części 1 obejmującej budowę sieci wodociągowej?. 2018-12-05 07:26:51
ZARZĄDZENIE NR 165/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-11-29 15:04:02
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-11-28 15:14:51
ZARZĄDZENIE NR 163/2018 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych 2018-11-28 15:14:06
ZARZĄDZENIE NR 162/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. budownictwa i zarządzania drogami w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2018-11-28 15:13:28
ZARZĄDZENIE NR 161/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. windykacji podatkowej w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2018-11-28 15:12:55
ZARZĄDZENIE NR 160/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds.administracyjnych i obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo 2018-11-28 15:12:20
ZARZĄDZENIE NR 159/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-11-02 15:04:17
ZARZĄDZENIE NR 158/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Bolszewie 2018-11-02 07:22:24
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utwardzenie płytami IOMB ul. Szerokiej w Kniewie na dz. nr 35" 2018-10-26 14:54:00
ZARZĄDZENIE NR 156/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo? 2018-10-26 07:18:48
ZARZĄDZENIE NR 155/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo" 2018-10-26 07:17:32
ZARZĄDZENIE NR 154/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-10-26 07:16:27
ZARZĄDZENIE NR 153/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 2018-10-26 07:22:17
ZARZĄDZENIE NR 151/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-10-24 15:03:16
ZARZĄDZENIE NR 150/2018 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2018 roku 2018-10-19 15:27:57
ZARZĄDZENIE NR 149/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-10-17 07:25:15
ZARZĄDZENIE NR 148/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina "Przy granicy" w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-10-17 07:24:13
ZARZĄDZENIE NR 147/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gościcinie. 2018-10-17 07:23:13
ZARZĄDZENIE NR 146/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/479/2018/RIGK z dnia 30.05.2018r. dla zadania pn.: "Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi". 2018-10-15 07:33:58
ZARZĄDZENIE NR 145/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 137/2018 z dnia 24 wrzesnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru prac zwiazanych z Umowa nr RZPiFZ/784/2018 - Zad. nr 2 -Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bolszewo, Góra, Orle, Gościcino, Gniewowo, Ustarbowo. 2018-10-15 07:33:09
ZARZĄDZENIE NR 144/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/2018 z dnia 21 września 2018r. w sprawie powołonia Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru prac zwiazanych z Umową nr RZPiFZ/785/2018 - Zad. nr 1 - Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bieszkowice, Gowino, Kąpino,Sopieszyno, Zbychowo. 2018-10-15 07:32:31
ZARZĄDZENIE NR 143/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa remizy OSP w Orlu? 2018-10-15 07:31:31
ZARZĄDZENIE NR 142/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-10-11 07:31:17
ZARZĄDZENIE NR 141/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-10-05 07:36:02
ZARZĄDZENIE NR 140A/2018 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2018-10-18 07:26:04
ZARZĄDZENIE NR 140 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugiego przetargu ustnego nieogranicznego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kniewie 2018-10-05 07:32:19
ZARZĄDZENIE NR 139/2018 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2018-10-05 07:31:13
ZARZĄDZENIE NR 138A/2018 w sprawie sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 09.08.2018 r. do 30.08.2018 r. 2018-10-11 07:30:37
ZARZĄDZENIE NR 138/2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 02.08.2018 r. do 23.08.2018 r. 2018-10-02 07:31:10
ZARZĄDZENIE NR 137/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru prac zwiazanych z Umową nr RZPiFZ/784/2018 - zad. nr 2 -Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bolszewo ul. Słoneczna, Parkowa, Bukowa, Góra ul. Kaszubska, Piaskowa, Pomorska, Sosnowa, Orle ul. Okreżna, Gościcino ul. Szlachecka, Gniewowo ul. Cystersów, Ustarbowo ul. Brukowa, Letniskowa, Jeziorna, Leśna. 2018-10-01 16:24:42
ZARZĄDZENIE NR 136/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: ?Rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kąpinie ? zadanie V na terenie Gminy Wejherowo? 2018-10-01 16:23:56
ZARZĄDZENIE NR 135/2018 w sprawie powołonia Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru prac zwiazanych z Umową nr RZPiFZ/785/2018 - Zad. nr 1 - Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bieszkowice ul. Brzozowa, nad Stawem, Podgórna, Gowino ul.Długa, Spacerowa, Zachodnia, Osiedlowa, Topolowa, Przyjaźni, Kąpino ul. Kazimierza Wielkiego, Piastowska, Sopieszyno ul. Długa, Modrzewiowa, Świerkowa, Zbychowo ul. Krokusowa, Narcyzowa. 2018-10-01 16:23:17
ZARZĄDZENIE NR 133/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo" 2018-10-01 16:21:12
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.734.490,00 zł" 2018-09-21 07:31:15
ZARZĄDZENIE NR 131/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Usługa konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? 2018-09-21 07:29:36
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo? 2018-09-21 07:28:46
ZARZĄDZENIE NR 129/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? 2018-10-09 07:32:51
ZARZĄDZENIE NR 128/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2018-09-21 07:27:56
ZARZĄDZENIE NR 127/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-09-21 07:27:10
ZARZĄDZENIE NR 127/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-09-18 07:36:32
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: ?Budową budynku garażowego do przechowywania przewoźnego agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego dla ujęcia wody w Sopieszynie? na terenie Gminy Wejherowo 2018-09-18 07:35:55
ZARZĄDZENIE NR 125/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2018-09-18 07:35:04
ZARZĄDZENIE NR 124/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, na które przepisy szczególne nie przewidują odrębnego trybu zatrudniania 2018-09-11 15:29:08
ZARZĄDZENIE NR 123/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo. 2018-09-06 14:42:11
ZARZĄDZENIE NR 122/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-09-06 14:41:09
ZARZĄDZENIE NR 121/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu ?Piękna Wieś? w 2018 r. 2018-08-31 07:32:36
