Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacje i telefony

URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

Tel. (58) 677 97 43
Tel. (58) 738 67 60

e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - adres skrytki:

/14wl5uuf8w/skrytka 

 

 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY WEJHEROWO

poniedziałek – środa: 7.30-15.30,

czwartek: 7.30-17.00

piątek: 7.30-14.00.

*Ze względu na konieczność wykonywana niektórych obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu – (praca w terenie) lub prac koncepcyjnych  wtorek jest dniem pracy wewnętrznej.

W tym dniu nie ma bezpośredniej obsługi klientów ww. referatach, jednakże można złożyć stosowne wnioski/pisma w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu.

 

Jednocześnie przypominamy, że czwartek jest dniem wydłużonej pracy Urzędu w  godz. 7.30-17.00.  

więcej informacji tu: - BIP - Gmina Wejherowo (ugwejherowo.pl)

Biuro  Obsługi Mieszkańca \ Punkt podawczy:
Tel. (58) 677 97 43
Tel. (58) 738 67 60

Sekretariat Urzędu Gminy Wejherowo - Wójt Gminy (piętro):
Tel. (58) 677 97 01
Fax (58) 677 97 00

Wójt Gminy Wejherowo przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - pod nr tel. 58 677 97 01, we wtorki w godzinach od 12:00 do 15:00 oraz w czwartki w godz. 12.00 - 17.00.

W Urzędzie Gminy funkcjonuje wpłatomat do dokonywania wpłat za należności, np.podatkowe. 

 

TELEFONY DO REFERATÓW
URZĘDU GMINY WEJHEROWO

Referat Organizacyjny i Kadr  (piętro)
ref.organizacyjny@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Dorota Gessler (OR)  (58) 677 97 11
2. Podinspektor ds  obsługi Rady Gminy i Sołectw - Alicja Adach (58) 677 97 26 
3. Pomoc administracyjna - Henryk Pranschke (58) 677-97-26
Sekretariat:
4. Inspektor ds organizacyjnych i obsługi sekretariatu: Hanna Warkusz (58) 677-97-01
5. Referent ds organizacyjnych i obsługi sekretariatu- Ludmiła Jarzembińska (58) 677-97-01
Biuro obsługi Klienta
6. Sekretarka - Agata Ponka (58) 738-67-60
7. Sekretarka - Agata Jankowska (58) 677-97-43
Archiwum Zakładowe 
8. Archiwista - Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy Wejherowo, 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35, tel. (58) 738 96 40, e-mail: archiwista@ugwejherowo.pl
9. Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - Piotr Nowak

Referat  Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej (RIGK) (piętro)
m.ossowska@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Maja Ossowska (58) 738 67 67 (nieobecna)
2. Zastępca Kierownika Referatu - Paweł Bartosiewicz 58 677-97-42
3. Zastępca Kierownika Referatu - Dariusz Ponka (58) 677-97-33 (zarządzenie i utrzymanie kanałów technologicznych i oświetlenia, realizacja inwestycji gminnych)
4. Główny specjalista ds. elektroenergetycznych - Ryszard Jeske (58) 677 97 33  (zarządzenie i utrzymanie oświetlenia, koordynacja zaopatrzenia w energie elektryczną i paliwa gazowe)
5. Inspektor ds. budownictwa i zarządzania drogami  - Damian Formela (58) 677 97 13 (utrzymanie i remonty dróg, koordynacja robót w pasie drogowym)
6. Inspektor ds. budownictwa - Joanna Kryża  (58) 677 97 17 (przygotowywanie i realizacja projektów)
7. Inspektor ds. budownictwa - Krzysztof Konkol (58) 677 97 17 (inwestycje drogowe, kubaturowe i inne)
8. Inspektor ds. komunalnych - Grażyna Konkol-Slas 58 677 97 18 (gospodarka komunalna, zadania sołeckie)
9. Inspektor ds. nieruchomości drogowych i gospodarki komunalnej - Monika Bregier 58 677-97-41 (wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg wewnętrznych, gospodarka komunalna) 
10. Inspektor ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi - Ryszard Kamin (58) 677-97-19 (gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi dróg gminnych, realizacja inwestycji gminnych)
11. Inspektor ds. poprawy efektywności energetycznej - Krzysztof Magrian (58) 677-97-19 (poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, realizacja inwestycji gminnych)
12. Podinspektor ds drogowych - Sylwia Haraj (58) 677-97-19 (wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa dróg gminnych, koordynacja robót w pasie drogowym)
13. Inspektor ds budownictwa - Karolina Wróbel  (58) 677 97 17

