Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia o wydaniu decyzji o umorzeniu względem czesci osób postępowanie odwoławcze w postępowaniu dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2024-01-31 14:02:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o włynieciu opinii organów zewnętrznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnictwa jednorodzinnego, na dzialce ewidencyjnej nr 191/8 oraz budowę drogi dojazdowej na działkach ewid. 191/7 oraz 191/8 położonych w Bieszkowicach w Gminie Wejherowo. 2024-01-04 07:47:13
Obwieszczenie Wód Polskich w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra 2023-12-28 13:34:56
UWAGA! W związku z wdrożeniem od dnia 29.12.2023r. nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, w czwartek, 28 grudnia 2023 r., wystąpią ograniczenia związane ze składaniem wniosków o dowód osobisty. 2023-12-28 09:13:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej otworem studziennym na terenie ujęcia wody w Gowinie (...) na działce nr 298/29 w Gowinie". 2023-12-22 13:41:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynieciu opinii organów zewnętrznych oraz o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażu wolnostojącego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce 211 w Nowym Dworze Wejherowskim.". 2023-12-22 13:39:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo", na działkach oznaczonych ewid. nr 16/1 i 16/2, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. 2023-12-18 07:33:31
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.Budowa ul.Równej i Starowiejskiej w Gowinie. 2023-12-06 12:29:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Gowinie przy ulicy Wejherowskiej, na terenie działek nr 84/211 i 84/212, obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2023-12-06 12:25:23
Obwieszczenie o wpłynięciu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowy 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Zbychowo, gm.Wejherowo na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 76/39, 76/40, 76/41, 76/42, 76/43, 76/44, 76/46, 76/47, 76/48, 76/49 obręb Zbychowo przy ul.Polnej”. 2023-11-27 12:52:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów centrum logistycznego wraz z aneksami biurowo- socjalnymi i infrastrukturą techniczną w Gościcinie przy ul. Kochanowskiej” zlokalizowanej na dz. nr 488/37, 488/39, 488/56, 488/61 i 488/63 w obrębie Gościcino, Gmina Wejherowo. 2023-11-23 16:40:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z cześcią biurową i socjalną oraz techniczną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek oznaczonych numerami 704/63, 704/65 obręb Gościcino" 2023-11-15 08:38:10
Obwieszczenie Wód Polskich dot. nowych dowodów w sprawie i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie przed wydaniem decyzji dla sprawy wszczętej na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego (ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo) reprezentowanego przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego (ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo), działającego za pośrednictwem pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. wiązane jest z przedsięwzięciem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Rybska Karczma – Góra” 2023-11-08 15:03:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2023-11-02 12:53:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnictwa jednorodzinnego, na dzialce ewidencyjnej nr 191/8 oraz budowę drogi dojazdowej na działkach ewid. 191/7 oraz 191/8 położonych w Bieszkowicach w Gminie Wejherowo. 2023-10-11 07:50:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działki 29/9 w Ustarbowie. 2023-10-05 15:36:32
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 lipca o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w postępowaniu odwoławczym dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2023-10-05 15:33:07
Obwieszczenia 126 i 128 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko z dnia 21 września 2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. inwestycji "Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w wariancie 1 - lokalizacja Lubiatowo -Kopalino, podwariant techniczny 1A. 2023-10-05 15:29:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z cześcią biurową i socjalną oraz techniczną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek oznaczonych numerami 704/63, 704/65 obręb Gościcino" 2023-10-03 07:39:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech budynków usługowo- magazynowych na materiały budowlane wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą na części działki 73/6 obr. Łężyce w gm. Wejherowo w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”. 2023-09-29 11:10:46
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo 2023-09-27 07:56:47
Informacja państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na działce 704/59 w Gościcinie. 2023-09-22 07:54:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Gowinie przy ulicy Wejherowskiej, na terenie działek nr 84/211 i 84/212, obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2023-09-21 16:58:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej otworem studziennym na terenie ujęcia wody w Gowinie (...) na działce nr 298/29 w Gowinie". 2023-09-14 16:24:16
