Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wójt Gminy Wejherowo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2024-01-04 07:43:28
UWAGA w dniach od 23 grudnia 2023r. do 13 stycznia 2024r. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu 2023-12-20 07:32:02
Informacja o pracy Urzędu Gminy Wejherowo w okresie świątecznym 2023-12-15 08:12:46
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO W SPRAWIE AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU 2023-11-16 07:47:58
Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z siedzibą w Gościcinie. 2023-10-25 15:25:10
Plan polowań Koła Łowieckie Jeleń (Kniewo/Zamostne) 2023-10-17 15:29:10
Plan polowań Koła Łowieckiego Bażant (rejon Sopieszyna, Pętkowic i Gowina) 2023-10-17 15:26:52
Plan polowań Koło łowieckie Darz Bór (północ Gminy Wejherowo) 2023-10-13 14:12:54
Plan polowań Koła Nr 1 Gdynia 2023-10-05 15:47:30
Plan polowań Koła Łoś (m.in. Sopieszyno, Bieszkowice, Reszki, Łężyce) 2023-10-05 15:45:53
Plan polowań: koło Odyniec - Sopot 2023-10-03 07:42:13
Plan polowań Koła Knieja (Góra / Pryśniewo) 2023-09-04 14:30:15
W związku z możliwością składania wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia. 2023-08-29 14:08:22
Ważna informacja dla rolników - W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 2023-08-28 15:31:52
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne „AGORA” Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru – tel. 606-368-454. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane!! 2023-08-25 08:18:15
Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 18.08.2023 r. Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo” z siedzibą przy ul. Leśnej 21a w Bolszewie (84-239), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Kajakiem przez wsie pięknych Kaszub”. 2023-08-18 13:34:37
Informacja dotycząca szacowania strat związanych z suszą 2023-08-18 08:43:40
KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAINSTALOWANE SĄ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (POŚ) 2023-07-20 14:34:31
Informacja GUS o badaniach ankietowych dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego oraz możliwości sprawdzenia tożsamości ankietera. 2023-07-14 07:52:39
Zapraszenie na spotkanie poselskie (dyżur poselski) z mieszkańcami gminy Wejherowo 2023-07-03 12:43:49
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 2023-06-26 15:19:44
Projekt listy osób spełniających kryteria i oczekujących na przydział lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Gminy Wejherowo w 2023 r. 2023-06-19 15:32:20
Informacji o konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Mój dom z klimatem" - uwaga termin tylko do 15 czerwca 2023-06-07 09:25:38
PLAN KONTROLI właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 2023-06-07 09:21:41
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej 2023-05-24 13:07:54
Informacja o sprzedaży końcowej węgla do wyczerpania zapasów 2023-05-08 15:29:55
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo 2023-05-08 15:14:47
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023 Wójt Gminy Wejherowo informuje, że w dniach od 16.06.2023 r. do 26.06.2023 r. (mężczyźni) oraz w dniu 12.07.2023 r. (kobiety) odbędzie się KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023-05-08 15:14:09
KONTROLA PRZEDSIĘBIORCÓW I NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWYCH w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych 2023-05-02 09:18:00
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór chętnych do przeprowadzenia kastracji/sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Wejherowo - akcja współfinansowana przez Fundację ZWIERZ 2023-04-28 09:52:57
UWAGA! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w związku z tzw. długim weekendem w budynkach wielolokalowych. 2023-04-27 07:34:47
KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJUDUJĄ SIĘ ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE LUB PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (POŚ) 2023-04-18 08:52:42
Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” 2023-04-04 09:34:08
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023" 2023-04-04 07:33:12
19.05.2023 roku - Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 2023-03-21 12:54:21
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu przestrzennego zagospodarowania dla fragmentu wsi Góra. 2023-03-07 12:57:48
W odpowiedzi na liczne pytania zaniepokojonych mieszkańców informujemy, że zasięg obszaru o pogorszonej jakości wody w wodociągu PEWIK GDYNIA Sp z o.o. nie obejmuje terenu Gminy Wejherowo. 2023-03-02 15:41:47
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne „AGORA” Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru – tel. 606-368-454 2023-02-20 07:37:39
Wójt Gminy Wejherowo informuje, że od 2023 roku wprowadzony zostaje SMS-owy system powiadamiania podatników o terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz o zaległościach ww. podatkach. Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms Urzędu Gminy w Wejherowie, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms -y) 2023-02-03 10:13:42
Uprzejmie informujemy, że w okresie od 23.01.2023 r. do 03.02.2023 r. przeprowadzona zostanie zbiórka choinek. Odbiór drzewek świątecznych odbędzie się według załaczonego harmonogramu: 2023-01-19 12:38:02
Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty za 2023 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 48 zł. Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo 2023-01-19 12:35:22
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2023 r. wraz z aktualizacją 2023-01-18 15:32:44
Uwaga - zmiana terminów płatności - zmiana wysokości stawek za odpady 2023-01-05 07:39:55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 07:39

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 07:39