Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2019 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Organizacja oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów selektywnie zebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo wraz z zagospodarowaniem odpadów 2019-12-24 08:44:36
Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową 2019-12-20 13:15:41
Usługa polegająca na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Wejherowo i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt 2019-12-19 15:31:49
Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń zainstalowanych w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Kąpino, Sopieszyno, Sopieszyno SPC (Stacja Podnoszenia Ciśnienia), Reszki, Pętkowice, Góra i Łężyce na lata 2020-2021 2019-12-18 07:59:40
Wykonanie prac związanych z oświetleniem drogowym Gminy Wejherowo 2019-12-06 10:01:55
Opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na potrzeby Gminy Wejherowo 2019-12-03 12:37:37
Wykonanie progow zwalniających wraz z oznakowaniem na drogach gminnych w Gminie Wejherowo 2019-11-06 08:56:41
Dostarczenie, rozmieszczenie i montaż wyposażenia domów sołeckich w Kąpinie i Gniewowie w Gminie Wejherowo w podziale na części - (artykuł stracił ważność) 2019-11-05 12:09:49
Zakup wyposażenia dla domu sołeckiego w Kąpinie i Gniewowie 2019-10-11 14:09:46
Powtórzenie_Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drogach gminnych w Gminie Wejherowo - (artykuł stracił ważność) 2019-09-05 13:49:00
Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drogach gminnych w Gminie Wejherowo 2019-08-22 14:12:19
Zapytanie ofertowe_Oczyszczenie kanału Małej Elektrowni Wodnej w Bolszewie - (artykuł stracił ważność) 2019-07-26 15:12:33
Utwardzenie płytami IOMB ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bolszewie - (artykuł stracił ważność) 2019-07-01 11:33:54
Wprowadzenie nowych stałych organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie Wejherowo - powtórzone 2019-06-07 13:28:56
Wprowadzenie nowych stałych organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie Wejherowo 2019-05-24 13:46:13
Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo 2019-05-23 11:16:11
[zakończony - rozstrzygnięcie] Inwentaryzacja lokali komunalnych i socjalnych na potrzeby sporządzenia programu gospodarowania oraz zasad wynajmowania lokali 2019-05-13 07:30:39
Montaż drogowej bariery energochłonnej w pasie ul. Dworskiej w Gościcinie 2019-05-08 13:40:23
Wykonanie, dostarczenie oraz montaż wiat autobusowych w Gminie Wejherowo 2019-04-25 14:10:29
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów 2019-04-23 08:38:35
Organizacja i prowadzenie objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo 2019-04-01 09:31:31
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów z podziałem na części - (artykuł stracił ważność) 2019-03-29 14:32:19
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo 2019-03-27 10:47:17
Zapytanie ofertowe_Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi Zbychowo, Gościcino i Bieszkowice z podziałem na części 2019-02-28 10:25:12
Zapytanie ofertowe opracowanie koncepcji drogowej wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową terenu na potrzeby procedowanego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino 2019-01-29 12:41:35
zapytanie ofertowe - Wycinka drzew i frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo 2019-01-29 08:12:53
Zapytania cenowe - wycena nieruchomości i służebności mieszkania w Bolszewie oraz wycena lokalu w Kąpinie. 2019-01-17 07:28:05
zapytanie_Wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie Gminy Wejherowo 2019-01-10 10:09:59
Zapytanie ofertowe Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie Gminy Wejherowo 2019-01-04 14:09:13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Witzon

Data wytworzenia:
04 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Witzon

Data publikacji:
04 sty 2019, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-