Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2022 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 191/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w 2023 r. oraz ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2022-12-30 13:55:29
ZARZĄDZENIE NR 190/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-12-30 13:53:46
ZARZĄDZENIE NR 189/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji paliw płynnych, które znajdują się na stanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2022-12-29 10:30:57
ZARZĄDZENIE NR 188/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo 2022-12-21 12:07:11
ZARZĄDZENIE NR 187/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19.12.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. 2022-12-21 12:06:15
ZARZĄDZENIE NR 186/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-12-21 12:05:56
ZARZĄDZENIE NR 185/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za umieszczenie ogłoszeń i reklam w miesięczniku samorządowym „Nasza Gmina” 2022-12-13 15:35:51
184 w przygotowaniu 2022-12-13 15:34:55
ZARZĄDZENIE NR 183/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umowami nr RIGK/307/2022 z dnia 06.05.2022r. RIGK/308/2022 z dnia 06.05.2022 oraz RIGK/309/2022 z dnia 06.05.2022 dla zadań pn.: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy szkole podstawowej w Orlu oraz budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Zbychowo i Góra". 2022-12-13 15:34:35
ZARZĄDZENIE NR 182/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RIGK/854/2022 z dnia 07.10.2022r. dla zadania pn.: "Odbudowa i renowacja grobów w Lesie Piaśnickim obejmującym: Grób nr 22, Grób nr 25„ 2022-12-13 15:32:30
ZARZĄDZENIE NR 181/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w Gminie Wejherowo 2022-12-13 15:31:37
180 2022-12-13 15:31:16
Zarządzenie Nr 179/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2023 rok. 2022-12-01 15:36:34
Zarządzenie Nr 178/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-12-01 15:36:02
Zarządzenie Nr 177/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-12-01 15:35:48
ZARZĄDZENIE NR 176/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-11-16 16:41:34
ZARZĄDZENIE NR 175/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-11-16 16:39:20
ZARZĄDZENIE NR 174/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo 2022-11-16 09:31:01
ZARZĄDZENIE NR 173/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Gospodarki Odpadami i Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-11-16 09:27:48
ZARZĄDZENIE NR 172/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli deklaracji w Referacie Gospodarki Odpadami i Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-11-16 09:21:04
ZARZĄDZENIE NR 171/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w najem 2022-11-16 09:19:32
ZARZĄDZENIE NR 170/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w kancelarii niejawnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-11-16 09:15:10
ZARZĄDZENIE NR 169/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 2022-11-08 07:39:55
ZARZĄDZENIE NR 168/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. decyzji środowiskowych i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Odpadami i Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-11-02 08:00:04
ZARZĄDZENIE NR 167/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-11-02 07:39:30
ZARZĄDZENIE NR 166/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogowych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-11-02 07:37:07
Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-11-02 07:36:35
ZARZĄDZENIE NR 164/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami" 2022-10-27 07:37:13
ZARZĄDZENIE NR 163/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/773/2022, z dnia 15.09.2022r., dla zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Słowińska w Górze” 2022-10-27 07:36:34
ZARZĄDZENIE NR 162/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RIGK/907/2022 z dnia 10.10.2022r. dla zadania pn.: "pn: Budowa strefy fitness w sołectwie Warszkowo, dofinansowanego w ramach pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich w ramach „Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2022.” 2022-10-27 07:36:18
ZARZĄDZENIE NR 161/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Wejherowo przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Wejherowo" 2022-10-27 07:35:59
ZARZĄDZENIE NR 160/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/964/2021, z dnia 15.12.2021r., dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, znajdującym się na drodze gminnej nr 129020G ul. Szkolna w Bolszewie” 2022-10-27 07:34:40
ZARZĄDZENIE NR 159/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-27 07:33:35
ZARZĄDZENIE NR 158/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wejherowo regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych. 2022-10-27 07:33:13
ZARZĄDZENIE NR 157/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotego dla nauczycieli. 2022-10-19 07:46:16
ZARZĄDZENIE NR 156/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo w latach 2023 - 2024" 2022-10-19 07:45:20
ZARZĄDZENIE NR 155/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/656/2022, z dnia 11.08.2022r., dla zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino w Gminie Wejherowo" - etap I. 2022-10-19 07:44:18
154 w przygotowaniu 2022-10-19 07:43:44
ZARZĄDZENIE NR 153/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa technologii kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej dla potrzeb zasilania drugiego - dodatkowego kotła gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Górze, przy ulicy Szkolnej 4" 2022-10-19 07:42:40
ZARZĄDZENIE NR 152/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 124/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla koncepcji drogowych na terenie Gminy Wejherowo" 2022-10-10 16:13:37
ZARZĄDZENIE NR 151/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie terenu na działce nr 22 i 21/2 obr. Góra" 2022-10-06 16:58:20
ZARZĄDZENIE NR 150/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-10-06 16:57:19
149 w przygotowaniu 2022-10-06 16:55:40
