Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2024 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 90/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu znajdującego się na wyposażeniu Gminy Wejherowo 2024-06-10 07:30:47
ZARZĄDZENIE NR 89/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-06-05 13:08:59
ZARZĄDZENIE NR 88/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-06-04 13:57:13
ZARZĄDZENIE NR 87/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2024-06-04 13:56:00
ZARZĄDZENIE NR 86/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-06-04 13:55:10
ZARZĄDZENIE NR 85/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo nr 78A/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2024-05-31 08:36:31
ZARZĄDZENIE NR 84/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany składu Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Góra w dniu 30 czerwca 2024 r. 2024-05-27 07:31:29
ZARZĄDZENIE NR 83/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. 2024-05-28 12:06:43
ZARZĄDZENIE NR 82/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-06-03 10:19:37
ZARZĄDZENIE NR 81/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-29 09:55:48
ZARZĄDZENIE NR 80/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo " 2024-05-28 12:05:39
ZARZĄDZENIE NR 79/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Inspektora ds. budownictwa 2024-05-28 12:04:17
ZARZĄDZENIE NR 78/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-biurowych w Referacie Organizacyjnym i Kadr 2024-05-28 12:10:43
ZARZĄDZENIE NR 77/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 54/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9 maja 2024 r. 2024-05-23 15:40:24
ZARZĄDZENIE NR 76/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 53/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9 maja 2024 r. 2024-05-23 15:39:40
ZARZĄDZENIE NR 75/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 52/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9 maja 2024 r. 2024-05-23 15:38:46
ZARZĄDZENIE NR 74/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nowy Dwór Wejherowski w dniu 30 czerwca 2024 r. 2024-05-23 15:38:21
ZARZĄDZENIE NR 73/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ustarbowo w dniu 23 czerwca 2024 r. 2024-05-23 15:36:56
ZARZĄDZENIE NR 72/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sopieszyno w dniu 22 czerwca 2024 r. 2024-05-23 15:36:04
ZARZĄDZENIE NR 71/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łężyce w dniu 29 czerwca 2024 r. 2024-05-23 15:33:52
ZARZĄDZENIE NR 70/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Góra w dniu 30 czerwca 2024 r. 2024-05-23 15:32:46
ZARZĄDZENIE NR 69/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Reszki w dniu 29 czerwca 2024 r. 2024-05-23 15:31:38
ZARZĄDZENIE NR 68/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gniewowo w dniu 22 czerwca 2024 r. 2024-05-23 15:30:21
ZARZĄDZENIE NR 67/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Orle w dniu 16 czerwca 2024 r. 2024-05-23 15:29:30
ZARZĄDZENIE NR 66/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kąpino w dniu 16 czerwca 2024 r. 2024-05-23 15:28:44
ZARZĄDZENIE NR 65/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze, dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościcinie, oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Gowinie. 2024-05-23 15:25:27
ZARZĄDZENIE NR 64/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa ujęcia wód podziemnych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Wejherowo 2024-05-23 15:24:50
ZARZĄDZENIE NR 63/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Referacie Zamowień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 2024-05-28 12:03:05
ZARZĄDZENIE NR 62/2024 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2024-05-24 13:06:23
ZARZĄDZENIE NR 61/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 09.05.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. 2024-05-20 10:00:16
ZARZĄDZENIE NR 60/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Sporządzenie planu ogólnego gminy Wejherowo 2024-05-17 13:31:48
ZARZĄDZENIE NR 59/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 14.05.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2024 roku. 2024-05-24 12:00:54
ZARZĄDZENIE NR 58/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2024 roku. 2024-05-17 13:33:43
ZARZĄDZENIE NR 57/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 13 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Penconka w Gowinie. 2024-05-14 08:43:17
ZARZĄDZENIE NR 56/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 13 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2024-05-14 08:42:34
ZARZĄDZENIE NR 55/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-13 10:21:39
ZARZĄDZENIE NR 54/2024 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2024-05-10 13:37:31
ZARZĄDZENIE NR 53/2024 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Penconka w Gowinie. 2024-05-10 13:36:53
ZARZĄDZENIE NR 52/2024 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. 2024-05-10 13:34:42
ZARZĄDZENIE NR 51/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-05-13 10:20:32
ZARZĄDZENIE NR 50/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-05-07 07:31:03
ZARZĄDZENIE NR 49/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wejherowo" 2024-04-30 15:15:39
ZARZĄDZENIE NR 48/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wejherowie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2024-04-25 15:25:59
ZARZĄDZENIE NR 47/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Gminie Wejherowo. 2024-04-22 10:35:18
