Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w gminie Wejherowo.

Pełnomocnikiem nie może być:

  • osoba wchodząca w skład obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
  • mąż zaufania,
  • obserwator społeczny,
  • osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

  • tylko od jednej osoby,
  • od 2 osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Wejherowo w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia 4 czerwca 2021 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej dane osobowe oraz imię i nazwisko i dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa,
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat,

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Emilia Głogowska

Data wytworzenia:
03 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Emilia Głogowska

Data publikacji:
03 lut 2021, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Głogowska

Data aktualizacji:
07 maj 2021, godz. 13:53