Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2024 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Gościcinie, oznaczonej jako działka nr 547/4 2024-06-19 15:11:40
w załączeniu skan pisma z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego o możliwości uzyskania dopłat 2024-06-14 13:37:20
ZARZĄDZENIE NR 90/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu znajdującego się na wyposażeniu Gminy Wejherowo 2024-06-13 13:48:06
UWAGA ROLNICY - do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski jest prowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). 2024-06-12 14:25:16
Projekt listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Wejherowo w 2024r. 2024-06-12 11:40:31
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo o przekazaniu Radzie Gminy Wejherowo wniosku o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego dla działki nr 177/9 oraz części działek nr: 177/3, 197 w obr. Góra w gminie Wejherowo 2024-05-29 12:01:13
Wójt Gminy Wejherowo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo nr 58/2024 w dniu 14.05.2024 r 2024-05-28 12:01:53
Informujemy, że w dniu dzisiejszym ze względu na remont drogi na ul. Pszenicznej jak i Jęczmiennej w Gościcinie odpady nie zostaną odebrane. 2024-05-22 09:34:08
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku. 2024-05-21 12:26:20
ASF PUKA DO DRZWI W dniu 26 kwietnia 2024 r. potwierdzono wystąpienie ASF u grupy padłych dzików na terenie dzielnicy Karwiny w Gdyni. W związku z tym część obszaru powiatu wejherowskiego wejdzie w obszary objęte ograniczeniami. Na obszarach objętych ograniczeniami będą obowiązywać restrykcje dotyczące przemieszczania trzody chlewnej i produktów pochodzenia zwierzęcego 2024-05-09 16:41:56
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2024 r. 2024-03-27 14:06:41
OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. 2024-03-26 07:41:01
Informujemy mieszkańców, że pracownicy Urzędu Gminy Wejherowo NIE kontrolują stanu budynków i nie proponują ociepleń, pomp ciepła, itp. Zalecamy ostrożność! 2024-03-14 16:29:26
Zawiadamiamy, że z uwagi na prace drogowe nie ma w tej chwili możliwości dojazdu śmieciarką do mieszkańców ulic Irysowej i Konwaliowej w Gościcinie (odpady zmieszne i bio) - odbiór nastąpi z chwilą gdy dojazd będzie możliwy. 2024-03-14 13:43:03
Dostępne są nowe harmonogramy wywozu odpadów marzec-grudzień 2024 2024-02-29 13:59:45
Z przyjemnością zawiadamiamy, że uruchomiona została usługa elektroniczna sprawdzania stanu konta związanego z gospodarowaniem odpadami. 2024-02-16 11:25:27
KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW PĘTKOWIC I USTARBOWA Urząd Gminy Wejherowo informuje, że od marca 2024 roku nastąpi zmiana dnia wywozu odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych. 2024-02-06 15:10:51
Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Gościcina na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku. 2024-02-12 07:39:52
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne „AGORA” Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru – tel. 606-368-454. 2024-02-06 15:06:38
O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego 2024-01-19 10:36:50
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2024 r. 2024-01-16 10:46:10
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe chwilowo zmienia się realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami (do czasu rozstrzygnięcia przetargu). 2024-01-04 07:57:07
Wójt Gminy Wejherowo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2024-01-04 07:55:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
04 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
04 sty 2024, godz. 07:55

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
04 sty 2024, godz. 07:55