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 w sprawie przetwarzania danych osobowych, pochodzących ze zbiorów danych Urzędu Gminy Wejherowo, nieobjętego zakresem upoważnień do przetwarzania danych osobowych nadanych pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo 2018-08-30 07:23:19
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 W sprawie powołania Kierownika Kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2018-08-30 07:22:36
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-08-30 07:21:35
ZARZĄDZENIE NR 117/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-08-30 07:20:59
ZARZĄDZENIE NR 116/2018 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego 2018-08-30 07:20:13
ZARZĄDZENIE NR 115/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Wejherowo do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem 2018-08-24 15:30:11
ZARZĄDZENIE NR 114/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2018-08-24 15:29:36
ZARZĄDZENIE NR 113/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/714/2017 z dnia 14 lipca 2017r. dla zadania pn.: "Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem całego obiektu - I Etap". 2018-08-24 15:29:03
ZARZĄDZENIE NR 112/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5 734 490,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych? 2018-08-23 12:00:02
ZARZĄDZENIE NR 111/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo 2018-08-23 07:23:54
ZARZĄDZENIE NR 110/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-08-23 07:22:25
ZARZĄDZENIE NR 109/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży 2018-08-10 07:31:54
ZARZĄDZENIE NR 108/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2019 2018-08-10 15:27:39
ZARZĄDZENIE NR 107/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? 2018-08-14 07:22:37
ZARZĄDZENIE NR 106/2018 w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz 2018-08-07 07:57:02
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Wejherowo do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem 2018-08-07 07:58:22
ZARZĄDZENIE NR 104/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z prze3prowadeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieuchomości, oznaczonej jako działka nr 670, położonej w Kąpinie 2018-08-07 07:53:12
ZARZĄDZENIE NR 103/2018 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Wejherowo przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu ?Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie?. 2018-08-08 07:21:20
ZARZĄDZENIE NR 102/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? 2018-07-25 14:41:29
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-07-27 07:52:33
ZARZĄDZENIE NR 100/2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina "Przy granicy" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16 maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r. 2018-08-08 07:19:55
ZARZĄDZENIE NR 99/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych". 2018-08-08 07:19:09
ZARZĄDZENIE NR 98/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży 2018-07-13 07:41:02
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-07-16 07:41:51
ZARZĄDZENIE NR 96/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-07-05 10:00:34
ZARZĄDZENIE NR 95/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-07-05 09:59:56
ZARZĄDZENIE NR 94/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino - zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w ramach części nr 3 - Przebudowa sieci wodociągowej w zakresie układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Kąpinie, obejmującej przebudowę układu technologicznego stacji uzdatniania wody w Kąpinie zlokalizowanej na działce nr 2/24 w Kąpini 2018-07-05 09:59:19
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-07-05 09:58:31
ZARZĄDZENIE NR 92/2018 w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz 2018-07-04 07:28:40
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds.zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2018-07-04 07:27:28
ZARZĄDZENIE NR 90/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywana czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Bolszewie i w Kniewie 2018-07-04 07:26:46
ZARZĄDZENIE NR 89/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/143/2018 z dnia 22 lutego 2018r. dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w m. Góra I Etap". 2018-07-03 07:28:15
ZARZĄDZENIE NR 88/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj" 2018-07-03 07:27:19
ZARZĄDZENIE NR 87/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-07-03 07:26:33
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2018-07-03 07:25:18
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 w sprawie powołania członków Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji i wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Wejherowo w PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni 2018-07-03 07:24:26
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową NR ZZP/483 /2017 z dn. 19 maja 2017r. dla zadania pn.: ? Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Drzewiarza w Gościcinie ?. 2018-07-03 07:21:30
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. 2018-07-03 07:20:29
ZARZĄDZENIE NR 82/2018 zmieniające zarządzenie nr 80/2018 z dnia 13 czerwca 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? 2018-06-26 07:33:49
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. 2018-06-26 07:32:41
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? 2018-06-26 07:31:13
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-06-26 07:29:54
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2018-06-26 07:29:12
ZARZĄDZENIE NR 77/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Przebudowa ulicy Szkolnej w Gowinie na terenie Gminy Wejherowo? 2018-06-21 07:31:47
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-06-21 07:31:00
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz 2018-06-01 15:10:18
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. 2018-08-14 07:21:44
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo" 2018-05-29 15:19:41
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo? 2018-05-29 15:19:06
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 2018-05-29 07:24:56
ZARZĄDZENIE NR 70/2018 w sprawie zmiany ?Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo? 2018-05-29 07:23:27
ZARZĄDZENIE NR 69/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-05-30 07:25:12
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok. 2018-05-22 14:44:24
ZARZĄDZENIE NR 67/2018 dotyczące zmiany zarządzenia nr 16/2018 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2018-05-22 14:43:30
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2018-05-16 07:27:37
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-05-18 07:33:37
