Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przepisy gminne regulujące gospodarkę odpadami.


Wykaz przepisów lokalnych regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Uchwała Nr XXXVI/427/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  2. Uchwała Nr XXXVI/425/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo

  3. UCHWAŁA NR XVI/200/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, a także częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

  4. UCHWAŁA NR XVI/201/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  5. UCHWAŁA NR XVI/202/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA:

Przepisy gminne (lokalne) należy czytać wraz z regulacjami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
16 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
16 maj 2022, godz. 15:08

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
16 maj 2022, godz. 15:08