Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tytuł Data publikacji
Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - etap 1
Minął termin składania ofert
2019-10-07 10:43:06
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2019-10-04 14:27:07
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2019-10-03 12:55:33
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych - powtórzenie
Minął termin składania ofert
2019-09-13 13:24:28
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wejherowo w latach 2020 - 2021
Minął termin składania ofert
2019-09-05 12:57:39
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wejherowo w latach 2020 - 2021
Minął termin składania ofert
2019-08-14 14:01:25
Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla miejscowości Gowino
Minął termin składania ofert
2019-08-13 12:20:59
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych
Minął termin składania ofert
2019-07-26 09:30:24
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2019-07-15 12:49:30
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2019-07-05 12:08:10
Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino
Minął termin składania ofert
2019-06-06 10:27:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.994.000,00,-zł
Minął termin składania ofert
2019-05-24 09:26:53
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo - ponowny przetarg
Minął termin składania ofert
2018-10-03 15:43:06
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo - ponowny przetarg
Minął termin składania ofert
2018-10-03 15:36:28
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2018-09-20 08:45:27
Usługa konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2018-09-19 09:43:38
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2018-09-17 15:26:15
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.734.490,00 zł
Minął termin składania ofert
2018-08-30 10:34:32
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych
Minął termin składania ofert
2018-07-20 08:19:16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2018-06-20 11:12:31
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie art. 138o pzp_Organizacja imprez naukowych dla uczestnikow projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych
Minął termin składania ofert
2018-03-21 09:47:56
(POWTÓRKA NA 5 CZĘŚCI) Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie art. 138o pzp_Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestnikow projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych
Minął termin składania ofert
2017-12-08 14:53:13
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie art. 138o pzp_Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestnikow projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych
Minął termin składania ofert
2017-11-24 10:30:28
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 6.354.522,-zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych
Minął termin składania ofert
2017-09-28 07:52:20
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2017-09-25 14:08:58
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2017-09-20 14:44:11
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy wejherowo do/z placówek oświatowych
Minął termin składania ofert
2017-07-28 12:12:06
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy wejherowo do/z placówek oświatowych
Minął termin składania ofert
2017-07-14 13:31:21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017 - 2019
Minął termin składania ofert
2017-01-23 07:46:49
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestnikow projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych
Minął termin składania ofert
2017-01-12 09:00:54
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017 - 2019"
Minął termin składania ofert
2016-12-27 09:09:14
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu ?Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych?
Minął termin składania ofert
2016-12-02 15:18:10
Świadczenie usług ochrony na rzecz Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-11-24 12:19:20
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, zamieszkałych w Gminie Wejherowo na styczeń i luty 2017 r
Minął termin składania ofert
2016-11-17 08:53:36
Wstępne ogłoszenie informacyjne_Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo nalata 2017-2019.
Minął termin składania ofert
2016-11-06 08:41:17
Interwencyjne odśnieżanie dróg, p[laców i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-10-12 15:20:30
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-10-11 11:12:46
przetarg_Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 9.634.120,-zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych
Minął termin składania ofert
2016-09-29 09:16:07
Przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2016-07-27 14:25:15
przetarg nieograniczony: Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych
Minął termin składania ofert
2016-06-22 13:48:43
[UWAGA MODYFIKACJA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT i UZUPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKÓW] Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa węzła integracyjnego w Goscicinie wraz z drogami dojazdowymi
Minął termin składania ofert
2016-06-03 14:53:02
przetarg_Wykonanie projektu budowy węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z drogami dojazdowymi
Minął termin składania ofert
2016-04-14 14:42:04
przetarg nieograniczony: Przewóz wraz z opieką dzieci zamieszkałych w miejscowości Gniewowo na terenie Gminy Wejherowo do/z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie - powtórzony
Minął termin składania ofert
2016-04-13 12:47:42
przetarg nieograniczony: Przewóz wraz z opieką dzieci zamieszkałych w miejscowości Gniewowo na terenie Gminy Wejherowo do/z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie
Minął termin składania ofert
2016-03-30 08:25:41
Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla Orla, Paradyża (obręb Góra) oraz Bolszewa w obszarze ul. Św. Huberta, Pastów, Jagiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Św.Huberta
Minął termin składania ofert
2016-03-10 08:43:46
Przetarg nieograniczony: Naprawy, konserwacje oraz przeglądy techniczne pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Wejherowo, jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo i Ochotniczych Straży Pożarnych
Minął termin składania ofert
2015-11-12 09:25:03
Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo i GOPS
Minął termin składania ofert
2015-10-29 12:21:43
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2015-10-06 14:16:23
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo
Minął termin składania ofert
2015-10-02 14:31:12