Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 13636G na odcinku Robakowo - Dąbrówka". 2023-03-22 09:31:29
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie odszkodowania za nieruchomości położone w Bolszewie Nr 691/1 i 691/2, które zostały przejęte na własność Gminy Wejherowo w ramach inwestycji " Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami". 2023-03-07 13:01:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Gościcinie, obręb Gościcino, na działce nr 671/6”. 2023-03-02 12:20:07
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, na części działek nr ewid.: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44, 7/95 (obręb Łężyce)”. 2023-02-28 10:22:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu materiałów koniecznych do wydania decyzji dot. przedsięwzięcia pn."Wykonaniu punktu skupu odpadów w postaci złomu, pojazdów wycofanych z eksploatacji i makulatury w m.Gościcino, ul.Klimka - działka nr 704/59". 2023-02-27 08:57:45
Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2023r. 2023-02-21 14:38:34
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa ul.Marszewskiej poprzez budowę zatoki autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul.Jeżynową oraz Jarzębinową". 2023-02-13 09:04:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych dot. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Zbychowo, gm.Wejherowo na działkach nr 76/39, 76/40, 76/41, 76/42, 76/43, 76/44, 76/46, 76/47, 76/48, 76/49 w Zbychowie. 2023-02-13 09:01:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych dot. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwziecia "Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zepleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 232/16, 232/18, 232/13 w Łężycach" 2023-02-13 08:58:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu wystarczających dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w sprawie przedsiewzięcia "Wdrożenie procesu galwanizacji w firmie Domax na działce 14/5 w Łężycach". 2023-02-13 08:55:48
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Góra w Gminie Wejherowo 2023-02-10 07:32:34
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr 547/1 i 547/3 w Gościcinie 2023-02-03 13:12:47
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wszczęcia postępowania i ustalenia odszkodowania dot. odszkodowania za działki nr 691/1 i 691/2 w Bolszewie. 2023-02-03 13:10:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji w spraie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 1290 w Gościcinie. 2023-01-30 15:21:20
Obwieszczenie, ze w sprawie "Rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na części działki 263 w Bieszkowicach zakończono postepowanie i wydano decyzję. 2023-01-20 13:44:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Gościcinie, obręb Gościcino, na działce nr 671/6”. 2023-01-20 07:42:13
Uprzejmie informujemy, że w okresie od 23.01.2023 r. do 03.02.2023 r. przeprowadzona zostanie zbiórka choinek. Odbiór drzewek świątecznych odbędzie się według załączonego harmonogramu: 2023-01-19 12:38:38
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2023 r. 2023-01-18 15:33:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych dot. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy elektrowni fotowoltaicznej Sopieszyno o mocy 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 113, 114, 115, 121/1, 121/2, 122/1," 122/2 2023-01-13 10:51:54
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska, że postępowanie odwoławcze dot. Budowy kwatery składowej B3 odpadów (...) na działkach 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". nie mogło zostać zakończone w terminie. 2023-01-11 15:20:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o rozpoczęciu procedury w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1336G i 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Robakowo - Dąbrówka. 2023-01-11 15:17:29
Uwaga zmiana stawek za odpady i zmiana terminu płatności 2023-01-05 07:44:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 07:44

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 07:44