ZARZĄDZENIE NR 46/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ulicy Juliusza Słowackiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Bolszewie 2024-04-23 13:12:53
ZARZĄDZENIE NR 45/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-04-23 08:41:21
ZARZĄDZENIE NR 44/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok 2024-04-25 15:25:00
ZARZĄDZENIE NR 43/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na części" 2024-04-16 09:26:02
ZARZĄDZENIE NR 42/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB dróg w miejscowości Gowino - Etap II 2024-04-11 07:47:24
ZARZĄDZENIE NR 41/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-04-11 07:46:44
ZARZĄDZENIE NR 40/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Prowadzenie i organizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Wejherowo w Części 1 - PSZOK północny 2024-04-11 07:46:04
ZARZĄDZENIE NR 39/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-04 11:11:13
ZARZĄDZENIE NR 38/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2024-04-04 11:10:33
ZARZĄDZENIE NR 37/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do użyczenia 2024-04-04 15:58:49
ZARZĄDZENIE NR 36/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-04-04 11:09:51
ZARZĄDZENIE NR 35/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo za 2023 rok. 2024-03-22 13:21:13
ZARZĄDZENIE NR 34/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utworzenie strefy rekreacyjnej w miejscowości Kniewo poprzez budowę sceny letniej, wiaty grilowej oraz siłowni zewnętrznej " 2024-03-28 08:06:16
ZARZĄDZENIE NR 33/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-03-12 07:25:28
ZARZĄDZENIE NR 32/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Prowadzenie i organizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Wejherowo – PSZOK północny" 2024-03-12 14:57:31
ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gowino, gm. Wejherowo 2024-03-28 08:05:37
ZARZĄDZENIE Nr 30/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-04 07:37:12
ZARZĄDZENIE Nr 29/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-04 07:36:32
ZARZĄDZENIE NR 28/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-03-12 07:24:00
ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB dróg w miejscowości Gowino - Etap II" 2024-03-12 14:55:59
ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont drogi Zbychowo - Reszki" 2024-02-29 07:35:11
ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 19 osobowego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami wraz z opcją 2024-02-29 07:34:28
ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 19 osobowego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami wraz z opcją 2024-02-29 07:33:50
ZARZĄDZENIE NR 23/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia wewnętrznej kasy oraz wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2024-03-27 09:00:49
ZARZĄDZENIE NR 22/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok, pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2024-02-29 07:36:16
ZARZĄDZENIE NR 21/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 19 osobowego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami wraz z opcją 2024-02-29 07:29:58
ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wejherowo w 2024 roku 2024-02-23 07:28:30
ZARZĄDZENIE NR 19/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa zbiornika wody pitnej wraz z siecią wodociągową przy stacji uzdatniania wody na działce nr 672, obręb Kąpino, gmina Wejherowo 2024-02-23 07:30:40
ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Świerkowej w m. Łężyce 2024-02-23 07:30:07
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2024-02-23 07:29:39
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-02-29 08:20:41
ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Zamostne w dniu 9 marca 2024 r. 2024-02-12 07:38:13
ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Pętkowice w dniu 10 marca 2024 r. 2024-02-12 07:37:20
ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Reszki" 2024-02-12 07:35:25
ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2024 roku 2024-02-12 07:34:17
ZARZĄDZENIE NR 11/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo. 2024-01-26 13:47:35
ZARZĄDZENIE NR 10/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo. 2024-01-26 13:45:28
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów: do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo; do oddziałów sportowych klas czwartych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo; do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo na rok szkolny 2024/2025 2024-01-26 13:44:25
ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. 2024-01-26 13:42:50
ZARZĄDZENIE NR 7/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 19 osobowego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami wraz z opcją 2024-01-26 13:41:07
ZARZĄDZENIE NR 6/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej 2024-01-26 13:39:56
ZARZĄDZENIE NR 5/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok. 2024-01-22 09:01:44
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku. 2024-01-22 08:59:02
ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 4 części" 2024-01-12 08:13:19
Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 2/2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz wyznaczenia Gospodarzy świetlic. 2024-01-04 14:53:03
ZARZĄDZENIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 03.01.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku. 2024-01-04 14:51:47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
04 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
04 sty 2024, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
04 sty 2024, godz. 14:51