Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Wejherowo 2023-03-20 08:09:26
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Prowadzenie i organizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańcó Gminy Wejheowo w latach 2023-2024 z podziałem na części: część 1 - PSZOK północny, część 2 - PSZOK południowy" 2023-03-16 07:41:13
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wejherowo" 2023-03-16 07:40:10
ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 2023-03-10 07:37:27
ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-03-10 07:35:58
ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców sołectw Bolszewo i Orle dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych wsi Bolszewo i Orle 2023-02-28 15:15:21
Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 22 lutego 2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo 2023-02-22 15:35:14
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-02-22 15:34:27
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-02-20 07:36:36
22 w przygotowaniu 2023-02-20 07:35:53
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Wejherowo 2023-02-20 07:35:43
ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-02-20 07:35:32
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo 2023-02-15 07:27:14
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2023 roku 2023-02-13 12:56:25
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2023-02-09 12:20:33
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Wejherowo 2023-02-09 12:19:53
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2023-02-08 07:44:38
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wejherowo 2023-02-08 07:43:45
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa i montaż mikroinstalacji OZE w ramach projektu Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo" 2023-02-08 07:42:49
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo w latach 2023 – 2024 z podziałem na dwie części" 2023-02-02 08:16:26
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2023-01-25 15:16:20
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie 2023-01-25 15:15:26
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wejherowo Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-01-25 07:35:39
ARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2023-01-25 07:35:08
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do użyczenia 2023-01-20 08:09:50
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-01-20 08:09:24
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do użyczenia 2023-01-13 08:14:13
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10.01.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. 2023-01-13 08:13:47
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w  Gminie Wejherowo w  2023 roku 2023-01-12 07:55:58
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Urzędzie Gminy Wejherowo oraz powołania Komisji Wyborczej 2023-01-12 07:55:04
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2023-01-12 07:54:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 07:53

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 07:53