ZARZĄDZENIE NR 148/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/667/2022 z dnia 18.08.2022r. dla zadania pn.: ,,Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z istniejącym źródłem ciepła, ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Górze” . 2022-10-06 16:55:15
ZARZĄDZENIE NR 147/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbudowa i renowacja grobów w Lesie Piaśnickim" 2022-10-06 16:54:28
ZARZĄDZENIE NR 146/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zarządzenia drugich konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Wejherowo 2022-10-05 07:41:10
ZARZĄDZENIE NR 145/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania osoby zastępującej Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych na czas usprawiedliwionej nieobecności Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2022-10-05 07:39:35
ZARZĄDZENIE NR 144/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych na czas usprawiedliwionej nieobecności Inspektora Ochrony Danych 2022-10-05 07:34:46
ZARZĄDZENIE NR 143/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-05 07:33:33
ZARZĄDZENIE NR 142/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo" 2022-09-30 07:35:16
Zarządzenie Nr 141/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej , odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo 2022-09-26 15:22:33
ZARZĄDZENIE NR 140/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo" 2022-09-26 15:21:12
ZARZĄDZENIE NR 139/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo" 2022-09-26 15:20:57
ZARZĄDZENIE NR 138/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-09-26 15:20:46
ZARZĄDZENIE NR 137/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 września 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 190/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 grudnia 2021 r. dotyczącego sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w najem 2022-09-20 10:23:44
Zarządzenia Nr 136/1,2,3,4,5,6 2022 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy szkołach gminnych 2022-09-20 10:22:25
ZARZĄDZENIE NR 135/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Podinspektora ds. księgowości 2022-09-20 10:22:13
ZARZĄDZENIE NR 134/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"" 2022-09-14 07:39:52
ZARZĄDZENIE NR 133/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-09-14 07:38:14
ZARZĄDZENIE NR 132/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-09-05 14:15:07
ZARZĄDZENIE NR 131/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-09-02 07:45:03
ZARZĄDZENIE NR 130/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo 2022-09-02 07:43:35
ZARZĄDZENIE NR 129/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/783/2021, z dnia 28.10.2021r., dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, znajdującym się w pasie ul. Długiej w miejscowości Boilszewo wraz z budową kanału technologicznego oraz doświetleniem przejścia dla pieszych” 2022-09-02 07:42:11
ZARZĄDZENIE NR 128/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/782/2021, z dnia 28.10.2021r., dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, znajdującym się w pasie ul. Słonecznej w miejscowości Gościcino wraz z budową kanału technologicznego oraz doświetleniem przejścia dla pieszych” 2022-09-02 07:40:37
ZARZĄDZENIE NR 127/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2022-09-02 07:39:07
ZARZĄDZENIE NR 126/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2023 2022-09-02 07:38:55
ZARZĄDZENIE NR 125/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-09-02 07:38:44
ZARZĄDZENIE NR 124/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla koncepcji drogowych na terenie Gminy Wejherowo" 2022-09-02 07:38:19
ZARZĄDZENIE NR 123/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" oraz projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"" 2022-08-31 07:30:27
ZARZĄDZENIE NR 122/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wejherowo oraz jej jednostkach budżetowych 2022-08-31 07:29:03
ZARZĄDZENIE NR 121/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-08-31 07:28:49
ZARZĄDZENIE NR 120/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 110/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-23 07:30:18
ZARZĄDZENIE NR 119/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 110/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-23 07:27:37
Zarządzenie Nr 118 /2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/258/2021 z dnia 10.06.2021r. dla zadania pn.: "Rozbudowy Budynku Szkoły Podstawowej w Gowinie Etap II". 2022-08-18 15:32:00
ZARZĄDZENIE NR 117/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wejherowo i wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r. 2022-08-18 15:30:23
ZARZĄDZENIE NR 116/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie rozszerzenia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Wejherowo''. 2022-08-11 07:32:13
ZARZĄDZENIE NR 115/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-08-11 07:30:46
ZARZĄDZENIE NR 114/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie rozszerzenia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino w Gminie Wejherowo etap I''. 2022-08-11 07:29:17
ZARZĄDZENIE NR 113 /2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo 2022-08-09 07:32:01
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-08-05 07:37:15
ZARZĄDZENIE NR 111/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wejherowo 2022-08-05 07:35:39
ZARZĄDZENIE NR 110/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-05 07:35:14
ZARZĄDZENIE NR 109/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-08-05 07:33:47
ZARZĄDZENIE NR 108/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2022-08-04 16:56:45
ZARZĄDZENIE NR 107/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu oficjalnego fanpage’a Gminy Wejherowo na portalu społecznościowym Facebook 2022-08-04 16:56:16
ZARZĄDZENIE NR 106/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-07-26 07:31:37
ZARZĄDZENIE NR 105/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-07-26 07:29:37
ZARZĄDZENIE NR 104/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogowych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-07-26 07:27:17
ZARZĄDZENIE NR 103/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" 2022-07-26 07:25:31
ZARZĄDZENIE NR 102/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo" 2022-07-26 07:24:01
