Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tytuł Data publikacji
Przebudowa ulicy Długiej w Sopieszynie
Minął termin składania ofert
2019-09-11 14:38:11
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2019-05-29 14:07:43
Budowa ulicy Polnej w Bolszewie ? etap IV
Minął termin składania ofert
2019-04-16 11:52:29
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo oraz utwardzenie rowu płytami MEBA
Minął termin składania ofert
2019-04-01 15:04:51
Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo_powtórzone postępowanie
Minął termin składania ofert
2019-03-20 09:58:59
Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie
Minął termin składania ofert
2019-03-11 13:32:03
Ponowny przetarg_Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach
Minął termin składania ofert
2019-03-08 14:13:08
Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach
Minął termin składania ofert
2019-02-18 11:23:03
Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo
Minął termin składania ofert
2019-02-08 12:17:44
Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo _powtórne postępowanie
Minął termin składania ofert
2019-02-08 07:55:23
Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie - etap I odcinka II
Minął termin składania ofert
2019-01-24 11:10:35
Przebudowa dróg gminnych ? ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2019-01-11 14:53:36
Przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2019-01-09 14:21:21
Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul Polnej w miejscowosci Bolszewo
Minął termin składania ofert
2019-01-03 12:05:19
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie
Minął termin składania ofert
2019-01-03 07:51:47
Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2018-11-05 15:04:42
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2018-10-29 08:23:32
Utwardzenie płytami IOMB ul. Szerokiej w Kniewie na dz. nr 35
Minął termin składania ofert
2018-10-24 15:12:21
Budowa remizy OSP w Orlu
Minął termin składania ofert
2018-10-08 14:10:17
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35
Minął termin składania ofert
2018-09-21 12:44:14
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35- POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE
Minął termin składania ofert
2018-08-31 14:46:50
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35
Minął termin składania ofert
2018-08-14 11:50:36
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo - ponowny przetarg
Minął termin składania ofert
2018-06-15 14:22:02
Przebudowa ulicy Szkolnej w Gowinie na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2018-06-12 15:37:12
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2018-05-30 11:48:50
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2018-05-21 14:05:26
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie
Minął termin składania ofert
2018-05-14 12:11:20
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino - zadanie III
Minął termin składania ofert
2018-05-07 14:32:30
Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")-ponowny przetarg
Minął termin składania ofert
2018-04-20 15:17:52
Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi
Minął termin składania ofert
2018-04-06 11:21:01
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie
Minął termin składania ofert
2018-03-29 16:39:45
Z kulturą do natury ? przebudowa budynków centrum integracji i kultury WODNIK w Bieszkowicach (budynek główny, budynek A i B) - powtórzone postępowanie
Minął termin składania ofert
2018-03-23 14:12:52
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V (w podziale na części)
Minął termin składania ofert
2018-03-23 11:04:07
Budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie - etap 1 fragment odwodnienia
Minął termin składania ofert
2018-03-12 13:00:38
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V
Minął termin składania ofert
2018-03-05 11:52:13
Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")
Minął termin składania ofert
2018-02-23 10:21:05
Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1 - II przetarg
Minął termin składania ofert
2018-02-05 09:20:27
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3
Minął termin składania ofert
2018-02-01 10:34:46
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj - w podziale na 3 części
Minął termin składania ofert
2018-01-18 14:47:23
Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1
Minął termin składania ofert
2018-01-16 09:14:24
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3
Minął termin składania ofert
2018-01-12 10:54:06
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej
Minął termin składania ofert
2017-12-29 10:19:15
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody
Minął termin składania ofert
2017-12-19 15:27:33
część 1 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Reszki, część 2 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Góra I etap
Minął termin składania ofert
2017-12-14 13:43:35
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie ?zaprojektuj i wybuduj? - w podziale na 3 części