ZARZĄDZENIE NR 64/2018 w sprawie powołania Komisji naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu Gminy Wejherowo. 2018-05-11 15:15:49
ZARZĄDZENIE NR 63/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino - zadanie III?. 2018-05-18 07:32:33
ZARZĄDZENIE NR 62/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-05-18 07:31:11
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2018-05-04 07:23:45
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2018-05-04 07:22:51
ZARZĄDZENIE NR 59/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2018-05-04 07:22:11
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi? 2018-05-18 07:29:34
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: "Rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kąpinie w rejonie ul. Stefana Batorego odcinek kanalizacji od studni S-52/I do S-58/I wraz z sięgaczami do granicy działek na terenie Gminy Wejherowo". 2018-05-18 07:28:46
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. elektroenergetycznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2018-04-26 07:32:35
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz samorządowej instystucji kultury pod nazwą Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 2018-04-20 08:35:07
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Panda. 2018-04-26 07:33:37
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-04-26 07:31:26
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz Powiatu Wejherowskiego. 2018-04-20 08:34:30
ZARZĄDZENIE NR 51/2018 w sprawie zmiany ?Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo?. 2018-04-26 07:30:42
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 sprawie powołania Komisji w celu mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego szkody łowieckiej. 2018-04-26 07:29:32
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-04-26 07:28:56
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Orle w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-04-26 07:28:18
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do zbycia. 2018-04-17 07:42:03
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-04-17 07:22:25
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-04-17 07:21:52
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 19 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. 2018-04-17 07:24:39
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. 2018-04-18 08:00:18
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi? 2018-04-18 07:59:45
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-04-18 08:09:23
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2018-04-05 15:02:14
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. 2018-04-05 15:01:34
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2018-04-05 15:00:51
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 w sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu ?Piękna Wieś? w 2018 r. 2018-04-05 14:59:25
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu ? Piękna Wieś 2018 ? 2018-04-05 14:59:54
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie" 2018-04-18 07:30:00
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową. 2018-03-27 15:33:54
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-03-28 15:12:50
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Organizacja imprez naukowych dla uczestników projektu ?Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych?. 2018-03-23 15:25:09
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2018 roku 2018-03-15 12:07:20
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r. oraz nr 102/2017 z d 2018-03-15 07:27:43
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony. 2018-03-13 15:20:00
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie - etap 1 fragment odwodnienia" 2018-03-15 15:20:49
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V ?. 2018-02-28 15:28:27
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-03-12 07:30:14
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 w sprawie ustalenia minimalnej wartości środków trwałych, do których stosuje się amortyzację dla celów bilansowych 2018-03-15 12:06:24
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-21 13:11:50
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat. 2018-02-23 08:34:55
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony. 2018-02-23 08:34:29
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo oraz do podejmowania wszelkich czynności, w tym złożenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnej oceny, do zawarcia stosownej umowy, zatwierdzania sprawozdań i realizacji zadania publicznego określonego w Programie Osłonowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ?Wspie 2018-02-22 07:34:16
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1" 2018-02-21 13:23:25
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3? 2018-02-21 13:22:44
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")" 2018-02-21 13:21:59
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2018-02-16 07:37:56
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz lodowiska przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2018-02-16 07:37:04
ZARZĄDZENIE NR 14/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. 2018-02-16 07:36:21
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. 2018-02-16 07:35:21
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. 2018-02-16 07:33:14
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie wartości gruntów nabytych z mocy prawa lub w drodze darowizny dla celów ustalenia wartości księgowej. 2018-02-08 14:51:26
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo". 2018-02-07 07:29:49
Zarządzenie Nr 9/2017 w w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2018-01-31 15:27:00
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia Umowy nr ZZP/90/2017_RIS z dnia 07.02.2017 r. na ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017-2019 r.? Sektor II (południowy), aneks nr 1 z dnia 31.10.2017 r. 2018-01-24 12:26:59
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-02-22 07:33:33
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2018-01-17 15:21:58
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1? 2018-01-05 13:24:31
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-01-05 13:23:51
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3". 2018-01-04 13:55:19
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2018 roku 2018-01-04 13:54:27
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2018-01-05 09:09:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
02 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
02 sty 2018, godz. 15:27

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-