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.Budowa ul.Równej i Starowiejskiej w Gowinie. 2023-09-05 09:19:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii i uzgodnień przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo", na działkach oznaczonych ewid. nr 16/1 i 16/2, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. 2023-08-30 09:44:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji - budowa odcinka sieci wodociągowej w Ustarbowie. 2023-08-29 07:32:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji dla inwestycji pn. budowa stacji telefonii komórkowej na terenie dz8iałki nr 35/2 w Ustarbowie. 2023-08-25 08:11:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zakonczeniu postepowania i wydaniu decyzji dla inwestycji pn. rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działce 194/20 i 194/19 w Bieszkowicach. 2023-08-23 14:31:53
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. inwestycji "Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w wariancie 1 - lokalizacja Lubiatowo -Kopalino, podwariant techniczny 1A. 2023-08-18 13:37:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów centrum logistycznego wraz z aneksami biurowo- socjalnymi i infrastrukturą techniczną w Gościcinie przy ul. Kochanowskiej” zlokalizowanej na dz. nr 488/37, 488/39, 488/56, 488/61 i 488/63 w obrębie Gościcino, Gmina Wejherowo. 2023-08-16 15:30:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu do tutejszego organu opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech budynków usługowo- magazynowych na materiały budowlane wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą na części działki 73/6 obr. Łężyce w gm. Wejherowo w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”. 2023-08-11 13:54:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia "Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zepleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 232/16, 232/18, 232/13 w Łężycach" 2023-08-08 15:09:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy elektrowni fotowoltaicznej Sopieszyno o mocy 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 113, 114, 115, 121/1, 121/2, 122/1," 122/2 2023-08-03 16:40:43
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lipca o zgromadzeniu materiału dowodowego w postepowaniu odwoławczym dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2023-08-02 12:08:53
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lipca o umorzeniu postępowania w kwestii wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2023-08-02 12:06:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 3 (...) na działce nr 672 w Kąpinie". 2023-07-27 07:34:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażu wolnostojącego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce 211 w Nowym Dworze Wejherowskim.". 2023-07-27 07:32:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażu wolnostojącego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce 212 w Nowym Dworze Wejherowskim.:. 2023-07-27 07:32:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji - budowa stacji telefonii komórkowej w Ustarbowie (dz.35/2) 2023-07-20 16:55:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Bieszkowicach (dz.194/20 i 194/19). 2023-07-20 16:54:34
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko z dnia 13 lipca 2023 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków dot. inwestycji "Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w wariancie 1 - lokalizacja Lubiatowo -Kopalino, podwariant techniczny 1A. 2023-07-18 07:56:40
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 czerwca o niemożności zakończenia postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2023-07-17 12:25:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z cześcią biurową i socjalną oraz techniczną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek oznaczonych numerami 704/63, 704/65 obręb Gościcino" 2023-07-14 08:24:26
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami postępowania w sprawie przedsięwzięcia Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska karczma - Góra 2023-07-07 13:29:42
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o wszczęciu postępowania w spawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidacje urządzeń wodnych (...) w ramach projektu - Prace na linii kolejowej nr 202 Gdynia Chylonia Słupsk część 1 2023-07-06 12:27:38
O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y W E J H E R O W O o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, obejmującego działkę nr 671/8 wraz z przyległą ulicą Kochanowską. 2023-07-04 07:38:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postepowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino-Pętkowice od km 41-890 do km 43+850". 2023-06-30 11:35:17
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko o dopuszczeniu do postępowania Stowarzyszenia Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich Bałtyckie S.O.S w sprawie "Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2023-06-28 08:38:34
