Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 marca 2024r., w godzinach pracy urzędu gminy (pon - śro od 7.30 do 15.50, czw od 7.30 do 17.00, pią od 7.30 do 14.00)

Zasady zgłaszania kandydatów oraz wzór zgłoszenia określa uchwała nr 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024r.

Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.
Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji zawiera w szczególności:
1) numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji;
2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby dokonującej zgłoszenia;
3) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;
4) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania (zgodny z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania) oraz numer
PESEL kandydata na członka komisji;
5) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, posiada prawo wybierania potwierdzone ujęciem w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały albo adresem stałego zamieszkania i spełnia pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.

Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.

Wykaz obwodów głosowania i maksymalnej liczby członków OKW

Nr obwodu

Miejscowość

Siedziba

Maksymalna ilość członków

1

Bolszewo

Szkoła Podstawowa nr 1

11

2

Bolszewo

Szkoła Podstawowa nr 1

11

3

Bolszewo

Szkoła Podstawowa nr 2

11

4

Bolszewo

Szkoła Podstawowa nr 2

11

5

Gościcino

Dworek Drzewiarza

11

6

Gościcino

Budynek remizy OSP

11

7

Gościcino

Szkoła Podstawowa

11

8

Orle

Szkoła Podstawowa

11

9

Kniewo

Świetlica wiejska przy OSP

7

10

Zbychowo

Świetlica wiejska

9

11

Nowy Dwór Wejherowski

Szkoła Podstawowa

7

12

Gowino

Szkoła Podstawowa

13

13

Ustarbowo

Świetlica wiejska

7

14

Kąpino

Świetlica wiejska

9

15

Góra

Szkoła Podstawowa

7

16

Bieszkowice

BiCKGW Filia nr 3

7

17

Łężyce

Świetlica wiejska

7

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Emilia Głogowska

Data wytworzenia:
05 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Emilia Głogowska

Data publikacji:
05 mar 2024, godz. 16:50

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Głogowska

Data aktualizacji:
29 maj 2024, godz. 16:17