Referat  Inżynierii Środowiska  (RIS) (piętro)
j.machalinska-murawska@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Agnieszka Konefke (nieobecna) 
2. Zastępca Kierownika Referatu (p.o. Kierownik) – Justyna Machalińska-Murawska (58) 677 97 48 (uzgadnianie projektów wod-kan)
3. Inspektor ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych - Magdalena Rozwałka-Hamera (58) 677 97 44 (wydawanie warunków technicznych, udzielanie informacji w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej)
4. Inspektor ds. wodociągowo-kanalizacyjnych - Agnieszka Sroka (58) 677 97 44 (umowy na dostawę wody, rozliczanie zużycia wody)
5. Inspektor ds. inżynierii środowiska  - Anna Maciejewska (58) 677-97-49 (wyniki badań wody, inicjatywy lokalne)
6. Starszy inspektor ds. gospodarki ściekowej   - Karolina Jaszczak - (58) 677 97 47 (kontrole zbiorników/podłączeń do sieci kanalizacji)
7. Inspektor ds. inwestycji wodociagowo-kanalizacyjnych - Katarzyna Kwiecień (58) 677 97 47
Zgłaszanie stanów liczników wody: (58) 677 97 44 lub e-mail: woda@ugwejherowo.pl
Zgłaszanie awarii na sieci kanalizacyjnej Bolszewo, Gościcino oraz na sieci wodociągowej Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra-Paradyż, Kniewo - PEWIK Gdynia - tel. 994
Zgłaszanie awarii na sieci wodociągowej Warszkowo, Góra, Kąpino, Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice, Łężyce, Sopieszyno, Ustarbowo, Gowino: 58 677 -97- 44, a po godzinach pracy 606- 320- 103.

 

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych (RZPiFZ) (piętro)
wejherowogmina@post.pl

1. Kierownik Referatu - Magdalena Wedelstedt (58) 677 97 40
2. Starszy inspektor ds. zamówień publicznych  - Zygmunt Hoeft (58) 677 97 27
3. Starszy inspektor ds. zamówień publicznych - Małgorzata Witzon (58) 677 97 30
4. Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych - Aleksandra Dobrzańska (58) 677 97 45
5. Inspektor ds zamówień publicznych - Anna Ojowska-Rosa (58) 677 97 45

 

Referat Oświaty (ROŚ) (piętro)
gzzo@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - .Bożena Plotzka (58) 738 67 83
2. Inspektor ds. oświatowych - Anita Formela (58) 738 67 84
3. Podinspektor ds oświaty - Emilia Falk (58) 677 96 82
4. Inspektor ds. księgowo-administracyjnych - Agata Kendziora (58) 738 67 82
5. Podinspektor ds. promocji i komunikacji społecznej  - Joanna Wnuk (58) 738 67 55

 

Referat Gospodarki  Odpadami  i  Środowiska  (RGOŚ) (parter - lewe skrzydło budynku) 
 

1. Kierownik referatu  - Piotr Czerwiński (58) 677 97 07
2. Inspektor ds. gospodarki odpadami - Robert Bianga (gospodarka odpadami, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dofinansowanie inwestycji proekologicznych) (58) 677 97 06
3. Pomoc administracyjna - Wioleta Haase (kontrole gospodarki odpadami,  inwentaryzacja źródeł ciepła ) (58) 677 97 06
4. Inspektor ds. ochrony środowiska - Joanna Kowalak  (decyzje środowiskowe) (58) 677 97 31
5. Podinspektor ds. ochrony środowiska - Natalia Ebertowska  (wycinka drzew) (58) 677 97 31
6. Podinspektor ds. środowiska - Anna Smutek (wycinka drzew) (58) 677-97-31
7. Inspektor ds. księgowości  - Monika Pieper  (deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami) (58) 677 97 36
8. Inspektor ds. windykacji - Rita Dopke-Dombrowska  ( windykacja należności z tytułu gospodarki odpadami) (58) 677 97 36
9. Referent ds księgowości - Iwona Górska (księgowanie należności) (58) 677 97 36
10. Pomoc administracyjna - Angelika Paluch  (pomoc w wypełnianiu deklaracji) (58) 677 97 35
11. Podispektor ds kontroli deklaracji - Anna Wikarjusz (kontrola deklaracji) (58) 677 97 35
12. Podispektor ds decyzji środowiskowych - Wojciech Machnikowski (58) 677-97-31

Referat Gospodarki  Przestrzennej i Nieruchomości (RGPN) (piętro)
k.wrosz@ugwejherowo.pl      hbaranowska@ugwejherowo.pl