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko dot. zwrócenia się o opinie w sprawie "Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2023-06-28 08:36:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwziecia "Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zepleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 232/16, 232/18, 232/13 w Łężycach" 2023-06-26 09:34:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na terenie działek 3/76, 3/153, 3/32 w Łężycach. 2023-06-13 08:06:08
Uwaga! Część obwieszczeń może być opublikowana w menu tematycznym (planowanie przestrzenne; informacje o środowisku).. 2023-06-06 07:34:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postepowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa czterech budynków usługowo-magazynowych na materiały budowlane wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą na części działki 73/6 obr. Łężyce". 2023-06-07 07:44:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami wewnętrznymi”, na działkach oznaczonych ewid. nr: 181/6, 181/7, 181/12, 181/13, 181/14, 181/17, 183/2, 408, 409 (część) obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo. 2023-05-30 15:12:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy ul.Świerkowej na terenie działek 8/2, 9/18, 9/20 w Łężycach. 2023-05-30 08:55:13
Zawiadomienie RDOŚ w sprawie umorzenia postępowania środowiskowego dot. zmiany lasu na użytek rolny w Zbychowie. 2023-05-29 13:26:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo, że zostało wszczęte postepowanie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Łężycach. 2023-05-16 07:49:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, na części działek nr ewid.: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44, 7/95 (obręb Łężyce)”. 2023-05-15 14:28:10
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwa Danuty i Stanisława Brylowskich z dnia 26 września 2022 r. (wpł. 27 września 2022 r.), uzupełniony ostatecznie w dniu 17 stycznia 2023 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami wewnętrznymi”, na działkach oznaczonych ewid. nr: 181/6, 181/7, 181/12, 181/13, 181/14, 181/17, 183/2, 408, 409 (część) obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo. 2023-05-15 12:37:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy elektrowni fotowoltaicznej Sopieszyno o mocy 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 113, 114, 115, 121/1, 121/2, 122/1," 122/2 2023-05-12 13:55:00
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wniosku o wydłużenie terminu ważności decyzji Wójta Gminy Wejherowo nr RGN.6220.36.2016 z dnia 14.07.2017 r. dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów na terenie „EKO DOLINA sp. z o.o. w Łężycach” oraz o zebraniu dowodów oraz materiałów niezbędnych do wydania postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w ww. decyzji. 2023-05-09 14:01:33
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku w Gościcinie oraz o zamiarze włączenia jej do gminnej ewidencji zabytków 2023-04-28 12:04:34
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 11 04 2023 r. przez Gminę Wejherowo w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Adam Stypik, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulicy Świerkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek: nr 8/2, 9/18, 9/20 w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2023-04-28 12:02:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Gowinie przy ulicy Wejherowskiej, na terenie działek nr 84/211 i 84/212, obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2023-04-26 15:33:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 13636G na odcinku Robakowo - Dąbrówka". 2023-04-26 15:31:45
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Eko Dolina sp. z o.o. Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo, z dnia 13 lutego 2023 r. (wpł. 20 lutego 2023 r.), uzupełniony ostatecznie w dniu 5 kwietnia 2023 r., postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydłużenie terminu ważności decyzji Wójta Gminy Wejherowo nr RGN.6220.36.2016 z dnia 14.07.2017 r. dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów na terenie „EKO DOLINA sp. z o.o. w Łężycach” oraz o zebraniu dowodów oraz materiałów niezbędnych do wydania postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w ww. decyzji. 2023-04-21 13:07:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn."Wykonaniu punktu skupu odpadów w postaci złomu, pojazdów wycofanych z eksploatacji i makulatury w m.Gościcino, ul.Klimka - działka nr 704/59 2023-04-20 16:50:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu postanowienia wskazującego na konieczność wykonania Raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m.Zbychowo, gm.Wejherowo na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 76/39, 76/40, 76/41, 76/42, 76/43, 76/44, 76/46, 76/47, 76/48, 76/49 obręb Zbychowo przy ul.Polnej. 2023-04-20 16:49:09
Zawiadomienie o braku możliwości załatwienie sprawy w terminie w sprawie przedsiewzięcia "Wdrożenie procesu galwanizacji w firmie Domax na działce 14/5 w Łężycach" i obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2023-04-20 16:47:23
Obwieszczenie o wpłynięciu opinii dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami wewnętrznymi”, na działkach oznaczonych ewid. nr: 181/6, 181/7, 181/12, 181/13, 181/14, 181/17, 183/2, 408, 409 (część) obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo. 2023-04-13 11:04:26
