Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

 1. Informacje ogólne.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Wejherowo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, ogłoszonym  zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo nr 51/2023 w dniu 09.05.2023 r.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wskazać jednego kandydata do komisji konkursowej.

4. Spośród zgłoszonych kandydatur Wójt Gminy Wejherowo dokona wyboru (w drodze losowania) dwóch kandydatów na członków komisji konkursowej.

II. Zadania komisji konkursowej.

 1. Opiniowanie ofert realizacji zadania publicznego, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
 2. Na podstawie dokonanej oceny, sformułowanie rekomendacji odnośnie zlecenia realizacji zadania publicznego.
 1. Wymagania stawianie kandydatom do pracy w komisji konkursowej.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kandydat musi spełnić łącznie następujące kryteria:

 1. jest obywatelem RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. jest przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie gminy Wejherowo lub działającej na rzecz jej mieszkańców;
 3. nie reprezentuje organizacji pozarządowej biorącej udział w konkursie;
 4. ma doświadczenie w działalności na rzecz organizacji pozarządowej w obszarze zadania publicznego objętego otwartym konkursem ofert.

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą e-mail:(skan zgłoszenia)  na adres: sport@ugwejherowo.pl

Formularz należy złożyć w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej dotyczącej wypoczynku letniego dzieci          i młodzieży w 2023 r.”.

 1. Termin składania.

Formularz należy złożyć do dnia 31.05.2023 r. do godz. 12:00

 1. Uwagi końcowe.
 1. Osoby powołane w skład komisji konkursowej zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.
 2. Zgłoszenia, które nie będą wypełnione w wymaganych polach oraz nie będą zawierały podpisów osób upoważnionych nie zostaną wzięte  pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowej.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularz - kandydat do udziału w pracach komisji konkursowej 2023 wypoczynek letni dzieci i mlodziezy (DOC, 46.50Kb) 2023-05-24 13:07:55 10
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamil Kamiński

Data wytworzenia:
24 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Kamil Kamiński

Data publikacji:
24 maj 2023, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Kamiński

Data aktualizacji:
24 maj 2023, godz. 13:07