Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2022 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uwaga zmiana stawek za odbiór i zagospodarowania odpadów oraz terminów wnoszenia opłaty 2022-12-15 12:50:15
Informujemy, iż w dniu 5 stycznia 2023 r. (czwartek) Urząd Gminy Wejherowo będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30 2023-01-02 10:03:31
NOWE ROZWIĄZANIA W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” 2022-12-30 07:35:10
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ZAOPATRYWANI W WODĘ PRZEZ URZĄD GMINY WEJHEROWO 2022-12-28 14:32:34
Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za odpady (obowiązujące od 1.01.2023 r. ) 2022-12-23 12:22:43
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej 2022-12-20 08:33:52
Pisemne ograniczone dla właścicieli nieruchomości graniczących z nieruchomością stanowiącą przedmiot przetargu oraz Lista osób dopuszczonych/niedopuszczonych do przetargów pisemnych ograniczonych dla właścicieli nieruchomości graniczących z nieruchomością stanowiącą przedmiot przetargu ogłoszonego na dzień 22 grudnia 2022 r. oraz ogłoszenie o wyniku i lista zwycięzców 2022-11-19 11:24:10
Informacja o profilaktyce jodowej 2022-10-12 13:51:55
Plany polowań kół łowieckich: WKŁ Łoś, Odyniec, Nr 1 Gdynia, Koło Jeleń, Koło Knieja oraz Darz Bór Wejherowo 2022-10-06 07:35:28
Nowy PSZOK już dostępny ! 2022-09-29 15:44:45
Dodatek dla gospodarstw domowych 2022-09-23 13:12:10
Termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo - uwaga Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów! 2022-08-30 07:52:52
TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE WEJHEROWO w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2023 r. 2022-08-23 15:25:58
Wzór wniosku o dodatek węglowy 2022-08-17 08:15:10
UWAGA OSZUŚCI !!! Urząd Gminy Wejherowo informuje, że nie kierował do mieszkańców pracowników mających rzekomo pomagać przy dodatku węglowym. 2022-08-11 13:22:47
Sprawdź, czy wprowadzono Twoją deklarację do CEEB...? 2022-06-08 13:23:29
INFORMUJEMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O POSIADANYM ŹRÓDLE CIEPŁA 2022-05-31 12:06:00
Wójt Gminy Wejherowo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku 2022-05-26 16:05:49
Konsultacje społeczne projektu: "PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY MIASTA WEJHEROWA" 2022-05-09 11:31:16
Wynik przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Gościcinie. 2022-05-06 12:04:08
Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. W załączeniu Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 02.09.2022 r. UWAGA - AKKTUALIZACJA! 2022-04-27 07:31:33
O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. na obszarze województwa pomorskiego 2022-03-21 15:41:42
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy oraz Klauzula dla osób deklarujących chęć udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa 2022-03-17 15:34:05
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty w roku 2022 nie zmieniła się i wynosi 48 zł. 2022-03-10 11:10:24
Ogłasza się nabór na przyznawanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na likwidacji źródła ciepła niespełniającego wymagań tzw. ekoprojektu i jego wymianę na źródło ciepła na przyjazne środowisku od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru. 2022-03-07 07:37:31
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne ?AGORA? Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru ? tel. 58 672-17-23. 2022-02-28 15:39:51
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Gościcinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo 2022-02-22 08:57:49
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o terminie pobierania próbek mięsa świń pozyskanego na użytek własny. 2022-02-17 16:14:41
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej 2022-02-03 07:34:41
UWAGA zmiany w rządowym programie "Czyste Powietrze" 2022-01-25 12:37:34
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie obowiązkowego badania mięsa. 2022-01-13 16:59:14
WÓJT GMINY WEJHEROWO INFORMUJE, ŻE DZIEŃ 7 stycznia 2022 r. (piątek) JEST W URZĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY, w zamian za dzień świąteczny przypadający w inny dzień niż niedziela 2021-12-31 14:40:45
Projekt listy osób spełniających kryteria i oczekujących na przydział lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Gminy Wejherowo w 2022 r. (według stanu na dzień 31 maja 2022 r.) 2022-06-02 14:29:42
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rzeczoznawców szacowania wartości zwierząt 2022-02-25 08:42:50
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że zakończyła realizację Kontraktu pn.: "Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo" 2022-03-10 16:46:08

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
31 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
31 gru 2021, godz. 14:40

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-