ZARZĄDZENIE NR 101/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych, umożliwiający dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego/nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2024 r." 2022-07-26 07:22:24
ZARZĄDZENIE NR 100/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze''. 2022-07-13 07:42:24
ZARZĄDZENIE NR 99/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Wejherowo 2022-07-13 07:39:38
ZARZĄDZENIE NR 98 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w kancelarii niejawnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-07-13 07:36:37
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 06 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zaprojektowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynków dla projektu ,,Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo 2022-07-13 07:34:26
ZARZĄDZENIE NR 96/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wejherowo 2022-07-13 07:33:01
ZARZĄDZENIE NR 95/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Świadczenie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminiy Wejherowo''. 2022-07-13 07:31:49
ZARZĄDZENIE NR 94/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-07-13 07:29:53
ZARZĄDZENIE NR 93/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na dofinansowanie przedsięwzięć służących środowisku 2022-07-04 10:16:19
ZARZĄDZENIE NR 92/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony oraz dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-07-04 10:13:47
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. poprawy efektywności energetycznej 2022-06-28 07:35:46
ZARZĄDZENIE NR 90/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino w Gminie Wejherowo etap I" 2022-06-28 07:34:21
ZARZĄDZENIE NR 89/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2022-06-28 07:32:10
ZARZĄDZENIE NR 88/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-06-28 07:30:49
ZARZĄDZENIE NR 87/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/637/2021 z dnia 22.07.2021r. dla zadania pn.: "Przystań kajakową z pomostem i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Orle, dz. nr 200/1 w miejscowości Góra, przystań kajakową w m. Bolszewo, dz. nr 68/2 ( po podziale 68/3 i 68/4) przystań Flisaka w Bolszewie dz. nr 368 (po podziale 368/2)„ 2022-06-28 07:30:13
ZARZĄDZENIE NR 86/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminiy Wejherowo'. 2022-06-27 07:34:39
ZARZĄDZENIE NR 85/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-06-27 07:33:47
ZARZĄDZENIE NR 87/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/637/2021 z dnia 22.07.2021r. dla zadania pn.: "Przystań kajakową z pomostem i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Orle, dz. nr 200/1 w miejscowości Góra, przystań kajakową w m. Bolszewo, dz. nr 68/2 ( po podziale 68/3 i 68/4) przystań Flisaka w Bolszewie dz. nr 368 (po podziale 368/2)? 2022-06-21 08:12:53
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 GMINY WEJHEROWO z dnia 9 czerwca 2022 r. Gminy Wejherowo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku 2022-06-13 15:31:11
ZARZĄDZENIE NR 83/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla koncepcji drogowych na terenie Gminy Wejherowo" 2022-06-13 15:30:28
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-06-09 07:30:53
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo 2022-06-07 07:33:20
ZARZĄDZENIE NR 80/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych, umożliwiający dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego/nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2024 r." 2022-06-07 07:31:34
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds.inżynierii środowiska 2022-06-07 07:30:24
ZARZĄDZENIE NR 78/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu 2022-06-07 07:30:08
ZARZĄDZENIE NR 77/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za 2021 r. 2022-06-02 13:37:46
ZARZĄDZENIE NR 76/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2022-06-02 13:37:19
ZARZĄDZENIE NR 75/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-06-02 13:37:12
ZARZĄDZENIE NR 74/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku. 2022-06-02 13:37:06
ZARZĄDZENIE NR 73/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-05-27 14:11:48
ZARZĄDZENIE NR 72/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Leśnego w Bolszewie 2022-05-23 15:53:30
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie 2022-05-23 15:51:47
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaj Kopernika w Bolszewie 2022-05-23 15:50:02
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim 2022-05-23 15:49:04
ZARZĄDZENIE NR 68/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu 2022-05-23 15:46:53
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-05-23 15:45:49
ZARZĄDZENIE NR 66/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/965/2021, z dnia 15.12.2021r., dla zadania pn.: ?Przebudowa drogi gminnej w zakresie popray bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, znajdującym się na drodze gminnej ne 129011G ul. Leśna w Bolszewie? 2022-05-23 15:45:34
ZARZĄDZENIE NR 65/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wejherowo 2022-05-23 15:45:06
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo 2022-05-23 15:44:57
ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku. 2022-05-17 15:06:35
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2022-05-17 15:06:14
61 w przygotowaniuZARZĄDZENIE NR 61/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-05-17 15:05:11
ZARZĄDZENIE NR 60/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-05-17 15:05:01
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zaprojektowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynków dla projektu Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo'. 2022-05-11 10:31:33
ZARZĄDZENIE NR 58/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Inspektora ds. podatków 2022-05-11 10:29:59
ZARZĄDZENIE NR 57/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Starszego inspektora ds. elektroenergetycznych 2022-05-11 10:27:31
ZARZĄDZENIE NR 56/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Utwardzenie płytami Iomb dróg na terenie Gminy Wejherowo'. 2022-05-06 13:25:53
ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2022-05-05 15:51:50