Minął termin składania ofert
2017-11-29 13:40:31
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie
Minął termin składania ofert
2017-11-24 11:52:10
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie
Minął termin składania ofert
2017-11-07 14:34:46
(POWTÓRKA) Poprawa efektywnosci energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Minął termin składania ofert
2017-10-27 15:32:42
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Minął termin składania ofert
2017-10-02 09:45:21
Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie
Minął termin składania ofert
2017-09-29 09:59:07
BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2017-07-19 11:47:04
Utwardzanie dróg gminnych w Gminie Wejherowo płytami IOMB, kostką betonową oraz płytami MEBA
Minął termin składania ofert
2017-07-13 13:45:59
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie - etap II
Minął termin składania ofert
2017-07-06 14:10:13
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Gowinie
Minął termin składania ofert
2017-06-20 09:34:56
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie
Minął termin składania ofert
2017-06-07 13:05:04
Część 1 - Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie, część 2 ? Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim ? etap B
Minął termin składania ofert
2017-05-15 10:46:57
przetarg nieograniczony: Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie - ETAP III
Minął termin składania ofert
2017-04-07 11:44:13
przetarg nieograniczony: Część 1 - Budowa ul. Sienkiewicza i części ul. Orzeszkowej w Bolszewie, część 2 - Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Bolszewie
Minął termin składania ofert
2017-04-06 12:50:02
Robudowa budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej w Gowinie
Minął termin składania ofert
2017-04-04 09:39:38
Budowa ul. Sienkiewicza i części ul. Orzeszkowej w Bolszewie oraz przebudowa odcinka ul. Klonowej w Bolszewie
Minął termin składania ofert
2017-03-21 11:19:22
Budowa ul. Polnej w Bolszewie - etap III
Minął termin składania ofert
2017-03-17 13:41:17
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo - etap II
Minął termin składania ofert
2017-03-16 08:22:32
Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2017-02-03 14:38:01
Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Miasto Wejherowo ? odcinek III Gowino - Gościcino
Minął termin składania ofert
2017-01-27 14:58:16
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2017-01-27 14:51:09
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2017-01-27 14:30:11
przetarg_Przebudowa budynku biurowo-usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo ETAP II - PIĘTRO
Minął termin składania ofert
2016-09-28 13:51:16
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa OSP w Gościcinie - etap II
Minął termin składania ofert
2016-09-07 09:57:15
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie
Minął termin składania ofert
2016-07-27 14:08:21
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa OSP w Gościcinie - etap II
Minął termin składania ofert
2016-07-18 08:13:36
Budowa budynku remizy OSP w Górze
Minął termin składania ofert
2016-07-07 14:47:15
Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu
Minął termin składania ofert
2016-06-14 15:12:42
przetarg nieograniczony: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-04-15 14:36:33
przetarg_Przebudowa nawierzchni asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-04-15 14:30:06
przetarg nieograniczony: Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo płytami IOMB
Minął termin składania ofert
2016-04-15 14:06:32
przetarg_Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-04-15 13:51:41
przetarg_Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul. Wesołej
Minął termin składania ofert
2016-04-13 08:36:00
Przetrag nieograniczony_Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-03-25 14:35:15
Przetarg nieograniczony: Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-03-16 11:29:35
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul. Wesołej
Minął termin składania ofert
2016-03-11 14:05:06
Przetarg nieograniczony_Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-02-05 13:46:14
przetarg nieograniczony: Budowa ul. Polnej w Bolszewie
Minął termin składania ofert
2016-02-01 08:24:07
przetarg nieograniczony_Budowa ul. Broniewskiego w Bolszewie
Minął termin składania ofert
2016-01-29 15:11:38
Przetarg nieograniczony: Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo - Etap I - PARTER
Minął termin składania ofert
2015-11-25 12:03:23
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pozarnej w Gościcinie - PONOWNE POSTĘPOWANIE
Minął termin składania ofert
2015-09-29 13:48:47
Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2015-09-25 13:08:22
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie
Minął termin składania ofert
2015-09-18 10:49:12
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej - ETAP Ia, Ib i Ic dla części II
Minął termin składania ofert
2015-09-18 10:30:13