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o niemożności zakończenia postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2023-04-06 15:31:58
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania za działki nr 691/1 i 691/2 w Bolszewie, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Wejherowo. 2023-04-05 07:32:43
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o zakończeniu postępowania w spawie udzielenia kolejnego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych udzielonych Gościcińskiej Fabryce Mebli Sp. z o.o.. 2023-04-04 14:25:57
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia: Zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, na działce nr 52/1 w Zbychowie 2023-04-03 10:03:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektów centrum logistycznego wraz z aneksami biurowo-socjalnymi i infrastrukturą techniczną w Gościcinie przy ul.Kochanowskiej - dz. 488/37, 488/39, 488/56, 488/61 i 488/63 oraz o przekazaniu dokumentacji do opiniowania. 2023-03-30 16:40:30
Z AW I A D O M I E N I E W Ó J TA G M I N Y W E J H E R O W O o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz o zamiarze włączenia jej do gminnej ewidencji zabytków 2023-03-30 07:31:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 13636G na odcinku Robakowo - Dąbrówka". 2023-03-22 09:31:29
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie odszkodowania za nieruchomości położone w Bolszewie Nr 691/1 i 691/2, które zostały przejęte na własność Gminy Wejherowo w ramach inwestycji " Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami". 2023-03-07 13:01:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Gościcinie, obręb Gościcino, na działce nr 671/6”. 2023-03-02 12:20:07
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, na części działek nr ewid.: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44, 7/95 (obręb Łężyce)”. 2023-02-28 10:22:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu materiałów koniecznych do wydania decyzji dot. przedsięwzięcia pn."Wykonaniu punktu skupu odpadów w postaci złomu, pojazdów wycofanych z eksploatacji i makulatury w m.Gościcino, ul.Klimka - działka nr 704/59". 2023-02-27 08:57:45
Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2023r. 2023-02-21 14:38:34
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa ul.Marszewskiej poprzez budowę zatoki autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul.Jeżynową oraz Jarzębinową". 2023-02-13 09:04:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych dot. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Zbychowo, gm.Wejherowo na działkach nr 76/39, 76/40, 76/41, 76/42, 76/43, 76/44, 76/46, 76/47, 76/48, 76/49 w Zbychowie. 2023-02-13 09:01:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych dot. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwziecia "Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zepleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 232/16, 232/18, 232/13 w Łężycach" 2023-02-13 08:58:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu wystarczających dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w sprawie przedsiewzięcia "Wdrożenie procesu galwanizacji w firmie Domax na działce 14/5 w Łężycach". 2023-02-13 08:55:48
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Góra w Gminie Wejherowo 2023-02-10 07:32:34
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr 547/1 i 547/3 w Gościcinie 2023-02-03 13:12:47
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wszczęcia postępowania i ustalenia odszkodowania dot. odszkodowania za działki nr 691/1 i 691/2 w Bolszewie. 2023-02-03 13:10:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji w spraie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 1290 w Gościcinie. 2023-01-30 15:21:20
Obwieszczenie, ze w sprawie "Rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na części działki 263 w Bieszkowicach zakończono postepowanie i wydano decyzję. 2023-01-20 13:44:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Gościcinie, obręb Gościcino, na działce nr 671/6”. 2023-01-20 07:42:13
Uprzejmie informujemy, że w okresie od 23.01.2023 r. do 03.02.2023 r. przeprowadzona zostanie zbiórka choinek. Odbiór drzewek świątecznych odbędzie się według załączonego harmonogramu: 2023-01-19 12:38:38
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2023 r. 2023-01-18 15:33:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych dot. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy elektrowni fotowoltaicznej Sopieszyno o mocy 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 113, 114, 115, 121/1, 121/2, 122/1," 122/2 2023-01-13 10:51:54
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska, że postępowanie odwoławcze dot. Budowy kwatery składowej B3 odpadów (...) na działkach 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". nie mogło zostać zakończone w terminie. 2023-01-11 15:20:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o rozpoczęciu procedury w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1336G i 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Robakowo - Dąbrówka. 2023-01-11 15:17:29
Uwaga zmiana stawek za odpady i zmiana terminu płatności 2023-01-05 07:44:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 07:44

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 07:44