1. Kierownik referatu: .................................... (58) 677 97 15
2. Zastępca Kierownika do spraw planowania przestrzennego:  Karol Wrosz  (58) 738-67-52
3. Zastępca Kierownika do spraw gospodarki nieruchomościami: Halina Baranowska (58) 677 97 46 (podziały, rozgraniczenia, numeracja budynków)
4. Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Katarzyna Łazarz (58) 677 97 08 (decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy )
5. Starszy Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Marcin Fietkiewicz (58) 677 97 08 (decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, wstępne projekty podziałów)
6. Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego   - Anna Gala (58) 677 97 14 (zaświadczenia, wypisy, wyrysy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp, informacje o trwających procedurach planistycznych (nieobecna)
7. Inspektor ds. opłat planistycznych i adiacenckich  - Monika Kazubowska (58) 677 97 14 (opłata adiacencka, opłata planistyczna, zaświadczenia, wypisy, wyrysy, zaświadczenia, wypisy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp)
8.Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego  - Justyna Hewelt (zastępstwo od 1.03.2022 r. Agata Postrach):  (58) 677 97 14 
9. Inspektor ds. nieruchomości - Hanna Kleba (58) 738 67 51 (nabycie i sprzedaż, dzierżawy nieruchomości)
10. Inspektor ds. nieruchomości - Agnieszka Gacoń-Dąbrowska (58) 738 67 51 (użytkowanie wieczyste, odszkodowania) / zastępstwo Podinspektor ds nieruchomości Magdalena Sobkiewcz

Referat Spraw Obywatelskich (RSO) ( parter - lewe skrzydło budynku)
ref.obywatelski@ugwejherowo.pl

1. Kierownik referatu - Emilia Głogowska (58) 677 97 09
2. Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Bożena Soitz (58) 677 97 12
3. Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Angelika Kozłowska (58) 677 97 29
4. Podispektor ds. ds. ewidencji ludności - Agnieszka Butryn  

Referat Finansowy (RF) (parter - prawe  skrzydło budynku))
skarbnik@ugwejherowo.pl

1. Skarbnik Gminy - Krystyna Kohnke (58) 677 97 16 
2. Z-ca Skarbnika - Wioletta Danilczyk (58) 677-97-04
3. Audytor Wewnętrzny/Główny specjalista ds.podatku VAT - Mariusz Mitura (058) 677-97-04
4. Podinspektor ds. księgowości - Anna Rietz  (58) 677 97 38
5. Inspektor ds. księgowości - Katarzyna Stefanowska (58) 677 97 22 
6. Inspektor ds. księgowości  - Joanna Domurad (58) 677 97 22
7. Główny specjalista ds. podatków - Katarzyna Brzozowska  (58) 677 97 39
8. Inspektor ds. podatków - Justyna Sydatk (58) 677 97 23
9.Inspektor ds. księgowości podatkowej - Bożena Ziegert   (58) 677 97 23
10.Inspektor ds. księgowości podatkowej  - Anita Kowalicka (58) 677 97 23
11.Inspektor ds. księgowości podatkowej  Patrycja Majda (58) 677 97 23
12.Inspektor ds. płac  - Sabina Jankowska-Dettlaff (58) 677 97 37
13.Inspektor ds. windykacji podatkowej - Aneta Pańka (58) 738 67 37
14.Inspektor ds. księgowości podatkowej  - Iwona Lewoń (58)738 67 59
15.Inspektor ds. działalności gospodarczej - Henryka Szwaba (58) 677 97 21 (działalność gospodarcza, koncesje)
16.Starszy Inspektor  ds. księgowości - Aneta Nowak (58) 677 97 25
17.Inspektor ds. księgowości  - Anna Szymańska (58) 677 97 25
18.Pomoc administracyjna: Emilia Kummer (58) 677 97 23

Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZZK) (parter - lewe skrzydło budynku)
zk@ugwejherowo.pl

1. Główny specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej  - Ireneusz Foltyn (58) 677 96 06
2. Starszy inspektor ds obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego  - Waldemar Lewandowski (58) 677 96 06

Zespół ds kultury, promocji i sportu (ZKPS) (piętro)
j.macholl@ugwejherowo.pl 

1. Jacek Macholl - (58) 677-86-05
2. Inspektor ds. sportu i organizacji pozarządowych - Artur Kankowski (58) 677 96 09
3. Podinspektor ds kultury, turystyki i sportu - Dorota Schulz: (58) 738 67 85

Audytor Wewnętrzny (AW) (parter - prawe  skrzydło budynku))
audytor@ugwejherowo.pl

Mariusz Mitura (58) 677 97 04 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) 
iod@ugwejherowo.pl

Monika Wegner (58) 677 97 39 

Zespół ds informatyzacji  (ZINF)
informatyk@ugwejherowo.pl

1. Starszy informatyk - Jarosław Domarus (58) 677 97 10
2. Starszy informatyk - Kamil Kamiński   (58) 677 97 10

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamil Kamiński

Data wytworzenia:
19 wrz 2015

Osoba dodająca informacje

Kamil Kamiński

Data publikacji:
19 wrz 2015, godz. 11:15

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
13 maj 2024, godz. 13:28