ZARZĄDZENIE NR 54/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-05-05 15:48:44
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia naborów na dofinansowanie przedsięwzięć służących środowisku 2022-04-28 13:48:48
ZARZĄDZENIE NR 52/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Orlu, dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim, dyrektora Przedszkola w Bolszewie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolszewie i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie. 2022-04-28 13:46:34
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-28 13:44:53
ZARZĄDZENIE NR 50/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Wejherowo. 2022-04-21 07:32:27
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-21 07:31:50
ZARZĄDZENIE NR 48/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie. 2022-04-12 07:53:09
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Wejherowo. 2022-04-12 07:51:25
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-04-12 07:49:39
ZARZĄDZENIE NR 45/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok 2022-04-12 07:49:25
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-04-12 07:44:20
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Podinspektora ds. środowiska 2022-03-29 15:31:23
ZARZĄDZENIE NR 42/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów gminnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wejherowo 2022-03-29 15:30:31
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-03-25 13:24:10
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami w miejscowosci Zbychowo w rejonie ul. Kaszubskiej, Spacerowej, Kamiennej 2022-03-24 11:35:31
Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-03-24 11:30:29
Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2022 r.w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/966/2021, z dnia 18.11.2021r., dla zadania pn.: ?Rozbudowa ulicy Długiej w Bolszewie i ulicy Wejhera w Orlu 2022-03-24 11:28:01
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/843/2021, z dnia 18.11.2021r., dla zadania pn.: ?Budowa sieci kanalizacjio deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na działce 227 w Pętkowicach 2022-03-24 11:24:25
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy 2022-03-24 11:24:14
ZARZĄDZENIE NR 35/22 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Wejherowo. 2022-03-18 11:23:39
Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 marca 2022 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu oraz budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowościach Zbychowo i Góra 2022-03-24 11:15:37
ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników(dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Wejherowo 2022-03-24 11:07:39
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkaniowej 2022-03-17 15:42:48
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą: "Pomorskie Żagle Wiedzy "Partnerstwo Gminy Kosakowo" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Edukacja, Działanie 3.2: Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. 2022-03-17 15:42:22
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Wejherowo przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Wejherowo" 2022-03-17 15:40:52
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-03-17 15:39:42
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Wejherowo" - z podziałem na części 2022-03-17 15:39:04
Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Inspektora ds. komunikacji i mediów społecznościowych 2022-03-08 12:42:30
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska Inspektora Ochrony Danych Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2022-03-08 12:38:48
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Wejherowo'. 2022-03-02 14:40:25
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. opłat planistycznych i adiacenckich 2022-03-02 14:38:51
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naborów na dofinansowanie przedsięwzięć służących środowisku 2022-03-02 14:38:12
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-03-02 14:37:19
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2022-02-17 16:22:12
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2022-02-17 16:21:06
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina "Przy granicy" w Gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Kochanowskiej wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko 2022-02-17 16:20:12
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2022-02-10 08:19:38
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 8.02.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. 2022-02-10 08:18:22
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-02-10 08:15:24
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 2022-02-04 07:32:06
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Kochanowskiej 2022-02-03 16:48:22
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku 2022-02-01 15:00:56
Zarządzenie Nr 12 /2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo 2022-02-01 14:58:49
Zarządzenie Nr 11 /2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2022-02-01 14:53:13
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wygaszenia niektórych zarządzeń 2022-01-26 15:02:38
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wejherowo 2022-01-26 15:01:28
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wejherowo 2022-01-26 15:00:10
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. ochrony środowiska 2022-01-26 14:59:00
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. 2022-01-26 14:58:50
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich Gminy Wejherowo oraz wyznaczenia Gospodarzy Świetlic 2022-01-20 16:48:22
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. nieruchomości drogowych i gospodarki komunalnej 2022-01-20 16:45:40
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-01-20 16:45:16
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2022-01-13 17:02:09
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2022-01-13 17:01:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
13 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
13 sty 2022, godz. 17:01

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-